Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Prijsverantwoording, vaak een struikelblok

Gerelateerde onderwerpen :

Al te veel inschrijvers blijken een vraag om hun prijzen te verantwoorden te zien als een vraag om meer details, meer inzicht te geven over/in de ingediende cijfers, ten onrechte.

De ingediende prijzen verder opsplitsen, volstaat op zich niet. Verantwoorden wil immers zeggen dat de prijzen 'onderbouwd' moeten worden. De te beantwoorden vraag is: vanwaar komt het verschil met de concurrentie'

Het komt er m.a.w. op aan om te verduidelijken waarom de ingediende prijzen van de ene inschrijver afwijken van de prijzen van de andere inschrijvers, om concreet de link te leggen tussen objectieve elementen en de in de offerte gehanteerde prijzen (arrest van 18 december 2014).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels