Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Prefabricatie en duurzame afwerking voor prestigieus woonproject in Melle

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Prefabricatie en duurzame afwerking voor prestigieus woonproject in Melle

De verfijnde gevelbekleding in gevingerlaste houten lamellen. (foto’s PDC)

In de Gentse stadsrand nadert woonproject Light Falls zijn voltooiing. Op een ruim bemeten perceel langs de Brusselsesteenweg worden diverse woonvolumes en -vormen in een parksfeer gecombineerd. Naast glas en beton is de afwerking in hout nadrukkelijk aanwezig. Behalve de ramen en deuren valt de verfijnde gevelbekleding in gevingerlaste houten lamellen op in dit project, waar de knowhow van Decleir Houtconstructies en Interproject worden gecombineerd.

Op de trapeziumvormige site – waar zich tot voor kort sportvelden van het naburige College van Melle bevonden – realiseert projectontwikkelaar ABS Bouwteam het woonproject Light Falls. Het perceel grenst aan de voorzijde aan de Brusselsesteenweg en aan de achterzijde aan de spoorlijn Gent-Brussel. Het ontwerp van het Brugse architectenbureau Govaert & Vanhoutte voorziet open architectuur met rustgevend groen.

Verschillende woonvolumes en -vormen worden gecombineerd. Behalve vier grote woonvolumes met tuin- en terrasappartementen en penthouses zijn er ook een aantal ‘triplets’ of woonunits, telkens opgedeeld in drie ruime lofts. De grote woonvolumes tellen drie bouwlagen en zijn voorzien van ondergrondse parkeervoorzieningen, de triplets bestaan uit twee bouwlagen en beschikken over gelijkvloerse garages. De twee aan de Brusselsesteenweg grenzende gebouwen hebben respectievelijk een gemengde (wonen/werken) en een commerciële functie.

Spiegelvijver

In dit woonproject zijn glas, beton en hout de meest gebruikte materialen. Zuivere, natuurlijke lijnen en grote glaswanden domineren de architectuur. Licht speelt een primordiale rol in deze habitat. Bij elke woonentiteit werd zorgvuldig nagedacht over overvloedig daglicht, vandaar de naam Light Falls. Van de, naar kleuren vernoemde, woonvolumes is vooral de blok ‘Green’ opmerkelijk. De benedenverdieping werd onbebouwd gelaten om zo een doorkijk over de volledige site te genereren (zie ook verder). Een deels onder dit gebouw doorlopende spiegelvijver versterkt dit effect nog en roept een parksfeer op.       

EnergieBewuste Aannemers

De zaakvoerder van Decleir Houtconstructies, Konstant Decleir, stamt uit een schrijnwerkersfamilie. Na zijn studies handelsingenieur was hij eerst actief in een bedrijf gespecialiseerd in houtskeletbouw. Met deze bagage en ervaring richtte hij tien jaar geleden samen met zijn echtgenote en geruggensteund door de knowhow van zijn vader dit moderne schrijnwerkatelier met een energiebewuste insteek op. Een symbiose tussen ambachtelijk vakmanschap, expertise op het vlak van o.m. prefabricatie, houtskeletbouw, en verlijmen van hout, en een duurzame aanpak. Zusterbedrijf Interproject, gerund door echtgenote Charlotte Decru, is actief als invoerder van de hout-aluminium ramen van Internorm. Later werd ook de eigen productie van houten ramen en deuren opgestart. Met deze gecombineerde knowhow behoorden beide schrijnwerkbedrijven destijds tot de pioniers in ons land inzake totaaloplossingen voor passief- en lage-energiewoningen. Eind vorig jaar werd een functionele nieuwbouw aan de Voshoek in Kortemark in gebruik genomen. - PDC

Afwerking dakranden

Eind 2015, nog in ruwbouwfase, werd gestart met het plaatsen van geïsoleerde dakranden in multiplex. Tussen de ruwbouw silicaatmuren en de gevelbekleding bracht Decleir Houtconstructies uit Kortemark (zie kader ‘EnergieBewuste Aannemers’) een 16 cm dikke isolatielaag aan.

