Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Plantentuin Meise renoveert en werkt aan betere toegankelijkheid

Gerelateerde onderwerpen :

Plantentuin Meise renoveert en werkt aan betere toegankelijkheid

Het Agentschap Plantentuin Meise schrijft een ontwerpwedstrijd uit voor de renovatie van enkele gebouwen en het beter toegankelijk maken van het domein. Het budget bedraagt 3,85 miljoen '. Via een open oproep zoekt de Plantentuin naar een ontwerper met één duidelijke architecturale visie voor de verschillende deelprojecten. De Plantentuin moet een sterke uitstraling krijgen naar de buitenwereld en een landmark worden die de filosofie van de Plantentuin reflecteert.

De Plantentuin van Meise omvat een internationale wetenschappelijke onderzoeksinstelling en een botanische tuin van 92 ha die vooral de tropische en Europese plantkunde centraal stelt. Er gebeurt wetenschappelijk onderzoek om de kennis van planten te vergroten en te verspreiden. Gedocumenteerde wetenschappelijke verzamelingen worden hier beheerd, bewaard en gevaloriseerd. De Plantentuin heeft eveneens een belangrijke museale, toeristische en educatieve functie. Met tentoonstellingen, rondleidingen, ateliers, evenementen en vooral met een internationaal vermaarde verzameling planten wil de Plantentuin iedereen een ongeëvenaarde kijk op de biodiversiteit bieden om zo samen te bouwen aan een duurzame toekomst.

In 2014 mocht de Plantentuin meer dan 126.000 bezoekers verwelkomen, bijna een verdubbeling in vergelijking met 2000. Om deze evolutie te kunnen voortzetten, moeten ingrijpende werken gebeuren in de Plantentuin. In 2009 werd voor de volledige tuin een masterplan opgemaakt. Dat plan is een goede leidraad als basis voor de toekomstige projecten en zal gefaseerd worden uitgevoerd. Een eerste fase, de vernieuwing van de onthaalzone, vormt het voorwerp van deze open oproep.

Het project kan gesplitst worden in vier deelprojecten. Een eerste is een nieuw onthaalgebouw met een conciërgewoning. De Plantentuin heeft twee publieke toegangen. Toekomstige ontwikkelingen, zoals o.a. de sneltramlijn Willebroek-Brussel, zullen ervoor zorgen dat de ingang Meise aan belang zal winnen. De opdrachtgever voorziet hier een nieuw volwaardig onthaalgebouw met bergruimte en een kleine tuinwinkel. De huidige conciërgewoning aan deze inkom zal vervangen worden door een nieuwe, energievriendelijke woning.

Het tweede deelproject omvat het onthaalgebouw aan de Nieuwelaan, de huidige hoofdingang. Die bestaat vandaag uit niet meer dan een klein lokaaltje en een kassa. Een volledig nieuw onthaalgebouw zal verschillende functies omvatten zoals een regionaal Toeristisch Infopunt en een tuinwinkel met een binnen- en een buitengedeelte. Toerisme Vlaanderen en Toerisme Vlaams-Brabant willen de Plantentuin, via het in­fopunt, gebruiken als ankerplaats voor de promotie van de Groene Gordel. Het meubilair in de publieke delen van de onthaalgebouwen maakt deel uit van de opdracht. De Plantentuin zal gedurende de werken open blijven, waardoor de hinder voor de bezoekers tot een minimum moet beperkt blijven. De mogelijke fasering of het voorzien van tijdelijke infrastructuur maakt eveneens deel uit van deze opdracht.

Een derde deelproject is de renovatie van de Vlaamse Hoeve, een U-vormig gebouw gelegen naast de inkom aan de Nieuwelaan. Het gebouw is opgetrokken in baksteen in een sobere neorenaissance-hoevestijl. De hoeve verkeert in slechte staat en moet gerenoveerd worden. Er worden gastenverblijven, een tweede conciërgewoning, kantoorruimte en een polyvalente ruimte voorzien.

De heraanleg van de Eredreef, die de verbinding maakt tussen de hoofdtoegangspoort aan de Nieuwelaan en het kasteel van Bouchout, is het vierde deelproject. De kasseiweg van de Eredreef is in slechte staat en moet heraangelegd worden.

Meteen worden ook nieuwe rioleringsbuizen en een wachtleiding gelegd. In de toekomst wordt tevens een nieuwe parking aangelegd aan de overzijde van de Nieuwelaan. De opdrachtgever verwacht van het ontwerpteam een voorstel om de verbinding tussen de parking en het onthaalgebouw zo optimaal mogelijk te organiseren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Meer dan een jaar nu al betrekken de zowat 300 leerlingen, leraars en directie de nieuwe gebouwen van de Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem. Het stadbestuur koos bewust voor een BEN-school, maar wilde omwille van het pedagogische concept[…]

27/02/2021 | ScholenAkoestiek
Merelbeke bouwt eigen carnavalsloods

Merelbeke bouwt eigen carnavalsloods

Dijledal Leuven heeft meer dan 400 woningen in de pijplijn

Dijledal Leuven heeft meer dan 400 woningen in de pijplijn

Zulte: herontwikkeling bedrijfssites stap dichterbij

Zulte: herontwikkeling bedrijfssites stap dichterbij

Meer artikels