Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Proefproject met stil asfalt

Binnen enkele maanden start in de Kleine Doornstraat in Wilrijk en de Dorpstraat in Zandvliet een proefproject met stil asfalt. Het initiatief, onder begeleiding van de Universiteit Antwerpen en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), maakt deel uit van het geluidsactieplan van de stad Antwerpen.

Het Antwerpse stadsbestuur wil de geluidshinder aanpakken. Die hypothekeert de leefkwaliteit en leidt tot gezondheidsklachten en andere problemen. Uit een bevraging door de Stadsmonitor bleek dat 38% van de Antwerpenaars last heeft van geluidsoverlast door het verkeer. Die hinder wil de stad onder meer aanpakken met een proefproject met stil asfalt.

'We hebben twee proeflocaties gevonden: dat worden de Kleine Doornstraat in Wilrijk en de Dorpstraat in Zandvliet. Binnenkort lichten we de bewoners in, zij zullen ook actief betrokken worden bij de evaluatie van de wegdekken. De aanleg van de proefvakken is iets voor mei of juni. Twee jaar lang zullen de innovatieve asfaltmengsels opgevolgd worden. Er zullen tijdens het project geluidsmetingen en bewonersbevragingen worden uitgevoerd. De stad zal de resultaten gebruiken om te bepalen welk stil wegdek later kan gebruikt worden in straten met veel geluidshinder', verklaart schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud.

De stad werkt samen met de Universiteit Antwerpen en het OCW en krijgt steun van het Agentschap Wegen en Verkeer. Met de onderzoeksgroep Energy & Materials in Infrastructure & Buildings beschikt UAntwerpen over expertise inzake innovatieve wegdekken.

'In de beide straten zullen we telkens drie vakken van een nieuwe asfaltlaag voorzien', legt onderzoeker Cedric Vuye (UAntwerpen) uit. 'Zo kunnen we nagaan welke van de drie mengsels het beste resultaat oplevert in een stedelijke omgeving. Voor de proeflocaties gingen we op zoek naar straten die nu al een wegdek in asfalt hebben en waar het verkeer niet superdruk is. Het uitvoeren van de metingen zou in hele drukke straten immers voor verkeershinder zorgen.' ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten