Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Prijsverantwoording, vaak een struikelblok

Gerelateerde onderwerpen :

Al te veel inschrijvers blijken een vraag om hun prijzen te verantwoorden te zien als een vraag om meer details, meer inzicht te geven over/in de ingediende cijfers, ten onrechte.

De ingediende prijzen verder opsplitsen, volstaat op zich niet. Verantwoorden wil immers zeggen dat de prijzen 'onderbouwd' moeten worden. De te beantwoorden vraag is: vanwaar komt het verschil met de concurrentie'

Het komt er m.a.w. op aan om te verduidelijken waarom de ingediende prijzen van de ene inschrijver afwijken van de prijzen van de andere inschrijvers, om concreet de link te leggen tussen objectieve elementen en de in de offerte gehanteerde prijzen (arrest van 18 december 2014).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen[…]

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Meer artikels