Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Overheid wil private investeringen aanmoedigen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Overheid wil private investeringen aanmoedigen

De nieuwe federale regering wil private investeringen aanmoedigen. Met het oog op het stimuleren van productieve investeringen, zal de verhoogde investeringsaftrek worden verlengd met twee jaren. De huidige investeringscriteria worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.
De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) zal een transformatiefonds oprichten. Institutionele investeerders zoals verzekeraars en pensioenfondsen, evenals private investeerders zullen uitgenodigd worden om tot het fonds toe te treden. Het fonds zal ook openstaan voor de regionale publieke investeringsmaatschappijen.
 
De bedoeling is om cruciale ondernemingen te steunen, hun solvabiliteit te versterken en hen te helpen heroriënteren in functie van de lange termijnuitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zoals bv. de digitalisering en de strijd tegen de klimaatverandering. Het transformatiefonds zal bij de selectie van de investeringsdossiers worden bijgestaan door een onafhankelijk investeringscomité.
 
Uit respect voor het principe van deugdelijk bestuur en een duidelijke scheiding tussen de rol van de Staat als aandeelhouder en die van regulator, zou het de regel moeten zijn dat alle participaties van de federale overheid in eenzelfde vehikel worden gecentraliseerd, dat wil zeggen op de balans van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.
 
Het zou in de toekomst om een grondbeginsel gaan waarop men eventueel enkele gerechtvaardigde uitzonderingen kan voorzien. Dit opent meteen ook de mogelijkheid om een slagkrachtig instrument te hebben dat een significante rol kan spelen in de investeringen die de regering prioritair voor ogen heeft in deze legislatuur, met name energietransitie, mobiliteit en gezondheid.
 
De organisatie en de leiding van de FPIM moet de versterking van diens missies reflecteren. In de schoot van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij wordt de expertise rond de structurering van investeringen versterkt en opgebouwd

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Overheid deblokkeert miljoenen euro's aan kredietlijnen van aannemers

Overheid deblokkeert miljoenen euro's aan kredietlijnen van aannemers

Oude, onrechtmatig geblokkeerde borgtochten in het kader van de wet Breyne en in het kader van overheidsopdrachten worden voortaan na tien of vijftien jaar automatisch vrijgegeven op voorwaarde dat er geen gerechtelijke procedure loopt. Voor de[…]

02/06/2021 | FABA overheidsopdracht
België verzet zich tegen nieuwe Europese transportregels

België verzet zich tegen nieuwe Europese transportregels

VBO: zonder ingrepen volgt tsunami van faillissementen

VBO: zonder ingrepen volgt tsunami van faillissementen

Amper 4 op de 10 woningen komt in aanmerking voor verlaagd btw-tarief

Amper 4 op de 10 woningen komt in aanmerking voor verlaagd btw-tarief

Meer artikels