Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Plannen voor meer leefbare Europese wijk

Gerelateerde onderwerpen :

De Brusselse president Rudi Vervoort, de Brusselse ministers Guy Vanhengel en Pascal Smet, de ondervoorzitter van de Europese Commissie, Kristalina ­Georgieva, de ondervoorzitter van het Europees parlement, Rainer Wieland, en de Commissaris voor Europa en de Internationale Organisaties, Alain Hutchinson, hebben elkaar ontmoet in de marge van de officiële inhuldiging van het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties. Onderwerp was een verhoogde leefbaarheid in de Europese wijk.

Het Europees parlement, de Europese Commissie en het Brusselse Gewest zijn overeengekomen hun behoeften samen tegen het licht te houden en te zoeken naar optimale oplossingen. Alle partners willen de leefkwaliteit en het imago van de Europese wijk verbeteren door de openbare ruimten herin te richten en daarbij aandacht te schenken aan het milieu en het gemengd stadskarakter, een duurzame mobiliteit en de toeristische aantrekkingskracht.

De Solidarnosc-Esplanade tegenover het Europees Parlement teruggeven aan de burgers, de opening van het Huis van de Europese Geschiedenis en de heraanleg van de Schumanrotonde zijn de meest prioritaire dossiers. Een werkgroep moet de aantrekkingskracht van de Europese wijk versterken.

Zowel de Europese Commissie als het Brusselse Gewest zijn voorstander van een kwalitatieve heraanleg van de Schumanrotonde. Tegen eind dit jaar zal een tijdelijke openbare ruimte worden ingericht tussen het Berlaymontgebouw en het Concilium, in afwachting van de algemene heraanleg van het gebied tussen het Jubelpark en de Etterbeeksesteenweg. Ook de Schumanrotonde zal daarvan deel uitmaken. De inrichting zal gebeuren in samenhang met de opening van de nieuwe zetel van de Raad van de Europese Unie.

Het Brusselse Gewest zal deze maand een projectoproep uitschrijven voor de heraanleg van de rotonde. Tegen eind 2015 moet een architecturaal en stedenbouwkundig voorstel op tafel liggen. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stad keurt masterplan UZ Gent goed

Stad keurt masterplan UZ Gent goed

Het Gentse schepencollege gaf op 6 mei groen licht aan het masterplan voor de campus UZ Gent. Dit ruimtelijk plan voorziet een nieuw ziekenhuisgebouw in het hart van de site, de uitbouw van een centrale zorgzone en ruimte voor groen en andere[…]

08/05/2021 | ZorgsectorGent
Omgevingsvergunning voor verdere vernieuwing Gent-Sint-Pieters

Omgevingsvergunning voor verdere vernieuwing Gent-Sint-Pieters

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Vernieuwing en uitbreiding voor basisschool in Oudergem

Vernieuwing en uitbreiding voor basisschool in Oudergem

Meer artikels