Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Pelt start voorbereiding herontwikekling Wado-site van 2,3 ha

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Pelt start voorbereiding herontwikekling Wado-site van 2,3 ha

In het Limburgse Pelt, een gemeente die in 2019 ontstond uit de fusie van Neerpelt en Overpelt, werd met een informatievergadering voor alle betrokkenen de realisatie van de woonsite Wado in gang gezet. Het gaat om het terrein van het Technisch Instituut Sint-Jozef (TIO) aan de Dorpsstraat, een site van 2.3 ha. De start van de eerste herontwikkelingsfase wordt verwacht in januari 2023.
Reeds in 2020 werd in opdracht van de scholengemeenschap vzw WICO studiebureau Creosum ingeschakeld om in samenwerking met de gemeente Pelt de ruimtelijke uitgangspunten en de ambities voor de herontwikkeling van de de TIO-site aan de Dorpsstraat scherp te stellen. Op basis van de lijnen die werden uitgezet door WICO en Creosum werd vervolgens de visie over de toekomstige invulling van de site door verschillende projectontwikkelaars uitgeschreven.
 
Custombuild bundelde zijn krachten met dbv-architecten en kwam in maart als winnaar uit de bus. Het terrein werd aangekocht voor de herontwikkeling en de realisatie van een nieuwe groene woonsite die de naam ‘Wado’ zal krijgen. De projectontwikkelaar en het architectenkantoor zijn nu volop bezig met de verdere uitwerking van het ontwerpplan. Bij het ontwerp en de totstandkoming zullen zowel de richtlijnen van de vzw WICO en het studiebureau Creosum gevolgd en gerespecteerd worden. Ook zal rekening worden gehouden met de omgevingsfactoren en alle betrokkenen.
 
“We willen hier, in het hart van Pelt, een bijzonder eigentijds en architecturaal project realiseren en een bruisende buurt creëren. Een plek waar we plaats maken voor ontharding en vergroening, voor ontmoeting en tal van voorzieningen waardoor iedereen hier met plezier zal kunnen wonen”,  vertelt Sébastien François, één van de zaakvoerders van Custombuild.
 
“Dat zal gebeuren met respect voor het verleden, de toekomst en de omgeving. Ook in Wado brengen we deze drie pijlers samen: we kiezen bewust niet voor de gemakkelijke oplossing. Met de nieuwste technieken, kwalitatieve materialen en oog voor ecologie gaan we voor duurzaamheid. Hierbij denken we aan gemeenschappelijke ruimtes, het delen van auto’s, het creëren van collectieve plekken waaronder een gezellig plein, een wasplaats, moestuinen, een barbecueplek, … en ecologische voorzieningen zoals het aanleggen van groendaken, het toepassen van hernieuwbare energie, zonnewering, centrale vloerverwarming, enz.”, vervolgt Sébastien François.
 
Ankerpunt
 
Het oudste gebouw van de school is één van de belangrijkste ankerpunten in Wado. Dit prachtig stukje erfgoed uit 1922 willen Custombuild en dbv-architecten tot elke prijs bewaren en meenemen in het nieuwe verhaal van Wado. De speelplaats wil men omvormen tot een collectief plein met horeca en andere diensten die mee voor een levendige buurt moeten zorgen.
 
Daarnaast zal de volledige site plaats maken voor een park waarbij de verharde speelplaatsen omgevormd zullen worden tot groenzones en waterpartijen. Samen met de privétuinen van de bewoners, een speeltuin en wandelpaden die de site doorkruisen, moeten deze van het hele gebied een toegankelijke groene site maken.
 
“Wado zal bestaan uit een mix van woningtypes met aandacht voor toegankelijk wonen, voor alle leeftijden. Zo zorgen we voor een harmonieuze integratie van de nieuwe woningen in het groen én dit midden in het centrum van Pelt. Ontharding en waterinfiltratie gaan hand in hand en zorgen voor mooi ecologisch herstel van deze site”, verklaart Philippe Lambregts, één van de zaakvoerders van Custombuild.
 
Het centrum, de binnenzijde van de Ringlaan, is volledig opgenomen in bijzondere plannen van aanleg. Het bpa Centrum-Oost dateert al van 1966. Later volgden nog een aantal herzieningen: eerste wijziging 1988, tweede wijziging 1993, derde herziening 2004 en een vierde herziening in 2008. Het projectgebied is gelegen in het bpa Centrum-Oost.
 
De eerste fase van de herontwikkeling zal pas januari 2023 starten. Daardoor is er tijd en ruimte om op de Wado-site een tijdelijke evenementenlocatie op te zetten of om er pop-up projecten te laten plaatsvinden.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels