Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Planning nieuwe wet overheidsopdrachten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,

De twee nieuwe wetten van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten werden op 14 juli gepubliceerd. De wetten zijn vooral het gevolg van de EU-richtlijnen over overheidsssopdrachten in de klassieke sectoren, opdrachten in de speciale sectoren van water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, en concessieovereenkomsten.

Tot nog toe traden enkel een viertal artikelen van de eerste wet reeds in werking. Ze leggen een lijst vast van producten, diensten en gebouwen die de staat, gemeenschappen, gewesten en bepaalde publiekrechtelijke instellingen (niet lokale besturen) enkel mogen verwerven als ze een voldoende hoge energie-efficiëntieprestatie kunnen voorleggen. Voor de meeste artikelen is het nog wachten op de (nieuwe of gewijzigde) koninklijke uitvoeringsbesluiten.

Wellicht wordt in de komende weken aan het federaal parlement ook een ontwerp van wet(swijziging) voorgelegd over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten. Het ontwerp van kb over de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren zou in november voor een eerste lezing aan de ministerraad worden voorgelegd. De inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving staat gepland voor de zomer van 2017.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Een bouw- of woonpremie aanvragen op papier kan niet meer in Leuven. Wie niet over een computer of internet beschikt of hulp nodig heeft, kan een afspraak maken met de betrokken dienst om de aanvraag samen met een ambtenaar in te dienen.  […]

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Meer artikels