Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Personeelskort is grootste probleem voor bouwbedrijven

Personeelskort is grootste probleem voor bouwbedrijven

© Adobe Stock © Tund

Het tekort aan gekwalificeerd personeel is momenteel één van de grootste bekommernissen voor de bouwsector. 92% van de ondernemingen zou nog dit jaar personeel moeten en willen aanwerven, maar de meeste denken dat ze die mensen niet zullen vinden: niet bij de bedienden en evenmin bij de arbeiders.

Meer duaal leren en de ontwikkeling van technische beroepen met kennis van informatica is nodig. Ondanks de start van vele bouwwerven blijven de overheidsinvesteringen in België onder het Europese gemiddelde en beantwoorden ze niet aan de economische behoeften van het land. Ten slotte vindt één onderneming op vijf de eigen situatie zorgwekkend. Dit zijn enkele vaststellingen uit de jaarlijkse Barometer die de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA) zopas publiceerde.

VBA

De VBA is de vertegenwoordiger en woordvoerder van de grote bouwbedrijven van België, die een omzet vertegenwoordigen van 9,5 miljard € (goed voor 15% van de bouwsector in België) en samen bijna 18.000 mensen tewerkstellen. De vereniging groepeert  65 grote ondernemingen uit de bouwsector en stelde zopas voor de vijfde keer de resultaten voor van haar jaarlijkse Barometer over het vertrouwen van haar leden-aannemers. Het rapport omvat drie luiken: de gezondheidstoestand van de ondernemingen die grote bouwwerken uitvoeren, het vertrouwen van de bedrijfsleiders in de toekomst en een stand van zaken over de toestand van de infrastructuur en de tewerkstelling in de sector.

 

In het voorjaar werden heel wat bouwwerven gestart, maar de economische situatie van de Belgische ondernemingen die grote bouwwerken uitvoeren is er niet op verbeterd. Eigenlijk gaat het om een inhaalbeweging van werven die de voorbije jaren werden vertraagd of uitgesteld. Vandaag noemen 19% van de ondernemingen hun situatie zorgwekkend; een gelijkaardig cijfer als vorig jaar. Er is een correlatie tussen deze cijfers en de gegevens over de activiteiten van de VBA-leden, want 15% van hen tekenden een gelijkaardige activiteit op als vorig jaar en 11% noteerde een vermindering.

Vertrouwen

Toch kijken 91% van de bedrijfsleiders met behoorlijk veel vertrouwen uit naar de perspectieven over een periode van 12 maanden. De helft van de ondernemingen, waarvan de situatie zorgwekkend is, zou hun situatie dus moeten zien verbeteren in 2018. Ze benadrukken evenwel de problematiek van het grillige verloop van de overheidsinvesteringen. In 2017 liepen de openbare investeringen op tot 2,2% van het bruto binnenlands product (bbp), maar dit cijfer ligt lager dan in de andere Europese landen en maakt de opgelopen vertraging van de voorbije jaren niet goed. Net zoals de Nationale Bank deed in haar jaarverslag pleiten ook de professionals van de grote bouwwerken voor een investeringsbeleid op lange termijn, waarvan de Belgische economie de vruchten zal plukken. De directies van de grote bouwbedrijven maken zich vooral zorgen over het tekort aan gekwalificeerd personeel (47%), gevolgd door de prijsconcurrentie (32%), de admini­stratieve last (9%), het gebrek aan overheidsinvesteringen (6%), de sociale dumping en de oneerlijke concurrentie (4%) en het voortbestaan van de ondernemingen (2%). Vorig jaar hebben de VBA-leden samen 692 bijkomende mensen aangeworven. Dat brengt het totaal van rechtstreekse arbeidsplaatsen in de sector van de grote bouwwerken op 17.814 mensen in België, een stijging met 3,9% (3,5% bij vergelijkbare gegevens, want de vereniging kreeg er nieuwe leden bij).

