Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Overheidsopdracht voor bouw Brusselse brandweerkazerne

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Overheidsopdracht voor bouw Brusselse brandweerkazerne

Het terrein voor de toekomstige hoofdkazerne van de Brusselse brandweer is gesitueerd tussen de TIR-terminal en het park van Thurn & Taxis. (Foto: © sau-msi.brussels / Simon Schmitt - Globalview).

 

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceert een overheidsopdracht met Europese bekendmaking voor de selectie van een private partner voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de nieuwe stafkazerne van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) van het Brusselse Gewest.

<

De aanvragen tot deelname moeten worden ingediend vóór 16 mei om 11 uur. De MSI treedt op als gedelegeerd opdrachtgever voor de DBDMH, op verzoek van de Brusselse regering.

De opdracht betreft de bouw van ongeveer 46.000 m² voorzieningen, verdeeld over verschillende functies die nodig zijn voor de goede werking van de stafkazerne en de DBDMH, zoals interventieruimtes, logistieke, technische en administratieve ruimtes, en rust - en verblijfsruimtes voor de ploegen van wacht.

De gekozen site voor de vestiging van de kazerne is gelegen op een terrein in het Port Business Park en heeft een oppervlakte van ongeveer 17.500 m². Het terrein, dat grenst aan het het logistieke centrum TIR (Transport International Routier) in het noordelijke deel van de site van Thurn en Taxis, was bekend als TACT, maar kreeg als nieuwe naam Port Business Park, een gebied in volle ontwikkeling.

Voorbeeldfunctie

“We moeten een gebouw ontwerpen dat over tientallen jaren nog voldoet aan de behoeften van de DBDHM. We willen een kazerne op mensenmaat die goed geïntegreerd is in de omgeving. De kazerne moet permanent gebruikt kunnen worden en diverse stromen van activiteiten toelaten, op verschillende niveaus en met verschillende ritmes, zoals interventies, logistieke bewegingen en menselijke stromen”, zegt Gilles Delforge, directeur van de MSI.

De MSI zal bijzondere aandacht hebben voor de duurzaamheid van het project van de nieuwe stafkazerne, die een voorbeeldfunctie heeft. “We willen een gebouw neerzetten, dat beantwoordt aan huidige en toekomstige milieudoelstellingen. Tijdens de volledige ontwikkeling zullen we de ontwerpers vragen om te kiezen voor oplossingen die de maximale duurzaamheid bevorderen”, aldus Delforge.

DBFM

Dat zal gebeuren door de impact op het milieu, het comfort en de gezondheid te beperken, maar ook door rekening te houden met deze impact over de hele levensduur van het gebouw en de gebouwelementen. De globale en duurzame visie van het gebouw zal tijdens alle fasen van het project worden beoordeeld

De MSI wil dit project concretiseren via een gestructureerde publiek-private samenwerking op basis van de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain). Onverminderd de bepalingen van het bestek, dat in de tweede fase wordt overgemaakt aan de geselecteerde kandidaten, draagt de gekozen opdrachtnemer het risico van het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud gedurende dertig jaar.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Het expertenteam Els Vervloesem - Latitude mag een toekomstvisie ontwikkelen voor de buurt rond de Watersportbaan in Gent. Het team, dat eerder al werkte rond de Antwerpse wijk Luchtbal, gaat samen met stadsdiensten, bewoners, gebruikers en[…]

28/09/2022 | Studie
TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Meer artikels