Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Overheid moet tussenkomen in verzekering woonlening

Overheid moet tussenkomen in verzekering woonlening

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelt voor dat de Vlaamse overheid een deel van de woonlening verzekert. Het aandeel eigen middelen zou hierbij in twee worden gesplitst, waarbij de helft van het bedrag zou gewaarborgd worden door de overheid. Bij de koop van een woning zou de verzekering kunnen gekoppeld worden aan de energiezuinigheid van de woning na renovatie. Wanneer de middelen van de hypotheeknemer onvoldoende zijn om de hypotheek te betalen en de opbrengst van een gedwongen verkoop de financiële instelling niet volledig kan vergoeden, kan deze verzekering tussenkomen waardoor de particulier geen uitstaande schuld meer heeft. Volgens de VCB zijn de kosten en het risico voor de overheid laag en wordt de drempel voor jonge mensen die willen kopen of bouwen aanzienlijk lager.

In het Verenigd Koninkrijk steunt de overheid sinds vorig jaar actief de eigen inbreng van een hypothecair krediet via het 'help-to-buy'-plan. De overheid geeft een bijkomende garantie aan de banken waardoor er extra leningen gegeven kunnen worden aan starters op de woningmarkt, op voorwaarde dat de kandidaat-bouwer of -koper minstens 5% zelf inbrengt. Het programma heeft in Engeland gezorgd voor een stevige stimulans van de bouwsector. Via dit systeem werden vorig jaar bijna 40.000 bouwleningen gesteund. De VCB heeft een gelijkaardig voorstel uitgewerkt via een door de overheid georganiseerd verzekeringssysteem. In Vlaanderen zou dit gezinnen de mogelijkheid moeten geven om de grotere initiële investeringskost van nieuwbouw te overbruggen.

De maatregel past volgens de VCB ook in de doelstellingen van de Vlaamse regering om de CO2 uitstoot van de gebouwensector sterk te verminderen. Door de verzekering gericht in te zetten op energiezuinigheid worden kopers gestimuleerd om te renoveren of om energiezuinig te bouwen. Via de verzekering aandeel eigen middelen kan het verkrijgen van het krediet afhankelijk gemaakt worden van het uitvoeren van een renovatie. Zo kan een maatregel, die slechts beperkte budgettaire middelen vereist, slagkrachtig zijn in het verhogen van het renovatieritme.

Tevens past de maatregel in een sociaal woonbeleid. Een zwakke groep op de woningmarkt, namelijk degenen die dreigen uit hun woning gezet te worden, krijgen steun en hebben een grotere kans om schuldenvrij uit een gedwongen verkoop te komen. Zo krijgen deze gezinnen een tweede kans op de woningmarkt en wordt vermeden dat zij terechtkomen bij de al overbelaste sociale huisvesting.

Het programma heeft in Engeland gezorgd voor een stevige stimulans van de bouwsector.

De verzekering kan gekoppeld worden aan de verzekering gewaarborgd wonen en zo een uitgebreide bescherming bieden aan gezinnen wanneer zij door omstandigheden problemen hebben hun hypothecair krediet terug te betalen.

De verzekering moet gezinnen met een beperkt eigen vermogen in verhouding met de hogere initiële investeringskost steunen. Zo krijgen deze gezinnen toch nog de kans om een financiering voor nieuwbouw of renovatie rond te krijgen. Het mag echter niet de bedoeling zijn om gezinnen met een onvoldoende terugbetalingscapaciteit aan te sporen om toch een lening aan te gaan. De verzekering dient enkel om een extra garantie te bieden aan de hypotheeknemers die wel voldoende terugbetalingscapaciteit hebben. Het blijft van belang dat banken dezelfde voorwaarden blijven hanteren op vlak van terugbetalingscapaciteit.

In 2012 riep de Nationale Bank van België (NBB) op om de risico's van hypothecaire leningen te beperken en voldoende conservatief te zijn bij het verstrekken van hypothecair krediet. In haar Financial Stability Review van 2013 stelde de NBB inderdaad vast dat verschillende banken deze oproep volgden. In de loop van het jaar daalden de gemiddelde looptijden en stegen de quotiteiten. Sindsdien is vermeende overwaardering van de Belgische vastgoedmarkt aangepast: er is geen overwaardering meer, of deze is slechts beperkt. Ondanks deze nieuwe ontwikkeling blijven banken conservatief en vragen zij een grotere eigen inbreng dan in de voorgaande jaren. De Basel III-normen, opgesteld om te antwoorden op een internationale bankencrisis, zijn te streng voor een conservatieve en stabiele Belgische hypothecaire markt.

De strengere kredietverlening vond tegelijk plaats met de verstrenging van de energie-efficiëntieeisen bij nieuwbouw. Op 1 januari 2016 vindt opnieuw een verlaging van het maximaal toegestane E-peil plaats: van E-60 naar E-50. Tussen 2006 en 2014 is het maximale toegestane E-peil bij nieuwbouw geëvolueerd van E-100 naar E-60. Hierdoor is een extra investering van 13.500 ' nodig voor ieder nieuwbouwproject. Om een E-50 woning te bouwen, is nog een bijkomende investering van 6.500 ' noodzakelijk. Hierdoor stijgt de initiële investeringskost met bijna 20.000 '.

Potentiële bouwers hebben het steeds moeilijker om voldoende krediet te krijgen voor hun bouwproject en zijn niet in staat om de verplichte, kostenoptimale investeringen uit te voeren. Deze investeringen verdienen zichzelf nochtans terug doordat zij de energiefactuur verlagen en het comfort verhogen. Een ongewenst effect van de combinatie van strengere kredietvoorwaarden en strengere energieeisen is dat veel potentiële bouwers/verbouwers noodgedwongen een minder energiezuinige woning kopen. