Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Proefproject met stil asfalt

Binnen enkele maanden start in de Kleine Doornstraat in Wilrijk en de Dorpstraat in Zandvliet een proefproject met stil asfalt. Het initiatief, onder begeleiding van de Universiteit Antwerpen en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), maakt deel uit van het geluidsactieplan van de stad Antwerpen.

Het Antwerpse stadsbestuur wil de geluidshinder aanpakken. Die hypothekeert de leefkwaliteit en leidt tot gezondheidsklachten en andere problemen. Uit een bevraging door de Stadsmonitor bleek dat 38% van de Antwerpenaars last heeft van geluidsoverlast door het verkeer. Die hinder wil de stad onder meer aanpakken met een proefproject met stil asfalt.

'We hebben twee proeflocaties gevonden: dat worden de Kleine Doornstraat in Wilrijk en de Dorpstraat in Zandvliet. Binnenkort lichten we de bewoners in, zij zullen ook actief betrokken worden bij de evaluatie van de wegdekken. De aanleg van de proefvakken is iets voor mei of juni. Twee jaar lang zullen de innovatieve asfaltmengsels opgevolgd worden. Er zullen tijdens het project geluidsmetingen en bewonersbevragingen worden uitgevoerd. De stad zal de resultaten gebruiken om te bepalen welk stil wegdek later kan gebruikt worden in straten met veel geluidshinder', verklaart schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud.

De stad werkt samen met de Universiteit Antwerpen en het OCW en krijgt steun van het Agentschap Wegen en Verkeer. Met de onderzoeksgroep Energy & Materials in Infrastructure & Buildings beschikt UAntwerpen over expertise inzake innovatieve wegdekken.

'In de beide straten zullen we telkens drie vakken van een nieuwe asfaltlaag voorzien', legt onderzoeker Cedric Vuye (UAntwerpen) uit. 'Zo kunnen we nagaan welke van de drie mengsels het beste resultaat oplevert in een stedelijke omgeving. Voor de proeflocaties gingen we op zoek naar straten die nu al een wegdek in asfalt hebben en waar het verkeer niet superdruk is. Het uitvoeren van de metingen zou in hele drukke straten immers voor verkeershinder zorgen.' ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken uit Lanaken viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Het bedrijf ruilt het traditionele feestgedruis echter in voor een grootschalige solidariteitsactie. Het team van Nelissen doorkruist de komende weken het hele land onder[…]

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele