Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Pier Kornel is deel van 'klavertje vier'

Pier Kornel is deel van 'klavertje vier'

De transformatie van de oude Tupperwarefabriek tot een nieuwe woonbuurt is maar één van de vele projecten die in Aalst op stapel staan. Pier Kornel vormt samen met de projecten op de Tragel, op de pendelparking van het station en langs de Pierre Corneliskaai het Aalsters klavertje vier.

De stad Aalst wil de ruime omgeving van de Dender, die de stad in twee snijdt, volledig vernieuwen. Dat is al deels gebeurd, onder meer met de heraanleg van het Statieplein en het Werfplein, de nieuwe Sint-Annabrug en de bouw van een nieuw stadhuis annex kantorencomplex op de plaats van de voormalige fabriek Filature du Canal.

Andere projecten, zoals de bouw van een multifunctioneel sportcomplex op de site van de voormalige leerlooierij Schotte aan de Kapellekensbaan en een nieuwe sluis op de Dender zijn of gaan binnenkort in uitvoering.

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor een aantal andere projecten nog volop bezig. De Dender vormt de rode draad door al die projecten. Zo heeft de stad een Toetsingskader Dender opgemaakt voor acht sites langs de rivier (zie overzicht). Dit is een algemene visie over het toekomstbeeld van de stad langs de Dender waaraan nieuwe projecten kunnen opgehangen worden.

'Een nieuwe stad aan de Dender krijgt stap voor stap vorm. De Denderboorden moeten een bruisend stadsdeel worden, voor stedelijke activiteiten en waar mensen elkaar ontmoeten. We kiezen hier niet enkel voor wonen, we willen als stad een mix van stedelijke functies mogelijk maken langs het water. Het Toetsingskader Dender omvat acht sites die kansen bieden voor kwaliteitsvolle ontwikkelingen. De stad Aalst wil projectontwikkelaars stimuleren om zich in te schakelen in een totaalvisie, waarbij de ontwikkelingen aan de vernieuwde kades een hoge kwaliteit en uitstraling krijgen', vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening en Gebiedsgerichte Werking Caroline Verdoodt.

Voor elk van deze acht sites worden de ontwikkelingsmogelijkheden bepaald: de hoogte van de gebouwen, de inplanting, het groen, de verbindingen, de programma en functies.

'Op basis van de wervende beelden en het schaalmodel worden simulaties gemaakt voor de sites die verdere uitwerking behoeven. Deze simulaties geven een eerste blik op hoe de Denderomgeving er op die plek in de toekomst kan gaan uitzien. De simulaties geven geen exact beeld, ze zijn een eerste uitdrukking van de maat en de kwaliteiten die de stad nastreeft op elke site. De simulaties zullen gebruikt worden als input voor de richtnota voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen. De simulaties worden opgemaakt in samenwerking met de private partners of grondeigenaars en houden rekening met lopende projectinitiatieven', aldus nog Verdoodt.

Samen met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA) wil de stad Aalst op de Tragelsite een gemengd project van wonen, winkels en een evenementencomplex realiseren. De bouwvergunning voor de Nieuwe Tragelweg, die het hele gebied moet ontsluiten, heeft de stad sinds vorige week in haar bezit en de rooi- en sloopwerken op het terrein zijn al voltooid. De komende maanden moeten de terreinen worden gesaneerd. De definitieve vaststelling van het rup is gepland voor eind 2016-begin 2017.

Aansluitend op de ontwikkelingen op de Tragelsite is er het project op de pendelparking aan de achterzijde van het station. Hier komen woningen, kantoren, een nieuw stedelijk plein, een parkeergebouw, fietsenstallingen, een tweede onderdoorgang onder de sporen en een voetgangers- en fietsersbrug over de Dender. De Nieuwe Tragelweg zal de Denderstraat kruisen via een tunnel en zo rechtstreeks aansluiten op de pendelparking. De aanbesteding voor de realisatie van de tweede onderdoorgang onder de sporen start in augustus. De werken starten begin volgend jaar en moeten klaar zijn in 2018. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette