Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Parlementaire discussie over ongevallen bij wegenwerken

Parlementaire discussie over ongevallen bij wegenwerken

© danieldefotograaf - stock.adobe.com

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) werd in het parlement ondervraagd door Lode Ceyssens (CD&V) over de recente cijfers van het kenniscentrum voor verkeersveiligheid Vias waaruit blijkt dat bij wegenwerken op kleinere wegen het aantal ongevallen met gewonden de jongste drie jaar met 30% gestegen is. Ceyssens vraagt zich af of het toenemende aantal wegenwerken daar voor iets tussen zitten of dat de forse stijging te maken heeft met de gebrekkige signalisatie die soms opduikt bij wegenwerken.

 

“Ik ervaar dat de meeste aannemers van wegenwerken hun signalisatie zeer goed en zeer grondig plaatsen. Toch merk ik dat er ook enkelingen zijn die dit blijkbaar minder belangrijk vinden. Op dat vlak hebben we momenteel een probleem omdat de straffen daarvoor aan de lage kant zijn. Een fietspad afsluiten en fietsers zomaar de weg op dwingen, is goed voor een boete van de eerste graad die 55 € kan bedragen”, aldus Lode Ceyssens.

Een aannemer die echt te kwader trouw is, gaat berekenen wat die boete hem eventueel kan kosten en dat zal een pak minder zijn dan de prijs van de signalisatie of de tijd die erin kruipt om die te plaatsen. Dat is niet alleen oneerlijke concurrentie ten aanzien van het merendeel van de aannemers die wel correct werken en signaleren, maar in de eerste plaats komt de verkeersveiligheid in het gedrang.

Kamerlid Ceyssens vindt dat ontoelaatbaar. Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor het plaatsen van de verkeerstekens, de controle erop en de technische eisen. De volksvertegenwoordiger vroeg aan minister Weyts of de Vlaamse regering bereid is om de boetes op het slecht signaleren bij wegenwerken op te trekken.

Ben Weyts  wijst erop dat de toename van 30% van het aantal ongevallen bij wegenwerken geen Vlaams cijfer is, maar een Belgisch gemiddelde. In Vlaanderen bedraagt de stijging ‘slechts’ 21%, wat uiteraard nog veel is. Het probleem zou zich vooral situeren in Brussel, waar een stijging met liefst 120% wordt genoteerd. In Wallonië bedroeg deze toename ongeveer 35%. De minister geeft toe dat ook de toename van het aantal wegenwerken vermoedelijk een rol zal spelen in de stijging van het aantal ongevallen.

Geen problemen

Naar aanleiding van sommige mediaberichten over ‘nonchalante wegsignalisatie’ informeerde Weyts bij Vias, kenniscentrum inzake verkeersveiligheid, dat de cijfers naar buiten bracht. Vias ontkent echter dat het dit zou hebben vermeld als oorzaak van een stijging van het aantal ongevallen bij wegenwerken. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet aan de minister weten dat zich op dit vlak geen problemen voordoen.

Weyts verduidelijkt wel dat het enkel over de gewestwegen gaat, niet over de lokale wegen. Voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer altijd bij elke stap betrokken en oefent het controle uit, dus ook bij het opmaken van het werfsignalisatieplan. Er wordt vooraf bepaald op welke plaats precies welk bord moet staan  Er moet een signalisatievergunning zijn en nadien volgt ook een controle om te zien of de borden effectief op de juiste plek staan, conform het opgestelde werfsignalisatieplan.

“Een mogelijke verhoging van de boetes wil ik zeker bekijken, maar wat ik nog interessanter zou vinden is dat we de administratieve afhandeling zelf zouden kunnen doen. Nu kan enkel de politie verbaliseren. Dat is geen grote prioriteit omdat zij dikwijls ook niet op de hoogte is van het werfsignalisatieplan. Ze weet dus niet of de borden al dan niet correct staan. De administratieve afhandeling is wel iets ingrijpender omdat we dan decretaal moeten optreden”, aldus Ben Weyts.

