Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector

Gerelateerde onderwerpen :

,
Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector

© ©Kadmy - stock.adobe.com

Wereldwijd en ook in ons land kent de dronesector een enorme opgang. Om de sector te ondersteunen in zijn ontwikkeling werd de Belgian Civil Drone Council opgericht, een nationaal overlegplatform dat alle betrokkenen uit de publieke en privé-sector samenbrengt.

België telt 2.300 geregistreerde RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) of drones, 350 erkende operatoren en enkele dronebouwers. Het aantal drones en gebruikers neemt alsmaar toe, net als de commerciële en/of maatschappelijke toepassingen van de toestellen. De sector groeit snel en is razend ambitieus.

Alle actoren, zowel overheden als privé, willen samen die ambities waarmaken, maar zijn zich ook bewust van de uitdagingen, vooral inzake veiligheid. Aangepaste regelgeving moet verdere ontwikkeling toelaten, maar tegelijkertijd de veiligheid verzekeren van goederen, personen en bemande en onbemande luchtvaartuigen zowel op de grond als in de lucht. De integratie van drones voor professioneel gebruik in het luchtruim is daarbij één van de sleutels tot succes.

In de zomer van 2020 wordt nieuwe Europese regelgeving voor drones van kracht. Tijd dus om de toepassing daarvan in België voor te bereiden. Het kabinet van federaal minister van Mobiliteit François Bellot nam samen met het Directoraat-Generaal Luchtvaart en luchtverkeersleider Skeyes het initiatief om een uitwisselingsplatform op te richten voor continue dialoog over technologische, operationele en regelgevende onderwerpen. Alle partners willen informatie en ervaring uitwisselen en de samenwerking bevorderen om van de Belgische sector van civiele drones een wereldwijde topspeler te maken én de veiligheid te garanderen.

De partners die betrokken werden bij de oprichting van deze Drone Council zijn Agoria, de Belgian Drone Federation (BeUAS), de Vlaamse dronefederatie EUKA en Skywin. Ook de fod Mobiliteit en Vervoer (het Directoraat-Generaal Luchtvaart), Skeyes (het vroegere Belgocontrol), de fod Economie, de geïntegreerde Politie, Defensie en de gewestelijke overheden participeren. Van de partners en leden wordt een actieve, onbezoldigde deelname verwacht, maar daarnaast is geen financiële inbreng vereist.

Om de werkzaamheden efficiënt te laten verlopen en zoveel mogelijk thema’s te kunnen behandelen, worden afzonderlijke werkgroepen opgericht. Die rapporteren aan het centrale Executive Committee. De Belgian Civil Drone Council kan adviezen of voorstellen overmaken aan de overheidsinstanties en aanbevelingen opstellen voor de sector, maar kan ook eigen evenementen organiseren om zijn werkzaamheden in de sector en bij politieke instanties te promoten.

Bij aanvang worden zes werkgroepen voorzien:
•    Operations, Regulation and Use, dat alle operationele aspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt;
•    Airworthiness, dat instaat voor alle technologische aspecten met betrekking tot de operaties met drones;
•    Drone Integration, dat de geleidelijke integratie van drones in het bemande luchtverkeer behandelt;
•    Security & C-UAV, dat alle beveiligingsaspecten met betrekking tot de operaties met drones behartigt;
•    Support & Promotion, belast met alle andere aspecten met betrekking tot de operaties met drones;
•    Innovation, Research & Development, dat voorstellen zal formuleren met betrekking tot onderzoeksprojecten en competentienoden.

De Belgian Civil Drone Council lanceert een oproep tot kandidaten voor zijn verschillende werkgroepen.  Elke Belgische burger, organisatie of firma die professioneel actief is in een domein dat behandeld wordt door een werkgroep kan zich kandidaat stellen om zijn steentje bij te dragen tot de werkzaamheden van deze werkgroep.

Tot de doelgroep behoren onder andere dronefabrikanten, operatoren, opleidingsverstrekkers, (professionele) dronepiloten, bedrijven die dronetechnologie ontwikkelen en/of gebruiken, academische instellingen en overheidsinstellingen.

Meer info en een kandidaatstellingsformulier vind je hier.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Een bouw- of woonpremie aanvragen op papier kan niet meer in Leuven. Wie niet over een computer of internet beschikt of hulp nodig heeft, kan een afspraak maken met de betrokken dienst om de aanvraag samen met een ambtenaar in te dienen.  […]

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Meer artikels