Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Plan voor eerlijke concurrentie bouwsector in volle uitvoering

Precies één jaar na de invoering van een Plan voor eerlijke concurrentie in de bouwsector (zie Bouwkroniek van 30 juli 2015, blz. 17 en 18) zijn 21 van de 40 maatregelen uitgevoerd; 17 van de 26 nationale maatregelen zijn geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. Op Benelux- en Europees niveau laten concrete resultaten langer op zich wachten met vier uitgevoerde maatregelen op veertien.

'Het werk is inderdaad nog niet af, maar elke beslissing van de regering voor de bouwsector moet ons een stap dichter brengen bij eerlijke concurrentie in de sector', reageren staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer en minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's Willy Borsus.

'De aanwerving van 96 extra inspecteurs om bouwwerven beter te kunnen controleren, is nu bezig.

Om eerlijke concurrentie te waarborgen moeten de bestaande Europese en Belgische regels voor alle spelers worden toegepast. Door een aantal structurele maatregelen van de regering (de indexsprong, de tax shift, ') daalt de loonkost. Toch besliste de regering nog over een extra pak maatregelen ter bevordering van de eerlijke concurrentie in de bouwsector.

'De aanwerving van 96 extra inspecteurs om bouwwerven beter te kunnen controleren, is nu bezig. De mogelijkheden van het aangiftesysteem Limosa, waarin gedetacheerde werknemers en zelfstandigen vooraf gemeld moeten worden, zijn ook uitgebreid: bouwbedrijven moeten het Europese btw-nummer toevoegen, tegen eind dit jaar moet ook minstens een werfadres gemeld worden en de geldigheid wordt beperkt tot drie maanden', verklaart Philippe De Backer.

'Wij doen er alles aan om een einde te maken aan sociale dumping. De hervorming van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is daar een illustratie van: wij hebben voor deze dienst een globale visie ontwikkeld zodat hij werkelijk efficiënt en gecoördineerd is. Bovendien werd de wet op de overheidsopdrachten gewijzigd. Daarbij denk ik vooral aan de beperking van de keten van onderaanneming en de maatregelen tegen abnormaal lage prijzen', vult Willy Borsus aan.

App

De toepassing van de Belgische agenda wordt voortgezet en de regering zal bovendien de pleidooien en acties op het Europese niveau versterken. Tegen begin 2017 komt er een app 'Correcte ondernemer', waarmee je als Belgische aannemer in één oogopslag kan zien of buitenlandse aannemers of werkkrachten met alles in orde zijn. Daarnaast komt er tegen eind dit jaar ook een wettelijk kader voor een sectorale construbadge, in overleg met de sociale partners.

'Uit contacten met Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en andere landen kunnen we alleen maar vaststellen dat België zeer ver staat inzake fraudebestrijding met elektronische tools zoals Limosa en Checkin@work. Tegen 2021 voorspelt het Planbureau een stijging van de omzet in de bouwsector. Laten we ervoor zorgen dat dit jobs creëert voor onze ondernemingen en voor Belgische werknemers. Na het parlementaire reces zal ook worden gewerkt aan de herziening van de wet op de arbeidsrelaties. De voorziene evaluatie wordt deze maand afgerond', besluiten De Backer en Borsus.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen