Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Planproces gestart voor Knoop-Zuid in Antwerpen

Planproces gestart voor Knoop-Zuid in Antwerpen

(c) Kabinet Zuhal Demir

De herinrichting van de omgeving rond Knoop-Zuid of de ‘spaghettiknoop’ in Antwerpen is één van de belangrijke leefbaarheidsprojecten van het Toekomstverbond. Om de verkeersdoorstroming van verschillende vervoersmodi te verbeteren en om de leefbaarheid in de ruimere omgeving te verhogen start de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters een planproces. Dat moet uitmonden in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan waardoor een toegankelijk landschapspark ontstaat dat de leefbaarheid van de Antwerpenaren sterk verbetert.
 
 

 

Knoop Zuid is een uitwisselings- en aansluitingscomplex aangelegd in de jaren ’60 van vorige eeuw op de oude Brialmontomwalling van de stad Antwerpen. Vandaag is de stad echter exponentieel gegroeid en zijn er dagelijks files en ongevallen op en rond deze knoop en de ring in zijn geheel. Bovendien staat de leefbaarheid van de omgeving stevig onder druk. Om die uitdaging aan te pakken werd in het jaar 2000 het Masterplan 2020 vastgesteld en in 2017 werd het Toekomstverbond gesloten om deze problemen aan te pakken. Na een intensief participatietraject, werd beslist te gaan naar een herinrichting van de Knoop tot een compacte en overzichtelijke verkeerswisselaar, die overzichtelijker en dus veiliger is en die de impact op de onmiddellijke omgeving tot een absoluut minimum beperkt waarbij er ruimte vrij komt voor meer groen. Een helder, vlot uitwisselingssysteem moet de verkeersintensiteiten efficiënter organiseren.
 
Om alle ingrepen ruimtelijk mogelijk te maken start de Vlaamse regering een planproces op met de naam Ringpark Zuid. Daarbij zal niet alleen gefocust worden op de ruimtelijke herinrichting van Knoop Zuid van de R1 en zijn omgeving, maar worden twee van de geselecteerde en belangrijke leefbaarheidsprojecten Park Knoop Zuid en de nieuwe kap Jan De Voslei ook in uitvoering gebracht. Het verbeteren van de leefkwaliteit en de landschappelijke en ecologische waarden is een grote vraag van alle partijen van het Toekomstverbond.
 
“De herinrichting heeft het doel om tot een compactere, heldere en veilige verkeersstructuur te komen die een ontsluiting biedt aan de omliggende ontwikkelingen en stadswijken”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Bovendien wil het plan kansen bieden voor duurzame stadsontwikkelingen en de ontwikkeling van het station Antwerpen-Zuid tot een multimodaal knooppunt.”

Groene ruimtes

“De landschappelijke doelstelling en de leefbaarheidsdoelstelling zijn minstens van even groot belang. Vandaag wordt de Spaghettiknoop gekenmerkt door grote groene ruimtes, ingesloten tussen op- en afritten van autosnelwegen. Een verbetering van de bestaande knoop betekent in eerste plaats de beschikbare ruimte beter benutten en de huidige weginfrastructuur compacter aanleggen. Het ontwerp voorziet nieuwe landschappelijke en ecologische verbindingen tussen de groene ruimtes. Het toevoegen en wijzigen van planten, reliëf en water verbetert de leefbaarheid in en rondom de knoop. Daarnaast moeten er grotere ingrepen mogelijk zijn zoals een overkapping of geluidschermen om de leefbaarheid nog te vergroten”, maakt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zich sterk.
 
Over de startnota en over de plandoelstelling wordt, na de goedkeuring ervan door de Vlaamse regering, het advies gevraagd aan Saro en Minaraad, de stad Antwerpen en de gemeente Zwijndrecht, de provincie Antwerpen en de provincie Oost-Vlaanderen en de overige door de Vlaamse regering bepaalde adviesinstanties. Er wordt over de startnota ook een consultatie van de ruime bevolking georganiseerd van medio november tot medio december. In dat kader wordt een infomoment voorzien in de vorm van een infomarkt, indien de corona-maatregelen dit toelaten. Zo niet dan wordt geopteerd voor een website toepassing of een aangepast inspraakmoment.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Het gebied Mechelen-Noord III aan de Oude Antwerpsebaan tussen de E19 en de R6, heeft momenteel het statuut ‘Regionaal Bedrijventerrein’. De stad Mechelen onderzoekt of dit de meest geschikte bestemming is en schakelde hiervoor[…]

Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor Brouwersvliet Antwerpen

Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor Brouwersvliet Antwerpen

Mechelen werkt ruimtelijke visie uit voor CG Power Systems

Mechelen werkt ruimtelijke visie uit voor CG Power Systems

Leuven herziet bouwplannen voor Parkveld

Leuven herziet bouwplannen voor Parkveld

Meer artikels