Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Plaatsing tijdelijke zorgunits kan straks zonder omgevingsvergunning

Plaatsing tijdelijke zorgunits kan straks zonder omgevingsvergunning

Steeds meer Vlamingen met zorgbehoeften willen zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen, omringd door de mensen die ze liefhebben. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir werkte een regeling uit om ervoor te zorgen dat tijdelijke zorgunits in de tuin onder bepaalde voorwaarden mogelijk worden via een eenvoudige melding en zonder omgevingsvergunning. De Vlaamse Confederatie Bouw reageert verheugd op de reglementaire vereenvoudiging voor tijdelijke zorgunits.
“Zorg voor onze ouderen. Het is iets waar we deze dagen extra mee bezig zijn. Voor sommige mensen verandert deze crisis ook de manier waarop ze voor hun oudere familieleden willen zorgen. Ze voelen meer dan ooit de nood aan nabijheid. We stappen voortaan af van lange vergunningstrajecten voor zorgunits en schakelen over naar een korte melding”, zegt Demir.
 
De Vlaamse regering gaf definitief groen licht voor het ontwerpdecreet van Demir en diende het inmiddels in bij het Vlaams Parlement. Het is nu aan het Vlaamse parlement om de regeling snel goed te keuren, zodat het nog vóór de zomer kan ingaan.
Of het nu over het verbouwen van een woning of bijgebouw tot zorgwoning gaat of over het plaatsen van tijdelijk zorgunits in de achtertuin: momenteel zijn er te veel drempels die mensen moeten overwinnen om hun zorgbehoevende dierbaren dichtbij huis een plaats te geven waar ze de juiste zorg kunnen krijgen.
 
De aanpassing van een bestaande woning aan de zorgbehoeften van de bewoner(s) is bovendien niet altijd mogelijk. Soms biedt de woning onvoldoende ruimte of mogelijkheden om een persoon met een zorgbehoefte te laten inwonen of zijn de verbouwingskosten te hoog. Tegelijk blijkt dat de zorgbehoevenden ook nood hebben aan voldoende eigen privacy.

Geen architect

“Voor je ouders of je kind zorgen met een thuishulp moet bereikbaarder worden voor meer mensen. Het wordt een belangrijk deel van de ouderenzorg in de toekomst. Daarom schaffen we de verplichte vergunningsprocedure af voor tijdelijke zorgunits of zorgwoningen en vervangen we ze door een eenvoudig meldingssysteem. We maken ook komaf met de verplichte inschakeling van een architect. Zo vallen ook bijkomende kosten weg”, zegt Demir.
 
“We verlagen daarmee de drempel voor alle mensen die hun zorgbehoevende vader, moeder, kind of vriend in hun eigen thuisomgeving willen verzorgen. Ouderen of zorgbehoevenden kunnen zo langer op redelijk zelfstandige basis in hun vertrouwde omgeving en dicht bij hun naasten blijven wonen. De zorg en hulp die nodig zijn, kunnen zo mee opgenomen worden door de huisgenoten die nabij wonen of door een thuishulp”, aldus de minister.
 
In de huidige regelgeving moet elke unit of bijgebouw een uitgebreid vergunningentraject doorlopen, ook als het tijdelijk is. Per gemeente verschilt bovendien de aanpak of de bouwvoorschriften, waardoor een coherente aanpak doorheen gans Vlaanderen ontbreekt. Dit zorgt ook voor extra kosten in situaties waar gezinnen vaak al met veel kosten geconfronteerd worden.
    
Ongeveer één Vlaming op vijf is 65 jaar of ouder, in 2030 zal dat één op de vier zijn. Eén derde hiervan zal ouder dan 80 jaar zijn. Met deze demografische evolutie gaat een stijgende zorgbehoefte gepaard. In Vlaanderen werden met de huidige regelgeving vorig jaar 428 meldingen gedaan of vergunningen afgeleverd voor de creatie van een zorgwoning in een bestaande woonst. Dat is een sterke stijging in vergelijking met het jaar voordien.
 
“Door af te stappen van een verplichte omgevingsvergunning, maken we het de mensen veel makkelijker en zal dit aantal nog sterker kunnen toenemen. Lange vergunningsprocedures en dure verbouwingen maximaal vermijden door alternatieven zoals tijdelijke zorgunits te vergemakkelijken en versnellen, dat is ons doel. Mensen kunnen namelijk plots zorgbehoevend worden. Een eenvoudige val of een plotse ziekte is genoeg om van de ene dag op de andere zorg dichtbij huis nodig te hebben. In die situaties burgers ellenlange procedures laten doorlopen kan niet. Dit wordt dus gemakkelijker in de toekomst”, besluit Demir.
 
Er worden bij elke situatie wel een aantal randvoorwaarden opgelegd, om zowel de goede ruimtelijke ordening, als ook de woningkwaliteit te bewaken. Het moet bv. gaan om tijdelijke units in functie van zorgbehoevenden, die in de buurt van de woning worden geplaatst, nét om de zorg-relatie te kunnen verzekeren en geen wildgroei van niet-zorggerelateerde units te krijgen.
 
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is tevreden over de aangekondigde reglementaire vereenvoudiging om een tijdelijke zorgunit te plaatsen. Volgens de VCB komt dit niet alleen tegemoet aan de wens van heel wat ouderen en zorgbehoevenden om langer in een vertrouwde omgeving te verblijven, ook is het een opsteker om de schaarse beschikbare ruimte efficiënt in te zetten.
 
Tot dusver bestond er geen specifieke regelgeving in de ruimtelijke ordening voor het plaatsen van mobiele units als tijdelijke zorgwoning. Er waren enkel mogelijkheden om met zo'n unit onderdak te bieden aan asielzoekers, vluchtelingen en burgers wiens woning onbewoonbaar is vanwege onvoorziene omstandigheden. Naast de Scandinavische landen kan ook Nederland als gidsland gezien worden, omdat zorgunits er al langer vergunningsvrij geplaatst kunnen worden.
 
“Met deze nieuwe regeling zorgt de Vlaamse regering voor de nodige uniformiteit. Want tot vandaag is het niet in elke gemeente vanzelfsprekend om een mobiele zorgunit te gaan plaatsen. In een aantal steden en gemeenten zoals Hasselt en Zemst worden inwoners in een specifieke zorgsituatie aangemoedigd om een tijdelijke, mobiele unit in de tuin te plaatsen om bijgevolg mantelzorg te kunnen verlenen in een familiale sfeer waardoor de zorgbehoevende vaak ook in de eigen buurt kan blijven. Het stadsbestuur van Gent heeft zelfs een proefproject lopen om de Gentenaars met een 'kijkwoning' warm te maken voor het concept. Maar de meeste gemeenten hadden koudwatervrees net vanwege de reglementaire onduidelijkheid”, verklaart Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.
 
Een mobiele zorgunit heeft heel wat voordelen. Zo sluit dit aan bij de trend om steeds vaker bouwelementen geautomatiseerd te prefabriceren binnen de bouwonderneming. Daardoor kan de plaatsing van zo'n geprefabriceerde unit op maat snel gebeuren. Daarnaast heeft de unit een tijdelijk karakter en kan die verplaatst worden. Bovenal kan de zorgbehoevende in haar of zijn vertrouwde omgeving blijven.
 
Bovendien gaat het om een afzonderlijke woonunit wat in de huidige coronacrisis en in het belang van het bewaren van een bepaalde fysieke afstand een grote troef is. Voorts vergt de demografische evolutie in Vlaanderen steeds meer creatieve oplossingen om de behoeften van een verouderende bevolking optimaal op te vangen. Ouderen blijken trouwens in het algemeen de stap naar een zorginstelling meer en meer uit te stellen.
 
Naast een tijdelijke zorgunit kunnen gezinnen nog steeds overwegen om aanpassingen aan te brengen aan hun bestaande woning om nieuwe noden te beantwoorden. Het creëren van modulaire ruimtes, die snel kunnen aangepast worden aan veranderende behoeften, wint bij nieuwbouwprojecten steeds meer aan belang. “De bouwsector heeft de kennis in huis om oplossingen te voorzien op maat van veranderende woonnoden”, besluit Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Kempense woonmaatschappijen fuseren tot Woonboog

Kempense woonmaatschappijen fuseren tot Woonboog

Volgend jaar zullen DE ARK, de Molse Bouwmaatschappij en het Sociaal VerhuurKantoor Noorderkempen fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij: Woonboog. De Vlaamse regering wil dat er binnenkort in elke gemeente slechts[…]

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Meer artikels