Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Pleidooi om btw-maatregel op sloop en heropbouw te verlengen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Pleidooi om btw-maatregel op sloop en heropbouw te verlengen

De Confederatie Bouw vraagt aan de regering om de verlaagde btw op sloop en wederopbouw ook in de jaren na 2022 toe te passen. Die maatregel is goed voor de koopkracht van de mensen, het leefmilieu en de bouwsector en betekent bovendien een administratieve vereenvoudiging voor de aannemer en de consument.

Bij de verbouwing van een woning van ouder dan tien jaar kan wie verbouwt genieten van een btw-vermindering van 21% naar 6%. Het verlaagde tarief geldt zowel voor renovatiewerken als voor herstellings- en onderhoudswerken.

Op de factuur moet de aannemer nu alle elementen vermelden die de toepassing van het verminderde tarief rechtvaardigen. Voordien moest de bouwheer aan de aannemer een attest overhandigen met daarop al deze elementen: de private bestemming van het gebouw en de datum van de eerste ingebruikname. De aannemer moest dit attest bijvoegen bij zijn boekhouding.

Sinds begin dit jaar hoeft dat attest niet meer opgemaakt worden. Vanaf nu kan de aannemer onmiddellijk aan 6% btw factureren zonder dat hij op het attest moet wachten. De klant heeft dan één maand de tijd om de aannemer te informeren wanneer de factuur toch met 21% moet opgemaakt worden.

Wanneer de klant niet schriftelijk betwist dat die voorwaarden voldaan zijn binnen de maand na de ontvangst van de factuur, is hij aansprakelijk voor de correcte toepassing van het verlaagde btw-tarief.

“De komende jaren wacht ons een belangrijke uitdaging om duizenden verouderde en energieverslindende woningen versneld én betaalbaar te renoveren. Ik besef dat dit veel vraagt van onze gezinnen en we moeten hen dan ook maximaal ondersteunen. Door het btw-attest te vervangen door een uitgebreide verklaring op de factuur maken we het hen alvast administratief makkelijker. Maar ook financieel verdienen ze onze steun. Daarom werk ik verder aan een verlengd verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem.


“Door deze aanpassing kunnen heel wat administratieve lasten voor de aannemers en de opdrachtgevers worden vermeden. Aannemers moeten de bouwheer niet langer een in te vullen attest bezorgen, moeten de invulling en de terugzending van dit attest niet langer opvolgen en moeten het ontvangen attest niet langer klasseren bij hun facturen. Tel uit je administratieve winst. Voor de klant en de fiscus is de vermelding op factuur even betrouwbaar om te controleren of de werken voldoen aan de regels voor de verlaagde btw”, zegt Niko Demeester, gededelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.


“We zijn blij dat er een einde komt aan dit Kafka-principe. Het probleem was dat wanneer we als bouwonderneming het btw-attest niet konden voorleggen en we toch met 6% factureerden, riskeerden te moeten opdraaien voor de bijbetaling van de btw, samen met de opgelegde boete en de nalatigheidsinteresten. Dat behoort nu gelukkig tot het verleden”,vindt Karolien Vlassenroot, directeur Financiën & Administratie van bouwonderneming Camino.


Ondertussen vraagt de Confederatie Bouw om de tijdelijke algemene btw-verlaging van 21% naar 6% op sloop en heropbouw van  2021 en 2022 te verlengen. Een verlenging van deze maatregel is noodzakelijk om zekerheid te bieden aan projecten die nu nog in een beginfase zitten, maar waarvan de vergunning binnenkort wordt afgeleverd en er vervolgens een afbraak dient te gebeuren (archeologisch onderzoek, sonderingsstudie ’s, enz.,…).


Het gevolg is immers dat de effectieve bouw pas na december 2022 kan beginnen. Ook wanneer het gaat over grotere bouwprojecten (bv. meer dan tien appartementen) krijgt men die bouwtermijn in de praktijk vóór eind december 2022 niet af. Het resultaat is dat heel veel kopers voor te slopen verouderde panden daardoor afgeschrikt worden.

“Zij willen immers wel kopen, maar begrijpelijkerwijze willen zij de zekerheid hebben dat zij kunnen genieten van het 6% btw-regime. Sloop en heropbouw van verouderde panden is echter in de meeste gevallen veel beter voor het klimaat en het milieu dan gedeeltelijke renovatie. Het vermindert ook de druk om nieuwe bouwgronden aan te snijden”, aldus Niko Demeester.


Volgens minister Van Peteghem gaf Europa na lang onderhandelen haar akkoord om een verlenging van de btw-verlaging voor sloop en heropbouw in te voeren. Dit zal binnen de regering worden besproken.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Federale regering bouwt drie terugkeercentra

Federale regering bouwt drie terugkeercentra

De federale regering heeft zopas haar goedkeuring gegeven aan de komst van drie nieuwe gesloten terugkeercentra én een vertrekcentrum voor de gedwongen terugkeer van personen die onwettig in ons land verblijven. De gesloten[…]

25/03/2022 | Projectenoverheidsopdracht
Federale overheid betaalt facturen na gemiddeld 16 dagen

Federale overheid betaalt facturen na gemiddeld 16 dagen

Kmo's krijgen betere toegang tot overheidsopdrachten

Kmo's krijgen betere toegang tot overheidsopdrachten

Staatssecretaris De Bleeker wil dat federale overheid facturen op tijd betaalt

Staatssecretaris De Bleeker wil dat federale overheid facturen op tijd betaalt

Meer artikels