Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Plan in de maak voor Dampoort

Plan in de maak voor Dampoort

De stationsomgeving rond de Dampoort in Gent krijgt een volledig nieuwe inrichting. De verkeersknoop wordt aangepakt en er komt ruimte voor nieuwe woningen, kantoren, handel, gemeenschapsvoorzieningen en extra groen. Om deze herinrichting mogelijk te maken, maakt de stad Gent een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het plangebied van dit rup omvat het verkeersknooppunt aan de Dampoort, het onbebouwde terrein ten zuiden daarvan tussen de spoorweg en de Kasteellaan, het bouwblok ten noorden ervan, tussen de spoorweg en de Koopvaardijlaan, en een klein gebied aan de achterzijde van de Dendermondsesteenweg. Vandaag ligt het plangebied deels in een 'gebied voor stedelijke ontwikkeling' en deels in 'industriegebied'. Om de toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken, is een bestemmingswijziging nodig.

Krachtlijnen

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, de NMBS en Infrabel wil de stad Gent de onmiddellijke omgeving van het Dampoortstation ombouwen tot een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke openbaarvervoersknoop en toegangspoort tot de stad. De afgelopen jaren lieten deze partners een verkennend ruimtelijk onderzoek over deze omgeving uitvoeren. Dat vormt nu de basis voor de visie en de krachtlijnen in het rup.

In het onderzoek kwamen verschillende oplossingen naar voor om het doorgaande verkeer op de stadsring (R40) tussen de Afrikalaan en de Kasteellaan zo vlot mogelijk de Dampoortknoop te laten passeren. Volgende scenario's worden voort bestudeerd:

Via een tunnel rijdt het doorgaande verkeer onder de Dampoort door. De R40 komt in dat geval naast de spoorwegberm te liggen;

De R40 volgt de bestaande wegen van de Kasteellaan en de Koopvaardijlaan. Er komt een groot kruispunt ten oosten van de zwaaikom, waarbij lichten het verkeer regelen;

Ook het concept-rup ' dit is de allereerste fase in de opmaak van het plan - kent twee varianten. Bij elk scenario horen immers andere stedenbouwkundige voorschriften.

Voorts zijn in het concept-rup volgende krachtlijnen opgenomen:

De omgeving wordt een knooppunt van openbaar vervoer, met een treinstation, een tramstation en tramperrons, busperrons, loketten voor de trein-, tram- en busgebruikers, een fietsparkeergebouw, een pendelparking en commerciële voorzieningen;

Aan de zwaaikom zorgt een promenade op waterniveau ervoor dat voetgangers en fietsers vlot tussen het Dampoortstation en het stadscentrum en tussen de Oude Dokken en de zuidelijke stationsomgeving kunnen wandelen en fietsen;

Ten noorden van de Dampoortknoop, tussen de spoorweg en de Koopvaardijlaan, ligt de focus op economische activiteiten;

Ten zuiden van de Dampoortknoop, tussen de spoorweg en de Kasteellaan, is er plaats voor nieuwe woningen, kantoren en extra buurtgroen. Een nieuwe doorgang voor fietsers en voetgangers onder het spoor verbindt de Sint-Baafssite met de Dampoortwijk. Het fietspad langs het Bijgaardepark wordt doorgetrokken in de groenzone tussen de sporen en het parkeerterrein van het koopcentrum langs de Dendermondsesteenweg. Daar sluit het aan op de nieuwe voetgangers- en fietserstunnel en op een nieuw tweerichtingsfietspad dat over het parkeerterrein naar de 'Dendermondsesteenweg zal leiden. Als alles volgens planning loopt, start de bouw van deze tunnel voor ­fietsers en voetgangers al midden 2017.

Voorkeurscenario

Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt een lange administratieve weg af om tot een definitief plan te komen. Een belangrijke eerste stap in deze procedure is de opmaak van een plan-mer dat de impact van het rup op het milieu in beeld brengt en de voorliggende alternatieven vergelijkt.

Het stadsbestuur van Gent heeft het concept-rup goedgekeurd op 10 december 2015. Tegelijk werd een studiebureau aangesteld dat de komende maanden het plan-mer zal opmaken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt