Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Premiestelsel voor renovaties kan eenvoudiger

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
 Premiestelsel voor renovaties kan eenvoudiger

Wie vandaag bij een verbouwing wil genieten van een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid, moet eerst zijn weg weten in een kluwen van premies. Volksvertegenwoordiger Jelle Engelbosch (N-VA) heeft in het Vlaamse parlement een voorstel ingediend dat de wirwar van bestaande energie- en renovatiepremies drastisch vereenvoudigt.

Hij heeft zijn voorstel uitgewerkt in een zogenaamde conceptnota, die bij het Vlaamse parlement werd ingediend. De bedoeling is dat deze nota, na bespreking in de commissie, leidt tot een decreetvoorstel waarbij het bestaande kluwen van energie- en renovatiepremies wordt afgeschaft en vervangen door een unieke renovatiepremie.

Op dit ogenblik kunnen Vlamingen die hun woning willen renoveren vier soorten premies aanvragen: de renovatiepremie, de verbeterings- en aanpassingspremie, gemeentelijke premies en een hele reeks energiepremies. Dit leidt tot verwarrende situaties: wie bijvoorbeeld een subsidie wil voor een nieuw raam kan voor het raamkozijn een renovatiepremie aanvragen. Voor het glas moet dan weer een energiepremie aangevraagd worden. Bovendien zijn de voorwaarden die gesteld worden, zoals inkomensgrenzen en aanslagjaar, erg verschillend naargelang de soort premie.

“In dit premiestelsel vindt een kat haar jongen niet terug. Het is niet alleen erg verwarrend voor de aanvrager, de afzonderlijke administratie per premie kost ook nog eens handenvol geld”, zegt Engelbosch. In het voorstel worden in een eerste fase de verschillen tussen de huidige renovatiepremie en de verbeterings- en aanpassingspremie weggewerkt. Het gaat dan vooral over het op elkaar afstemmen van de voorwaarden, wat relatief weinig studiewerk en tijd vergt. In een tweede fase kunnen de premies samen met de bijhorende begrotingsposten volledig samensmelten.

“Nog later kunnen ook de energiepremies van de netbeheerder geïntegreerd worden. Zo zal één premie ontstaan voor zowel het structurele als het energetische deel van een renovatie. Deze stap is ingewikkelder, omdat de premies vandaag worden uitbetaald en gefinancierd door de distributienetbeheerder in opdracht van de Vlaamse overheid. Toch zijn de werken waarvoor je die energiepremie kan krijgen makkelijk in te passen in de renovatiepremie. In een aantal gevallen overlappen ze elkaar vandaag al”, aldus het Vlaamse parlementslid.

“We willen ook de premies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) die betrekking hebben op de woning erin integreren; de andere premies die zij geven (bijvoorbeeld tolken, rolstoelen, …) uiteraard niet. We hebben het dan over bijvoorbeeld het verbreden van een gang, het plaatsen van een automatische deuropener en dergelijke. Op deze manier wordt het ook voor mensen met een beperking overzichtelijker waar ze moeten zijn om een premie voor de woning aan te vragen”, vervolgt Jelle Engelbosch.

“In de toekomst zal met dit voorstel één premieaanvraag volstaan. Gedaan dus met verschillende aanvragen voor één renovatieproject. Je zal ook meteen weten of je in aanmerking komt voor een premie of niet, wat de transparantie zeker ten goede komt. Bovendien willen we de premie niet langer verbinden aan een woning, maar aan een gezin. Als je een huis koopt dat al een renovatiepremie ontving, kan het nieuwe gezin dan toch nog een premie krijgen, wat nu niet mogelijk is”, besluit Engelbosch.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent weigert gasketels voor eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten

Gent weigert gasketels voor eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten

Alle gebouwen van de stad worden voortaan zo gebouwd dat ze geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben voor pakweg verwarming, sanitair en verlichting. Ook bij grotere renovaties wordt dat de regel. Dat betekent dat gasketels worden[…]

27/06/2022 | nieuwbouwRenovatie
ANB koopt Vliegveld van Malle

ANB koopt Vliegveld van Malle

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Vlaanderen verlengt financiering Nationaal Park Hoge Kempen

Vlaanderen verlengt financiering Nationaal Park Hoge Kempen

Meer artikels