Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Plan voor inrichting Spoor Oost is klaar

Gerelateerde onderwerpen :

De stad Antwerpen heeft het ontwerp voor de site Spoor Oost goedgekeurd. De site van 10,8 ha wordt ingericht als publieke ruimte en plaats voor evenementen in afwachting van een definitieve herbestemming.

Naast publieke ruimte en plaats voor evenementen zal het terrein ook deels ingezet worden als parking tijdens grote evenementen in het Sportpaleis/Lotto Arena of in de Trix. Zo speelt de stad in op specifieke ruimtebehoeften in de stedelijke omgeving. De site zal op verschillende momenten tijdens het jaar anders gebruikt worden. Zo speelt het gebruik van de publieke ruimte zich eerder af tijdens de zomer, terwijl het evenementparkeren meer plaatsvindt in het najaar, de winter en deels in het voorjaar.

Om dit alles mogelijk te maken op eenzelfde plek is hard gesleuteld aan een geschikt ontwerp. Momenteel onderhandelt de stad met de NMBS over de mogelijke aankoop van de voormalige containerterminal op Spoor Oost.

Het voorontwerp is besproken met de districten, verenigingen en bewoners. De denkdag van 14 juni 2014 en de wandeling van 8 november 2014 maakten duidelijk hoe omwonenden het project graag zien evolueren. Op basis van alle opmerkingen is het voorontwerp aangepast en verfijnd in een definitief ontwerp dat uitgaat van de uitgestrektheid van het terrein. Op basis hiervan wordt nu de bouwaanvraag ingediend. Voor de realisatie van het definitieve ontwerp maakt de stad een budget van 6.245.000 ' vrij.

Het definitieve plan zet de volgende krijtlijnen uit:

De bestaande toestand van het terrein, de verhardingen en de materialen, wordt waar mogelijk behouden en gebruikt;

Vanaf Schijnpoort (Antwerpen) tot Hof ter Loo (Borgerhout) loopt een centrale as van ongeveer 5 m breed. Deze markeert de overgang tussen de meer zachte en groene zijde aan de kant van het spoor en de eerder verharde zijde aan de kant van de Singel. Het moet een belangrijke fiets- en wandelroute worden, die de districten Borgerhout en Antwerpen met elkaar verbindt. De route loopt in een rechte streep door het terrein en wordt 's nachts verlicht;

In een lus door het terrein komt een looppad;

Aan beide voetgangersingangen langs Schijnpoort en Hof ter Loo komen permanente kwalitatieve verblijfzones van elk ongeveer één hectare. Deze zones worden nooit ingezet voor het evenementparkeren;

Op lange termijn is een fiets- en voetgangersbrug mogelijk langs de sporen die Spoor Oost verbindt met de Damwijk en Spoor Noord;

Aan de zijde van Borgerhout bestaat de parkzone uit een grasveld met reliëf: een heuvel om op te zitten, te liggen of te zonnen en een lager gelegen speeltuin. Het bestaande gebouw wordt opgeknapt zodat het kan dienen als uitvalsbasis voor verschillende activiteiten en functies op het terrein;

Aan de zijde van Antwerpen bestaat de zone uit een combinatie van kasseien, gras en verharding. Het laadplatform blijft behouden als industrieel erfgoed;

De zone langs de Singelkant van de centrale as blijft verhard. Daar waar de verharding optimaal is (zonder barsten of verzakkingen) wordt een sportstrip aangelegd met uitgeruste velden voor voetbal, basket, volley en tennis. Voorts voorziet het ontwerp ook in een fietsbehendigheidsparcours en een uitgetekende piste voor atletiek en cricket;

De zone langs de spoorwegkant van de centrale as, richting Borgerhout intra muros, is overwegend groen en deels verhard. Hier zal zelden, en de eerste twee jaar helemaal niet, geparkeerd worden;

De hoofdontsluiting van de parking is gesitueerd op de Noordersingel, aan het containerpark. Een secundaire toegang voor autoverkeer is gepland aan de Buurtsportweglei. Beide toegangen krijgen een afsluiting zodat de site niet toegankelijk is voor autoverkeer buiten de periodes noodzakelijk voor het evenementparkeren;

Tot 2017 wordt het evenementparkeren gelimiteerd tot een maximum van 1.500 plaatsen. Dit betekent dat de helft van het terrein, ongeveer 5 ha , een permanente publieke ruimte is. Na 2017 kan het aantal auto's maximaal oplopen tot 2.300. Dit maximum is echter maar een beperkt aantal dagen per jaar noodzakelijk.

De komende maanden wordt gestart met de opkuis en de herstel- en beveiligingswerken op het terrein. Na de Sinksenfoor is het terrein beschikbaar als publieke ruimte voor de buurt. Na de zomer wordt dan voortgewerkt aan de inrichting van de site volgens het huidige ontwerpplan. Bedoeling is dat de werken begin 2016 achter de rug zijn. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij TINC lanceert samen met TDP, de infrastructuur joint-venture tussen Belfius en de investeringsmaatschappij Gimv, een initiatief onder de naam Yally, wat staat voor ‘Your Ally’ of je[…]

27/09/2022 | Ondernemingen
Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Meer artikels