92% van de ondernemingen verklaren dat ze dit jaar mensen willen aanwerven, een stijging met 11% tegenover 2017. Maar twee derde van hen denken dat ze de gezochte kandidaten niet zullen vinden. Het is een probleem dat ieder jaar toeneemt. De ondernemers schatten dat ze ongeveer 10% van de jobs niet zullen kunnen invullen. Er is zowel een tekort aan bedienden als aan arbeiders, onder wie ingenieurs, technici, BIM-specialisten, IT’ers, geschoolde arbeiders en werfleiders.

Uitdagingen 

De vereniging peilde bij haar leden tevens naar hun kijk op de toekomst. Voor 42% van hen zijn de voornaamste uitdagingen de integratie van technologie (BIM, IoT, 3D-printing, drones, sensoren, ...), de moeilijkheid om gekwalificeerd personeel te vinden (31%), het verloren gaan van kennis (12,5%), de evolutie van de sector (10%) en de sociale dumping (4%). Om beter voorbereid te zijn op de toekomst opteren de ondernemingen voor een grondige transformatie van hun organisatie (38%), de opleiding van het personeel (34%), de aanpassing van het wettelijke en fiscale kader (13%), het bundelen van de beschikbare middelen (11%) en het consolideren binnen de sector (3%).

Tegenover de steeds sneller evoluerende wereld benadrukken de bedrijfsleiders het belang van de ontwikkeling van vaardigheden op persoonlijk, emotioneel en sociaal gebied (de zogenaamde soft skills) vanop de schoolbanken, zoals aanpassingsvermogen (32%), creativiteit (24%), samenwerking (22%) en  communicatie (22%). De grote bouwbedrijven vinden het tevens absoluut nodig dat scholen en universiteiten leerlingen de competenties aanleren waaraan het land en de sector nood hebben.De VBA moedigt ook het duaal leren aan, zowel voor intellectuele als handenarbeid, evenals de ontwikkeling van technische beroepen met aandacht voor informatica. Tegen die achtergrond lanceert de vereniging een oproep naar alle duaal lerende studenten en kandidaat-stagiairs: de ondernemingen in de sector van de grote bouwwerken verwelkomen alle studenten die hun opleiding concreet willen maken en een sector in volle ontwikkeling willen ontdekken, voor een duurtijd van minimum drie maanden.

Conclusies 

De VBA trekt enkele conclusies uit de jongste Barometer. De aantrekkelijkheid van de ondernemingen moet versterkt worden. De beleidsmakers zijn verantwoordelijk voor het invoeren van een echt meerjarenplan in investering en onderhoud van de infrastructuur over een periode van minstens tien jaar. Daarnaast moet de verlaging van de werkgeversbijdragen voortgezet worden om de concurrentiekracht van de Belgische ondernemingen te verbeteren. De strijd tegen fraude en sociale dumping moet eveneens voortgezet worden om opnieuw gezonde concurrentie en kwaliteitsvol werk te hebben. De bedrijven, de scholen en de toezichthoudende overheid moeten samen de beroepen in de bouwsector herwaarderen, duaal leren stimuleren en hierbij de reële behoeften van de ondernemingen integreren. De sociale partners moeten een constructieve sociale dialoog opstellen, zonder taboes, met het oog op jobcreatie.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Huurland zet in op elektrificatie van de huurvloot.

Publireportage

Huurland zet in op elektrificatie van de huurvloot.

Bij Huurland geloven we sterk dat elektrische machines de toekomst zijn. Zeker in het domein van het grondverzet ligt er nog een grote uitdaging, eentje die wij graag aannemen. De elektrische kniklader Giant G2200 E is een perfecte aanvulling[…]

Off-site en prefabricage: de manier om duurzamer, sneller, flexibeler en efficiënter te (ver)bouwen

Publireportage

Off-site en prefabricage: de manier om duurzamer, sneller, flexibeler en efficiënter te (ver)bouwen

Verzeker de zonnepanelen van uw bedrijfsgebouwen

Publireportage

Verzeker de zonnepanelen van uw bedrijfsgebouwen

Meer groen in de stad? Daar helpen wij bij Deschacht graag aan mee!

Publireportage

Meer groen in de stad? Daar helpen wij bij Deschacht graag aan mee!

Meer artikels