Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

PFAS-verontreiniging in Willebroek wordt begin 2022 gesaneerd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
PFAS-verontreiniging in Willebroek wordt begin 2022 gesaneerd

© ©Suriyo - stock.adobe.com

Op de site van de voormalige papierfabriek De Naeyer in Willebroek werd afgelopen zomer een bodemverontreiniging met PFAS vastgesteld. Omdat daar recent een nieuwe woonzone werd aangelegd, die nog deels in ontwikkeling is, werd versneld bijkomend onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het tussentijdse rapport van het site-onderzoek tonen dat de verontreiniging met PFAS in de toplaag verspreid is over de ganse woonwijk, zonder dat een specifieke bron aangeduid kan worden. Daarom werd beslist om de volledige woonzone te saneren om de gezondheidsrisico’s op lange termijn weg te nemen.
Het verkennende bodemonderzoek van 19 juli 2021 in de woonwijk op de site in Willebroek wees op een bodemverontreiniging met PFAS. Daarop startte de OVAM meteen met een uitgebreid bodemonderzoek. De resultaten van dit tussentijdse rapport van het site-onderzoek wijzen op een bodemverontreiniging met PFAS in de toplaag over de ganse woonwijk. Die toplaag, de bovenste meter, bestaat uit verontreinigde grond die van elders op de site komt. Door het grondverzet dat werd uitgevoerd om de site te ontwikkelen en de verspreiding van de gronden over het volledige terrein, is het echter niet mogelijk om specifieke bronzones met hoge concentraties aan te duiden.
 
Omdat de site van de voormalige papierfabriek nog in ontwikkeling is en de gemeten verhoogde concentraties verspreid over het volledige terrein zijn vastgesteld, werd op basis van het tussentijdse verslag van het site-onderzoek beslist om de volledige woonzone te saneren. Concreet wordt de verontreinigde toplaag ontgraven en vervangen door propere grond. Het gaat hier om de zones met particuliere bewoning. Ook de openbare ruimte met een hoger blootstellingsrisico (bv. speelpleinen) komen in aanmerking. Zo worden de verschillende blootstellingswegen aan PFAS aangepakt en worden de gezondheidsrisico’s op lange termijn voor de bewoners weggenomen. De huidige blootstelling houdt geen acuut gezondheidsrisico in, maar in afwachting van de sanering is het advies voor de bewoners om de huidige no regret-maatregelen te blijven toepassen. “Omdat het hier gaat om een verontreiniging van vroegere activiteiten, neemt de OVAM in dit project ambtshalve de kosten van dit omvangrijk bodemsaneringsproject op zich. En omdat de site nog in ontwikkeling is, zien we hier een opportuniteit om versneld te werk te gaan”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM.

De OVAM start nu met de voorbereiding van deze sanering en werkt samen met de deskundigen een tijdslijn uit. Door de omvang wordt per deelzone gewerkt. Ook de ontwikkelaars, die momenteel in de wijk projecten laten uitvoeren door aannemers, worden betrokken bij de aanpak. De eerste werken moeten al starten begin 2022 en zullen ongeveer zes maanden duren. Karl Vrancken, opdrachthouder namens de Vlaamse regering voor de aanpak van de PFAS-verontreiniging, zegt: “Ik ben erg tevreden met de voorgestelde aanpak, omdat hij rekening houdt met de noden van de bewoners, de ernst van de verontreiniging en de speciale situatie van deze fabriekssite. Het gaat om een zone waar mensen net een huis gebouwd hebben of waar ze binnenkort komen wonen. De zone is een grote bouwwerf, wat tegelijk de kans biedt om de verontreiniging nu grondig aan te pakken.”

“Eindelijk goed nieuws voor onze bewoners op de oude fabriekssite. Ik ben een bijzonder tevreden burgemeester. Enerzijds tevreden met de kordate aanpak en alle reeds geleverde inspanningen. Anderzijds heel tevreden met de beslissing om deze woonsite prioritair te saneren. De bewoners kunnen nu eindelijk gerustgesteld worden voor een mooie toekomst in een gezonde leefomgeving”, zegt burgemeester van Willebroek Eddy Bevers.

“Of het nu gaat om de inwoners van Willebroek of over de overheden zelf, eigenlijk heeft niemand iets aan eindeloos gepalaver over wie de sanering van deze gronden op zich zou moeten nemen. Zo snel mogelijk deze verontreinigingen opkuisen is dan ook wat we gaan doen. De OVAM neemt ten volle de handschoen op om al volgend jaar te starten aan de werken. Het is intussen geen geheim meer dat de PFAS-problematiek Vlaanderen voor grote uitdagingen stelt, maar we pakken die zo doortastend mogelijk aan met de bescherming van ons leefmilieu en de gezondheid van de mensen als belangrijke drijfveer”, besluit Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

De bouwsector lanceert het eerste Vlaamse Betonakkoord, waaraan de voorbije twee jaar naar Nederlands voorbeeld werd gewerkt. Omdat primaire grondstoffen schaarser worden en de klimaatambities moeten worden opgeschroefd, is dit een cruciale stap[…]

06/12/2022 | MilieuActueel
Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Meer artikels