“Omwille van het geluidscomfort voor de toekomstige bewoners werden akoestische matten van 3 mm dik in de dakranden van de woonvolumes ingewerkt. Voor de maat van de ramen waren de betonluifels en het detail van de dakranden bepalend. Pas na het afwerken van de dakranden konden de ramen worden opgemeten”, schetst ir. arch. Hannes De Waepenaere van Decleir Houtconstructies de opstart van de bouwplaats in Melle. Aansluitend op zijn ingenieursstudies, en op eigen vraag, volgde hij gedurende 9 maanden intern een doorgedreven schrijnwerkersopleiding. Nadien groeide hij door tot projectleider.

Ramen en deuren

De houten ramen en deuren – uitgevoerd in afzelia - werden geleverd en geplaatst door Interproject, het zusterbedrijf van Decleir Houtconstructies. In de inkomhal van elk woonvolume op de site is er, behalve de glazen inkomdeur, een tweede glazen binnendeur - deels met de brievenbussen van de appartementen geïntegreerd - in dezelfde uitvoering als de gevelbekleding (zie verder). Joost De Wilde is projectleider ramen en deuren bij Interproject: “De meeste woonvolumes zijn uitgerust met klassieke inkomdeuren, met naar buiten draaiende scharnieren. Enkel in de twee gebouwen aan de straatzijde werden pivoterende deuren geïnstalleerd. De ramen werden vooraf uitgetekend op kantoor en daarna vervaardigd in onze werkplaatsen. In de leefruimtes van de woonentiteiten voorzag de architect grote glasramen, waaronder enkele hefschuiframen – met verdoken onder- en bovenregel. De raambreedte volgt de lengtemaat van 3,15 m, de afmeting op basis waarvan de architect het Light Falls-project uittekende. Het raambeslag werd geminimaliseerd en – net als het raamkader – volledig weggewerkt. Er werd dubbele beglazing voorzien. Op de plaatsen waar hefschuiframen achter vaste ramen openschuiven, kozen bouwheer en architect voor donker gekleurde glasbladen. Vooral het plaatsen van de glas-op-glas hoeken vereiste een hoge precisiegraad. In de slaapkamers en badkamers werden draaikipramen geïnstalleerd.”

Prefabricatie in atelier

Voor de gevelbekleding werd, gezien de schaalgrootte van dit project, op zoek gegaan naar een oplossing op maat. “Het was een pluspunt dat beide bedrijven hun planning perfect op mekaar konden afstemmen. Pas na het plaatsen van de ramen kon – op basis van de productietekeningen ervan - gestart worden met het uittekenen van de gevelbekleding. Deze loopt door voor de ramen. Op basis van het ontwerpdetail van de architect konden wij de inbouw en de bekleding voort gedetailleerd uitwerken. Alle gevelelementen werden geprefabriceerd in onze ateliers en zo goed als onzichtbaar bevestigd. Op de werf zelf kon de afwerking tot het strikte minimum worden beperkt”, zegt Hannes De Waepenaere. 

Lamellen met variabele inbouwdieptes

Opmerkelijk is de manier waarop de houten lamellen in afzelia in de gevelbekleding werden geïntegreerd. Voor de dieperliggende woonvolumes koos de architect voor lamellen met variabele inbouwdieptes van respectievelijk 3, 4, 5 en 6 cm. Voor de twee woonvolumes die aan de straatzijde grenzen, weerhield de architect slechts één inbouwdiepte, namelijk 6 cm. Deze variabele dieptes zorgen voor een speels element in de architectuur.

“In samenspraak met de bouwheer en de architect werd beslist de houten lamellen, met een lengte tot 7,5m te vingerlassen om zo een naadloos geveluitzicht te bekomen. Dit met aandacht voor een optimaal materiaalgebruik, met een ecologische en economische meerwaarde”, aldus De Waepenaere. De gevelbekleding in afzelia werd behandeld met een basaltgrijze olie.

