Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Plan-Thyssen tegen sociale dumping krijgt een onvoldoende

Plan-Thyssen tegen sociale dumping krijgt een onvoldoende

Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen heeft haar langverwachte plannen voor een aangepaste detacheringsrichtlijn voorgesteld. De basisregel is dat buitenlanders die in België werken dezelfde verloning krijgen als hun Belgische collega's in dezelfde sector, inclusief bv. een dertiende maand of een aanvullende vergoeding bij werkloosheid wegens slecht weer. Thyssen behoudt echter het principe dat buitenlandse werknemers hun sociale-zekerheidsbijdragen moeten betalen in hun land van oorsprong. De reacties op het plan-Thyssen zijn niet erg positief.

Door oneerlijke concurrentie uit voornamelijk Oost-Europa ondervinden vele kmo's in Vlaanderen steeds meer moeilijkheden. Vooral de transport-, bouw- en schoonmaaksector staan onder druk, omdat de Europese detacheringsregels te veel ruimte laten voor misbruik, vooral inzake sociale zekerheid.

'De huidige regels bepalen dat gedetacheerde werknemers gebonden zijn aan de regels voor veiligheid en gezondheid van het gastland en daar recht hebben op het minimumloon. Ze betalen hun sociale bijdragen echter nog wel in hun thuisland. Gedetacheerden worden daardoor tot de helft minder betaald dan lokale werknemers. De grootste bekommernis bij het herschrijven van de detacheringswet was eerlijke, duidelijke en afdwingbare regels opstellen. We leven in een sociale-markteconomie en we moeten het evenwicht bewaren tussen het sociale en de markt', verklaart Marianne Thyssen.

'De interne markt levert ons uiteraard heel wat voordelen op, maar sociale dumping moet stevig worden aangepakt. We pleiten daarom voor een verkorte detacheringsduur die overeenstemt met de idee van het Europese vrije verkeer van diensten, namelijk het uitsturen van werknemers naar andere lidstaten voor tijdelijke, kortdurende dienstenopdrachten', zeggen parlementsleden Helga Stevens en Wouter Raskin.

Zij zijn blij dat er eindelijk beweging in dit dossier komt, maar betreuren dat de Europese Commissie niet meer ambitie aan de dag legt. 'Thyssen stelt een detacheringstermijn van vierentwintig maanden voor. Dat is te lang. Maximum drie tot zes maanden sluit beter aan bij de echte doelstelling van detachering. Voor wie langer dan drie tot zes maanden gedetacheerd is, moet de sociale zekerheid betaald worden in het werkland, al kan het wenselijk zijn om voor bepaalde sectoren met specifieke noden (zoals onderzoek en ontwikkeling en ict-projecten) meer flexibiliteit te voorzien', aldus Stevens en Raskin.

'Ook op het federale niveau is nog werk aan de winkel. Vooral de huidige controles op misbruik schieten te kort. België kan en moet meer werk maken van effectieve controles op het misbruik van de detacheringsregels. Het allergrootste probleem is het ontbreken van controle-instrumenten. Behalve een schamel A1-formuliertje heeft de sociale inspectie bijna niets om te controleren. Er is nog steeds geen Europese database met personeelsgegevens en sociale-zekerheidsdata. Bij vragen tot informatie aan het thuisland moet soms maanden gewacht worden op een antwoord', besluit Wouter Raskin.

Confederatie Bouw

'Het is totaal verkeerd om dit plan van Europees Commissaris voor Werk Marianne Thyssen voor te stellen als een oplossing voor de sociale dumping in de bouw. Het plan verstrengt onvoldoende de controle op een correcte toepassing van detachering. Als niet snel maatregelen komen rond de sociale zekerheid, kost de detachering ons land enkele miljarden aan gemiste inkomsten en zal het banenverlies in de bouw bovendien oplopen tot 45.000 banen', reageert Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

'Voor België en de bouw in het bijzonder zal het plan-Thyssen weinig of niets veranderen. De maatregelen bevestigen vooral bestaande Europese rechtspraak. Europa en de lidstaten zijn sowieso niet in staat om het nu reeds verplichte minimum minimorum te doen respecteren. Hoe zal men dan deze bijkomende verplichtingen kunnen doen toepassen en controleren'', vraagt de Mûelenaere zich af.

De detachering van werknemers moet teruggebracht worden tot waarvoor ze echt is bedoeld, namelijk het tijdelijk en occasioneel uitvoeren van werken. Nu wordt detachering, zeker in de bouw, een alternatieve en bijzonder goedkope vorm van tewerkstelling voor de dure tewerkstelling in loondienst. Nu reeds werkt 4% van onze beroepsbevolking met het statuut van gedetacheerde en waren 41.000 gedetacheerde werknemers in de bouwsector actief in 2015 terwijl de sector 19.000 banen in loondienst zag verloren gaan.

'Controle op de aflevering en duurtijd van het detacheringsformulier (A1) door de detacherende landen, controlemechanismen op schijndetachering, de beperking van de detacheringsduur en het bestraffen van de carrousel van opeenvolgende korte detacheringsperiodes zijn wel maatregelen die de sociale dumping en fraude kunnen helpen bestrijden. Dan blijft ook nog het pijnpunt van de enorme verschillen in sociale lasten die Europees Commissaris Thyssen dringend moet regelen in haar plan van aanpak voor eerlijke concurrentie en behoud van tewerkstelling', besluit Robert de Mûelenaere.

Tommelein

Ook federaal staatssecretaris voor Sociale Fraude Bart Tommelein vindt dat het voorstel van Thyssen niet ver genoeg gaat. Er is volgens hem te weinig controle. De bijdragen voor sociale zekerheid die nu gebeuren in het land van herkomst zouden volgens Tommelein tenminste via het land waar wordt gewerkt, moeten worden geïnd en dan doorgestort.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen