Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

‘Overheidsopdrachten en vergunningen zo snel mogelijk lanceren’

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
‘Overheidsopdrachten en vergunningen zo snel mogelijk lanceren’

Uit onderzoek van EBP en Bouwkroniek blijkt dat het aantal overheidsopdrachten in de bouw tussen 2020 en 2021 met 14% gestegen is. De Confederatie Bouw stelt nochtans vast dat er al jaren systematisch ondergeïnvesteerd wordt in ons land. “We moeten de komende tien jaar massaal investeren om onze economie te relanceren en te vergroenen. Daarom dringen wij erop aan dat de verschillende overheden de voorziene overheidsopdrachten en noodzakelijke vergunningen daarvoor zo snel mogelijk lanceren”, zegt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.
Overheidsopdrachten zijn van groot belang voor de economie van België. Met een waarde van zowat 65 miljard € per jaar is de overheidsopdrachtenmarkt in ons land heel lucratief. Ook in 2021 is het aantal aanbestedingen weer gestegen: 18.079 unieke overheidsopdrachten ten opzichte van 14.512 in het jaar ervoor. Dit is een groei van bijna 25%, ondanks de viruspandemie. De grootste stijging (+14%) is te zien in het aantal overheidsopdrachten voor werken.
 
Als we kijken naar het totale aantal publicaties zien we een groei van meer dan 19%: van bijna 25.000 in 2020 naar bijna 30.000 in 2021. Voor gebruikers van het EBP-platform geldt dat er nog eens 12.108 publicaties extra beschikbaar waren afgelopen jaar.
Dit komt doordat EBP als enige in België alle beschikbare bronnen nagaat, zoals de agenda’s en beslissingen van gemeenteraden. Zo vinden ze extra opdrachten en bestellingen die interessant zijn voor de gebruikers van dat platform.
 
Per regio
 
De regio’s met de meeste publicaties in 2021 zijn het Brusselse Gewest (29%), Antwerpen (13%) en Henegouwen (10%). In de provincies Waals-Brabant (3%), Luxemburg (3%) en Namen (5%) werden de minste opdrachten gepubliceerd.
De grootste stijgers ten opzichte van het jaar ervoor zijn het Brusselse Gewest (+36%), Luik (+27%) en Henegouwen (+26%).
 
Per sector
 
De sectoren met de meeste publicaties in 2021 zijn de Bouw: Gebouwen (40%), Diensten (algemeen) (11%) en ICT (9%). In de sectoren Diensten (bijzondere diensten) (0.3%), Specifiek materiaal en diensten (0.6%) en Petroleum (0.8%) werden de minste opdrachten gepubliceerd.
 
De grootste stijgers ten opzichte van het jaar ervoor zijn Specifiek materiaal en diensten (+89%), Textiel (+82%) en Vervoer (+60%). De Consulting sector is de enige waar in 2021 een vermindering in het aantal publicaties te zien is in vergelijking met 2020 (-7%).
 
Bouwsector
 
Met een groei van 14% voor het aantal overheidsopdrachten van werken is de bouwsector sterk vertegenwoordigd. Ondanks dat er in januari van vorig jaar nog een sterke daling was van -16% in vergelijking met dezelfde maand in 2020, zien we dat het aantal publicaties in deze sector voor de overige maanden alleen maar is gestegen. Met name in de maanden maart (+36%), april (+31%) en mei (+19%) is er een grote groei te zien.
 
In de overheidsopdrachten van werken bestaan drie subcategorieën: gebouwen, wegenwerken en andere. In deze afzonderlijke groepen is de grootste groei te zien in de wegenbouw (+19% ten opzichte van 2020). Voor de bouw van gebouwen worden veruit de meeste opdrachten geplaatst – liefst bijna 40% van het totale aantal publicaties in 2021.
 
In de bouw zien we dat de regio’s Brussels Gewest (15%), Antwerpen (14%) en Henegouwen (13%) de meeste bouw gerelateerde opdrachten leverden. De grootste groei in het aantal overheidsopdrachten van werken is te zien in Henegouwen (+30%), Luxemburg (+26%) en Luik (+22%).
 
Overheidsopdrachten zijn vandaag nog steeds een bijzonder lucratieve business en het aantal kansen om hieraan deel te nemen stijgt. Dat de federale en Vlaamse overheden inspanningen leveren om steeds stipter te betalen (wat vroeger al eens een probleem was), maakt dit marktsegment nog interessanter. Meer informatie vind je op https://www.ebp.be/nl/blog/overzicht_overheidsopdrachten_in_belgie_2021/
 
Onderinvesteringen
 
Het investeringsniveau in ons land is volgens de Confederatie Bouw al sinds de jaren ’80 van vorige eeuw erg laag. In 2020 werd er in België 2,7% van het BBP geïnvesteerd, terwijl het Europese gemiddelde 3,3% bedroeg en onze buurlanden Nederland (3,4%) en Frankrijk (3,7%) het opvallend beter deden, zo blijkt uit cijfers van Eurostat.
 
Dit gebrek aan investeringen is volgens de Confederatie Bouw jammer genoeg niet nieuw. Uit cijfers van het federaal Planbureau blijkt dat de netto kapitaalvoorraad van de overheid (= waarde van de vaste activa van de overheden), sinds 1995 stelselmatig is gedaald. De overheidsinvesteringen volstaan volgens de Confederatie dus niet eens om onze activa van wegen, gebouwen,… op peil te houden, laat staan te moderniseren.
 
“Van het Europese relanceplan zou er aanvankelijk tussen 2021 en 2026 6 miljard € naar ons land gaan, waarvan de helft naar de bouwsector. Toch berekende het Rekenhof dat er tot op 15 november 2021 slechts 2 miljoen € aan engagementen werd ingeschreven voor de uitvoering van het Europese relanceplan op federaal niveau. Dat is opvallend weinig. Het volume en ritme van overheidsopdrachten zal dus snel en fors moeten toenemen, indien we tijdig alle voorziene projecten willen realiseren.”
 
“Behalve het relanceplan van Europa is de federale regering van plan om een federaal investeringsplan van 1 miljard € vrij te maken voor de periode 2022-2024, bovenop de 328 miljoen € die voor het jaar 2021 waren beslist voor o.m. de bouw van kazernes en renovatiewerken van de Regie der Gebouwen. Deze projecten werden echter nog niet gelanceerd en voor 2022 is er slechts 36,2 miljoen € voorzien.”
 
“De bouw zal de komende jaren een heel belangrijke rol spelen in onze economie en maatschappij. Op korte termijn zullen wij zorgen voor de heropbouw in Wallonië na de catastrofale overstromingen van afgelopen zomer. Op lange termijn zullen wij helpen om de klimaatdoelstellingen te halen via nieuwe energiesystemen, renovatie van gebouwen en nieuwe infrastructuur. Alle overheden moeten daarom, na decennia van onderinvesteringen, de komende tien jaar continu blijven investeren. Aangezien het 5 over 12 is inzake investeringen, dringen wij er bij de beleidsmakers op aan om de voorziene overheidsopdrachten en noodzakelijke vergunningen daarvoor zo snel mogelijk te lanceren”, besluit Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw.

 
 
 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Zowat 18% van de werknemers in de bouw in ons land heeft niet de Belgische nationaliteit. Dat is meer dan het gemiddelde op onze volledige arbeidsmarkt, waar 15% geen Belg is. Het aandeel niet-Belgen in de bouwsector is de voorbije acht jaar met[…]

08/09/2022 |
Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Investeringen van bouwbedrijven vallen stil

Investeringen van bouwbedrijven vallen stil

Reële investeringen lokale besturen dalen licht

Reële investeringen lokale besturen dalen licht

Meer artikels