Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

PMV moet ESCO-fonds bekijken

Gerelateerde onderwerpen :

De Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) moet van de Vlaamse regering het oprichten van een ESCO-fonds onderzoeken. Een dergelijk fonds draagt de financieringskost van investeringen in energie-efficiëntie in ondernemingen. Die investeringen worden terugbetaald door de besparing op de energiefactuur.

Te complex

Te weinig ondernemingen in Vlaanderen investeren in energie-efficiëntie. Het verlagen van de energiekost door energiebesparende maatregelen biedt nochtans extra ruimte voor andere investeringen en maakt een onderneming ook competitiever. Een gebrek aan kennis en affiniteit met complexe energiesituaties weerhoudt ondernemers echter vaak om hierop in te zetten.

Daarnaast zijn er soms te weinig financiële middelen om de investering te doen. Willen ze daarvoor leningen aangaan, dreigen de kredietlijnen voor hun kerninvesteringen aangetast te worden en stijgt ook hun schuldenlast. Om hieraan tegemoet te komen en bedrijven de mogelijkheid te bieden om toch die interessante energie-efficiëntie inspanningen te doen, geeft de Vlaamse regering op vraag van minister van Energie Annemie Turtelboom aan PMV de opdracht om de oprichting van een ESCO-fonds te onderzoeken.

Een ESCO-fonds financiert als derde partij de investeringen die nodig zijn om energie te besparen.

Derde partij

Een ESCO-fonds financiert als derde partij de investeringen die nodig zijn om energie te besparen. De derde partij wint zijn investering terug met het budget dat wordt uitgespaard wordt door de energie-efficiëntie. Ook de onderneming ontvangt daar vanaf dag één al een deel van. Eens de investering is terugbetaald, geniet de onderneming van de volledige winst via een besparing op de energiefactuur. Belangrijk is ook dat de ESCO ondertussen verantwoordelijk blijft voor het onderhoud van de investering, zodat het rendement gegarandeerd blijft.

Een dergelijk fonds neemt de financiële drempels voor bedrijven, in het bijzonder kmo's, weg en doet daarnaast aan ontzorging in een vaak complexe materie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

De multidisciplinaire bouwgroep Denys uit Wondelgem werd geselecteerd om mee te bouwen aan het Porthosproject, dat door Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland werd ontwikkeld om bij te dragen aan het behalen van de[…]

Demir past milieuregels aan om minder werfwater te verspillen

Demir past milieuregels aan om minder werfwater te verspillen

Vlaanderen start sanering van Grote Laak

Vlaanderen start sanering van Grote Laak

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Meer artikels