Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Proefproject met stil asfalt

Binnen enkele maanden start in de Kleine Doornstraat in Wilrijk en de Dorpstraat in Zandvliet een proefproject met stil asfalt. Het initiatief, onder begeleiding van de Universiteit Antwerpen en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), maakt deel uit van het geluidsactieplan van de stad Antwerpen.

Het Antwerpse stadsbestuur wil de geluidshinder aanpakken. Die hypothekeert de leefkwaliteit en leidt tot gezondheidsklachten en andere problemen. Uit een bevraging door de Stadsmonitor bleek dat 38% van de Antwerpenaars last heeft van geluidsoverlast door het verkeer. Die hinder wil de stad onder meer aanpakken met een proefproject met stil asfalt.

'We hebben twee proeflocaties gevonden: dat worden de Kleine Doornstraat in Wilrijk en de Dorpstraat in Zandvliet. Binnenkort lichten we de bewoners in, zij zullen ook actief betrokken worden bij de evaluatie van de wegdekken. De aanleg van de proefvakken is iets voor mei of juni. Twee jaar lang zullen de innovatieve asfaltmengsels opgevolgd worden. Er zullen tijdens het project geluidsmetingen en bewonersbevragingen worden uitgevoerd. De stad zal de resultaten gebruiken om te bepalen welk stil wegdek later kan gebruikt worden in straten met veel geluidshinder', verklaart schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud.

De stad werkt samen met de Universiteit Antwerpen en het OCW en krijgt steun van het Agentschap Wegen en Verkeer. Met de onderzoeksgroep Energy & Materials in Infrastructure & Buildings beschikt UAntwerpen over expertise inzake innovatieve wegdekken.

'In de beide straten zullen we telkens drie vakken van een nieuwe asfaltlaag voorzien', legt onderzoeker Cedric Vuye (UAntwerpen) uit. 'Zo kunnen we nagaan welke van de drie mengsels het beste resultaat oplevert in een stedelijke omgeving. Voor de proeflocaties gingen we op zoek naar straten die nu al een wegdek in asfalt hebben en waar het verkeer niet superdruk is. Het uitvoeren van de metingen zou in hele drukke straten immers voor verkeershinder zorgen.' ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bus- en fietstunnel van 1.500 ton op zijn plaats geschoven in Kortrijk

Bus- en fietstunnel van 1.500 ton op zijn plaats geschoven in Kortrijk

Jan De Nul heeft in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen een nieuwe fiets- en bustunnel in de Kortrijkse stationsbuurt op zijn plaats geschoven. De voorbije weken bouwde Jan De Nul deze tunnel van 35 m en 1.500 ton prefab naast de[…]

Vorsselmans als eerste gevelbouwer op derde trede van de Veiligheidsladder

Vorsselmans als eerste gevelbouwer op derde trede van de Veiligheidsladder

Zonnige Kempen renoveert gevel in Vinkenhof Berlaar

Zonnige Kempen renoveert gevel in Vinkenhof Berlaar

Voorontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid Antwerpen is klaar

Voorontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid Antwerpen is klaar