Snelheid

De belangrijkste oorzaak van vele ongevallen is overdreven snelheid; daarover is iedereen het eens. Gecombineerd met wegenwerken leidt een te hoge snelheid nog dikwijls tot ongevallen. “Daarvoor hebben we nu gelukkig de mobiele trajectcontrole. We hebben deze eerst geposteerd op de A12, nu staat ze op de E34 in Turnhout en daarna gaat ze naar de E19. We merken bij het gebruik hiervan onmiddellijk de zeer positieve effecten. We zijn erin geslaagd om het voortouw te nemen op het vlak van verkeersveiligheidstechnologie. Op basis van de testresultaten zal een nieuwe offerte volgen voor een systeem met nog meer functies en kunnen we meer van deze mobiele trajectcontroles bestellen”, zegt de minister.

Lode Ceyssens (CD&V) stelt dat Vlaanderen het inzake ongevallen niet beter doet, maar wel minder slecht. “Een stijging van het aantal ongevallen met 21% zou ons toch even moeten wakker schudden. Meestal wordt inderdaad een signalisatieplan opgemaakt, alleen merken we soms dat bij een controle wordt vastgesteld dat de signalisatie er niet (volledig) staat of niet op de juiste plaats. Men moet de aannemer dan contacteren en een dag later wordt de signalisatie dan meestal wel bijgeplaatst of aangepast. Ondertussen kregen weggebruikers wel te maken met een onveilige situatie. We moeten kunnen garanderen dat vanaf het ogenblik dat ergens wordt gewerkt ook de signalisatie correct is en conform de afspraak”, aldus het kamerlid, dat zich afvraagt of bij een manifest fout geplaatste signalisatie de werken niet onmiddellijk kunnen worden geschorst.

Meldingen

Kamerlid Rik Daems (Open Vld) meldt dat niet alleen het aantal ongevallen stijgt, maar ook het aantal meldingen van foute verkeerssignalisatie. Eén van de oorzaken is misschien dat er communicatief meer mogelijkheden zijn om dit aan te kaarten. ­Daems stelde ook vast dat de ingebrekestellingen met betrekking tot werfsignalisatie niet worden bijgehouden.

“Hoe kan je de rotte appels uit de mand halen als dergelijke informatie niet systematisch wordt bewaard? Die gegevens zou je wel degelijk kunnen gebruiken om aan bepaalde aannemers te zeggen dat ze er gewoon niet meer in komen. Zou het mogelijk zijn de ingebrekestellingen vanaf nu wel systematisch bij te houden en kunnen daar gevolgen aan verbonden worden voor de desbetreffende aannemers?”, vraagt Rik Daems, die zich terloops afvraagt hoe het zit met de aansprakelijkheid van de aannemers als er een ongeval gebeurt dat duidelijk te maken heeft met de signalisatie.

Parameter

Volgens kamerlid Paul Van Miert (N-VA) wordt een aannemer die met miljoenenprojecten omgaat niet afgeschrikt door een boete van 58, 580 of zelfs 1.000 €. “In die zin is het misschien beter dat vastgestelde overtredingen uit het verleden een parameter zijn indien de betrokken aannemer inschrijft op nieuwe aanbestedingen. Indien snelheid inderdaad een belangrijke factor is, zou het ook mogelijk moeten zijn om permanent en meer controles te houden om zo de mentaliteit bij de bestuurders te veranderen”, aldus Van Miert.

Volgens minister Weyts worden overtredingen inzake signalisatie niet bijgehouden door de administratie omdat zich, alleszins voor de gewestwegen, geen problemen voordoen, net omdat er een accuraat controlesysteem  bestaat en het Agentschap Wegen en Verkeer bij elke stap betrokken is. Weyts zal via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wel informeren of zich bij lokale wegwerkzaamheden wel problemen situeren. Mocht dat het geval zijn, wil Weyts nagaan of het zinvol is de boetes te verhogen.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Om de doorstroming op de E313 te verbeteren, wil Vlaanderen de bestaande spitsstroken in de provincie Limburg doortrekken, zowel in de richting van Luik als in de richting van Antwerpen. Bij dit project zal de rijweg van de E313 vernieuwd worden[…]

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Meer artikels