Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Planning nieuwe wet overheidsopdrachten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,

De twee nieuwe wetten van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten werden op 14 juli gepubliceerd. De wetten zijn vooral het gevolg van de EU-richtlijnen over overheidsssopdrachten in de klassieke sectoren, opdrachten in de speciale sectoren van water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, en concessieovereenkomsten.

Tot nog toe traden enkel een viertal artikelen van de eerste wet reeds in werking. Ze leggen een lijst vast van producten, diensten en gebouwen die de staat, gemeenschappen, gewesten en bepaalde publiekrechtelijke instellingen (niet lokale besturen) enkel mogen verwerven als ze een voldoende hoge energie-efficiëntieprestatie kunnen voorleggen. Voor de meeste artikelen is het nog wachten op de (nieuwe of gewijzigde) koninklijke uitvoeringsbesluiten.

Wellicht wordt in de komende weken aan het federaal parlement ook een ontwerp van wet(swijziging) voorgelegd over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten. Het ontwerp van kb over de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren zou in november voor een eerste lezing aan de ministerraad worden voorgelegd. De inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving staat gepland voor de zomer van 2017.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

DigiCMR app van Pionira vereenvoudigt administratie bij grondverzet

DigiCMR app van Pionira vereenvoudigt administratie bij grondverzet

Goed nieuws voor bouwbedrijven die aan grondverzet doen. Pionira biedt met het Xynaps platform een nieuwe generieke oplossing aan om digitaal e-documents te ondertekenen. De eerste projecten met de DigiCMR app zijn reeds uitgerold.  […]

Lokale besturen krijgen meer geld

Lokale besturen krijgen meer geld

Vlaamse ministers leggen eed af

Vlaamse ministers leggen eed af

Overheid investeert in dronebeheerder Unifly

Overheid investeert in dronebeheerder Unifly

Meer artikels