Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Problematische vooruitzichten voor najaar en 2021'

Gerelateerde onderwerpen :

,
'Problematische vooruitzichten voor najaar en 2021'

(c) Bouwunie

Voor de meeste Vlaamse aannemers zit de bouwvakantie er op. De vooruitzichten voor het najaar zien er evenwel niet rooskleurig uit. Uit de recente bouwbarometer van Bouwunie blijkt dat er een licht herstel is in het ondernemersvertrouwen, maar dat nieuwe opdrachten uitblijven. Bouwunie vreest voor een crisis op middellange termijn en vraagt de overheden om voor investeringshefbomen te zorgen.
“Ook onder de nieuwe en verstrengde coronamaatregelen kan de bouw na de bouwvakantie gewoon terug aan het werk. De bestaande veiligheidsmaatregelen die zijn opgenomen in de generieke gids en het sectorprotocol blijven van toepassing. Bouwondernemingen engageren zich om zoveel mogelijk de social distancing en de algemene preventiemaatregelen zoals handen wassen en het ontsmetten van materialen te respecteren. In de situaties waar de social distancing niet gegarandeerd kan worden, en na uitputting van de organisatorische maatregelen, moet een mondmasker worden gedragen. Ook binnenshuis werken blijft mogelijk, mits aan de voorwaarden wordt voldaan”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Bouwbarometer

De coronacrisis liet zich onmiddellijk en hard voelen. De bouwbarometer donderde in het eerste kwartaal van dit jaar naar beneden en behaalde een erg lage score van 94,8. Een ongeziene duik met 5,5 indexpunten. Voor het tweede kwartaal gaat de index terug in stijgende lijn, maar blijft hij met 97,9 nog ver onder het niveau van eind 2019. Pas bij een score van 100 spreekt Bouwunie van een gezonde situatie.
 
Het werkvolume is volgens de rondvraag van Bouwunie licht verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal. Het afwerken van eerder bestelde opdrachten gaat nu goed. Er wordt nog steeds werk ingehaald van achterstand die is opgelopen tijdens de lockdown, maar nieuwe opdrachten blijven achter. In dezelfde periode van vorig jaar was 31% van de bouwkmo’s nog zeker van opdrachten voor een half jaar vooruit, nu is dat nog maar 19%. Opmerkelijk is dat 15% verwacht dat het personeelsbestand zal inkrimpen. Dat is een zeer hoog percentage in vergelijking met de situatie vóór corona, want goede vaklui zijn schaars. Dit is een heel negatief en onheilspellend signaal voor de bouwsector, waar de vraag naar personeel traditioneel groot is.

Investeren

“De bouw telt 129.000 bedrijven, draait jaarlijks een omzet van 77 miljard € en stelt 320.000 mensen tewerk. Om een crisis in de sector te voorkomen heeft Bouwunie een plan uitgewerkt. Behalve meer arbeidsflexibiliteit en het beperken van de kosten voor ondernemers moet er op korte termijn voor gezorgd worden dat gezinnen, bedrijven en overheden blijven investeren. Dat betekent eerder geplande bouwprojecten uitvoeren en nieuwe projecten starten. Hiervoor zijn investeringsstimulansen noodzakelijk. Die kunnen worden gecombineerd met het behalen van de klimaatdoelstellingen. Alle overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de bouwsector te steunen zowel op federaal, Vlaams als lokaal niveau”, stelt Jean-Pierre Waeytens.
 
Om particuliere klanten over de streep te trekken om te investeren in hun woning en daarvoor een beroep te doen op reguliere bouwbedrijven, vraagt Bouwunie om hen een belastingvoordeel toe te kennen voor alle bouw- en verbouwwerken aan de woning. “We vragen om 15% van alle bouwuitgaven en investeringen aftrekbaar te maken van het belastbaar inkomen met een plafond van maximaal 7.000 € per jaar. Voor energiebesparende uitgaven kan dat plafond verhoogd worden tot 9.000 €. Zo zetten we ook stappen vooruit om de klimaatdoelstellingen te behalen. Particuliere klanten kunnen op deze manier een belastingbesparing realiseren van 3.500 € voor gewone investeringen en tot 4.500 € voor energiebesparende uitgaven, per jaar dat dit belastingvoordeel geldt”, meent Waeytens.
 
Om sloop- en heropbouw te stimuleren, vraagt de beroepsvereniging om snel werk te maken van de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van 6% over gans België.  Dit tarief is slechts van toepassing in een beperkt aantal steden. Daarnaast doen de regeringen er goed aan om de infrastructuurinvesteringen, die ons land broodnodig heeft, op te trekken.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wet regeling coronaschade bij overheidsopdrachten hapert

Wet regeling coronaschade bij overheidsopdrachten hapert

De coronamaatregelen hadden een negatieve impact op de bouwwerven van heel wat aannemers. Bouwbedrijven kunnen wel een claim voor vergoeding indienen bij de aanbestedende overheid, maar die moet individueel afgehandeld worden. In juli 2020 werd[…]

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

Krapte op arbeidsmarkt zorgt nu al voor problemen in Vlaamse bedrijven

Krapte op arbeidsmarkt zorgt nu al voor problemen in Vlaamse bedrijven

Verkoop luxevastgoed breekt alle records

Verkoop luxevastgoed breekt alle records

Meer artikels