Duurzaam in alle facetten

Ook de houten terrasconstructies van de appartementen en penthouses werden uitgevoerd door Decleir Houtconstructies. Hier koos de architect voor ipé, een harde en duurzame houtsoort, in planken met een breedte van 14 cm gelegd. “Minutieuze voorbereiding in de studiefase en prefabricatie in het atelier zijn twee elementen die vaak  terugkeren in de aanpak van onze projecten. Ook duurzaamheid – in alle mogelijke opzichten - is een vast ingrediënt. Dan gaat het niet enkel over de levensduur van de gebruikte houtsoort, maar bijvoorbeeld ook over de manier waarop het hout wordt verzaagd – met een minimum aan materiaalverlies – en gevingerlast in dit geval”, aldus De Waepenaere.

Green springt uit de band

Opmerkelijk is ook de afwerking van de onderzijde van (de eerste verdieping van) het woonvolume Green. Hier werd door Decleir Houtconstructies een verlaagd plafond aangebracht om technieken en leidingen in onder te brengen. Het betreft een oppervlakte van om en bij de 500 m² die werd geïsoleerd met gespoten polyurethaan en vervolgens bekleed met Aquapanel-vezelcementplaten.

“Voorts werden de ramen van de inkomgedeeltes van de woonvolumes - rondom uitgerust met een led-verlichtingslijn - perfect uitgerekend en uitgetekend in functie van de plafondhoogtes”, aldus Hannes De Waepenaere. “Dit gebeurde reeds in de studiefase van het project. De betreffende ramen waren reeds in productie in het atelier, toen de Aquapanel-platen werden bevestigd. Dit was enkel mogelijk door de perfecte interne afstemming tussen Decleir Houtconstructies en Interproject.”

Triplets

Bij het afwerken van de triplets op de Light Falls-site kozen bouwheer en architect voor een afwerking van de dakranden identiek aan deze van de grotere bouwvolumes. De gevelbekleding van de ingewerkte glazen inkomdeuren en garagepoorten werd uitgevoerd in dezelfde afzelia afwerking, zij het in de vorm van gesloten planchetten met tand en groef. De planchetten werden op de werf op lengte verzaagd.

Snel en efficiënt overleg

Doorgedreven specialisatie zorgt ervoor dat de bezetting op de bouwplaats elke week varieert in functie van de uit te voeren werkzaamheden. Zowel voor het timmerwerk als voor het plaatsen van het buitenschrijnwerk en de terrasbekleding waren er telkens één of twee ploegen per lot aan het werk. “Een optimale onderlinge communicatie en een vlotte wisselwerking met de architect en de bouwheer zorgden ervoor dat over heel wat afwerkingsdetails in dit project snel en efficiënt worden overlegd en beslist”, verduidelijkt De Waepenaere.   

Extra volume

Decleir Houtconstructies en Interproject zijn zowel op de residentiële als de b2b-markt actief. Met goed opgeleide schrijnwerkers/medewerkers zijn ze zowel aan de slag bij daktimmerwerk, binnenschrijnwerk, houtconstructies/houtskeletbouw, gevelbekleding als bij het plaatsen van ramen en deuren.

“Op de renovatiemarkt merken we een toename van het aantal houtskeletbouwtoepassingen. Bij het uitbreiden van een woning met een dakverdieping of een extra volume bijvoorbeeld wordt steeds vaker van deze mogelijkheid gebruik gemaakt”, besluit Hannes De Waepenaere. – PDC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dakrenovatie Museum Kunst & Geschiedenis in Jubelpark afgerond

Dakrenovatie Museum Kunst & Geschiedenis in Jubelpark afgerond

De Regie der Gebouwen zal eind juni de renovatie en restauratie afronden van de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis in het Brusselse Jubelpark. Het ging om een totale dakoppervlakte van liefst 18.485 m². Begin dit jaar werd ook de[…]

Dakrestauratie Sint-Libertuskerk in Mechelen-Nekkerspoel

Dakrestauratie Sint-Libertuskerk in Mechelen-Nekkerspoel

Houten modulaire paviljoenen voor sociale huisvesting in Brussel

Houten modulaire paviljoenen voor sociale huisvesting in Brussel

Vorsselmans als eerste gevelbouwer op derde trede van de Veiligheidsladder

Vorsselmans als eerste gevelbouwer op derde trede van de Veiligheidsladder

Meer artikels