Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Privépartner gezocht voor stadion Berchem Sport

Gerelateerde onderwerpen :

Het stadsbestuur van Antwerpen en het bestuur van voetbalclub Koninklijk Berchem Sport 2004 hebben een akkoord bereikt over de ontwikkeling van Het Rooi in Berchem. De stad gaat nu op zoek naar een privépartner (of -partners) die bereid is om het stadion van Koninklijk Berchem Sport 2004 en de infrastructuur van de jeugdwerking van de club te renoveren in combinatie met het uitwerken van een commercieel programma. Ondertussen werd een mobiliteitsstudie gestart en er komt nog een uitgebreid inspraaktraject voor de buurt.

Het Rooi is een baken van sport in Berchem. Er heerst een sterke traditie van verschillende sportdisciplines die in Berchem hun thuisbasis hebben. De stad en het district kunnen dit alleen maar aanmoedigen. Daarom werd de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in een betere sportinfrastructuur, waaronder een nieuwe sporthal, een nieuwe tennishal en nieuwe korfbalvelden.

De komende jaren staat de realisatie van een nieuwe infrastructuur voor voetbal en jeugdwerking op het programma. Om in te spelen op de behoeften van de wijk, worden er ook een commercieel programma - van detailhandel, kleine retail ' en voorzieningen zoals serviceflats en een dienstencentrum uitgewerkt. De scoutsverenigingen blijven op het Rooi en worden met hun bestaande of een nieuwe infrastructuur geïntegreerd in de nieuwe ontwikkeling.

Marktbevraging

Om de combinatie van sportinfrastructuur, commercieel programma en dienstverlenende voorzieningen mogelijk te maken, gaat de stad op zoek naar een samenwerking met de privésector. Het stadsbestuur legde daarom een aantal principes vast voor een marktbevraging. Met dit besluit kan op de privémarkt gepolst worden naar de interesse voor de invulling van het commerciële programma. Uitgangspunt is dat het project gerealiseerd kan worden zonder de stedelijke begroting te belasten.

Sport- en recreatiepark

De nieuwe plannen voor het sport- en recreatiepark in combinatie met een commercieel programma en dienstverlening worden bestendigd in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, dat in opmaak is. Vandaag ligt nog geen ontwerp voor de nieuwe voetbalinfrastructuur op tafel, maar er zijn wel enkele sterke krijtlijnen uitgezet voor het sportpark. Zo moet het sportpark zichtbaarder en toegankelijker worden voor gebruikers en passanten. Er komen twee duidelijke toegangen vanuit de Berchemstadionstraat en de Roderveldlaan.

De sportinfrastructuur zal beter uitgerust worden met moderne tribunes, kleedkamers en een cafetaria met een terras centraal in het sportpark. Voor de bouw van de tribunes wordt rekening gehouden met een doorgroei naar klasse 1B (de huidige tweede klasse), wat overeenkomt met een capaciteit van 4.000 toeschouwers, en wordt de mogelijkheid ingebouwd voor een verdere groei op lange termijn.

De nieuwe commerciële en dienstverlenende voorzieningen zullen aan de zijde van de Berchemstadionstraat komen en vormen een tegenwand voor de kantoorgebouwen aan de overzijde. Het is de ambitie om in 2018 te starten met de werken.

Informeren buurt

Het stadsbestuur gaf al de opdracht om een mobiliteitsstudie te starten en een ontwerpend onderzoek uit te voeren. In het voorjaar zal de stad de buurt informeren over de resultaten van deze onderzoeken. Er wordt ook gepraat met de stakeholders in het gebied en met de winkeliers, handelaars en ondernemers in de omgeving.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels