Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Praktijkvoorbeeld Ons Dak toont cruciaal belang bouwschil

Gerelateerde onderwerpen :

,
Praktijkvoorbeeld Ons Dak toont cruciaal belang bouwschil

Minister Peeters.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters voorzag op dinsdag 9 april in Limburg mee de 100.000ste woning in Vlaanderen van spouwmuurisolatie. De aandacht die ze aan het na-isoleren van bestaande woningen schonk, is volgens de Confederatie Bouw Limburg en de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) broodnodig.

“Het aantal uitbetaalde energiepremies voor isolatiewerken daalt behoudens hier en daar een uitzondering elk jaar, maar een isolatiemaatregel zoals na-isolatie loont. In het project van de sociale huisvestingsmaatschappij (shm) Ons Dak blijkt dat na-isolatie voor elke gezin een energiekostenbesparing van 150 € per jaar oplevert. Naast de subsidiëring is er ook nood aan sensibilisering, zoals met het na-isolatieproject van Ons Dak”, beweert Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg.

Het aantal uitbetaalde premies voor isolatiewerken is de jongste jaren sterk gedaald. Het totaalaantal individuele premies daalde in vergelijking met het topjaar 2015 met 42%; het slonk met 70% voor spouwmuurisolatie en met 52% voor dakisolatie. Tegelijk legt de overheid nu meer de focus op totaalrenovaties. De belangstelling voor de totaalrenovatiebonus en de burenpremie blijft evenwel beperkt.

Het project dat minister Lydia Peeters op 9 april promootte, toont duidelijk het positieve effect van spouwmuurisolatie. Zo vermeldt Ons Dak dat de muren daardoor minder snel afkoelen en dat na-isolatie leidt tot een onmiddellijke en voelbare comfortverbetering en een besparing van 20 tot 25% op de stookkosten. Net met dergelijke projecten worden de voordelen van na-isolatie het best geïllustreerd.

Kwaliteitsgaranties

Je moet niet alleen isoleren voor de premies; het is belangrijk om ook te kijken naar de kwaliteitsgaranties. Bij de uitvoering van na-isolatie is de kwaliteit gegarandeerd; de vakman moet immers een verklaring uitreiken dat hij werkt conform de eisen van de technische specificatie STS 71.1. Momenteel werken in Vlaanderen een zeventigtal aannemers volgens die technische specificatie, waaronder het isolatiebedrijf Eltherm dat de na-isolatie voor Ons Dak uitvoerde; je vindt de lijst op www.energiesparen.be. Er is dus voldoende kwalitatieve uitvoeringscapaciteit voorhanden.

Om het publiek over de streep te trekken is echter nog meer aandacht vereist voor praktijkvoorbeelden waaruit de terugverdieneffecten concreet blijken. Een project zoals dat van Ons Dak speelt hier uitstekend op in.

De gebouwensector zorgt voor 40% van de CO2-uitstoot. Om die te reduceren is vooral de renovatie van het bestaande woningenpatrimonium cruciaal. Vandaag schommelt het aantal jaarlijkse renovatievergunningen rond de 16.000, terwijl we naar 70.000 renovatievergunningen per jaar moeten evolueren. De klimaatdoelstellingen kunnen enkel gerealiseerd worden via de 2 miljoen Vlaamse gezinnen, die voldoende vertrouwen moeten kunnen hebben in de meerwaarde van hun investeringsinspanningen. Overtuigende voorbeeldprojecten zoals van Ons Dak zijn daarbij belangrijk.

Ook m.b.t. het nut van totaalrenovaties zouden meer dergelijke illustratieve voorbeeldprojecten beschikbaar moeten worden, samen met extra financiële ondersteuning, o.m. in de vorm van fors lagere registratie- en schenkingsrechten bij een renovatie en van een substantiële energiebonus voor wie een (sowieso energiezuinige) nieuwe woning laat bouwen of een ingrijpende energetische renovatie laat uitvoeren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven schakelt versnelling hoger met droogteplan

Leuven schakelt versnelling hoger met droogteplan

Al enkele jaren op rij wisselen lange droge periodes en felle piekbuien elkaar af. Doordat de bodem in Vlaanderen in grote mate verhard is, kan het regenwater niet insijpelen. Dat leidt tot verdroging en tot lokale wateroverlast. De stad Leuven[…]

29/06/2020 | MilieuLeuven
Restwarmte verbrandingsoven verwarmt gebouwen koninklijk domein Laken

Restwarmte verbrandingsoven verwarmt gebouwen koninklijk domein Laken

Antwerpen krijgt extra luchtkwaliteitssensoren

Antwerpen krijgt extra luchtkwaliteitssensoren

Europees project voor milieuvriendelijke zonnepanelen

Europees project voor milieuvriendelijke zonnepanelen

Meer artikels