Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Plannen voor fietsostrade Antwerpen-Lier

Gerelateerde onderwerpen :

,
Plannen voor fietsostrade Antwerpen-Lier

Locatie van de nieuwe fietsostrade en de aansluiting op Berchem Station.

De nieuwe fietsostrade tussen Lier en Antwerpen zal aantakken op het Ringfietspad rond Antwerpen. De stad wil deze nieuwe verbinding verder doortrekken tot aan het station Antwerpen-Berchem, en later tot in het centrum van de stad.

Om het netwerk van de fietsostrades rond de stad uit te breiden en zo nog meer fietsers aan te trekken, is de provincie Antwerpen volop bezig met het plannen van een nieuwe fietsostrade: de F11.  Deze zal Antwerpen via de luchthaven van Deurne en de spoorweg met Lier verbinden. Ze sluit aan op het Ringfietspad rond de stad en wordt in de loop van 2019 en 2020 aangelegd.

Om ook de capaciteit stadinwaarts te verhogen, wil de stad de nieuwe fietsostrade verlengen. In een eerste fase wordt het fietspad over de ring en de Singel geleid, tot aan Berchem-station. Voor deze aansluiting van de nieuwe fietsostrade Antwerpen-Lier op het station Antwerpen-Berchem heeft de stad nu een projectdefinitie uitgewerkt.

Via een nieuwe fietsbrug naast de huidige spoorwegbrug over de ring, een fietspad langs de site Post X en een nieuwe fietsbrug naast de huidige spoorwegbrug over de Singel zullen fietsers vlot en veilig vanop de fietsostrade kunnen doorrijden naar het Singelfietspad of het stationsplein aan Berchem Station. Aan Post X komt een aftakking naar het fietspad langs de Singel. Bij Berchem Station is er voorlopig geen ruimte voor een helling. Via een korte trap, voorzien van een fietsgoot, kunnen de fietsers het stationsplein bereiken. Bij een eventuele renovatie van het volledige station kan wel een helling voorzien worden.

Dit concept wordt nu uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan. In een latere fase, samen met een eventuele verbouwing van het stationsgebouw, kan het fietspad verder worden doorgetrokken richting Guldenvliesstraat en stadscentrum (gele stippellijn op het plan).

De nieuwe fietsbrug komt naast de huidige spoorwegbrug te liggen.  Het voetpad op de spoorwegbrug blijft behouden.

Duurzame fietsbrug

“Afhankelijk van de concrete plannen van de intendant voor de overkapping van de ring zou het kunnen dat de geplande fietsbrug over de ring op termijn overbodig wordt. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden voor een circulair brugconcept”, legt schepen van Mobiliteit Koen Kennis uit.

Het onderzoek bekijkt of de brug over de ring zodanig kan opgebouwd worden dat ze later nog een andere bestemming/plaats kan krijgen of gedemonteerd kan worden. Daarnaast wordt onderzocht hoe de gebruikte materialen en de bouwwerf zelf zo duurzaam mogelijk kunnen gemaakt worden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Begin vorig jaar werd gestart met ‘Leiding 4’, een nieuw initiatief om werkzoekenden op te leiden tot professionele rioolrenovatietechnici. In december werden de eerste gekwalificeerde technici opgeleverd. Vandaag, na een jaar[…]

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden

4 miljoen € voor heraanleg Bloemenwijk Brugge

4 miljoen € voor heraanleg Bloemenwijk Brugge

Meer artikels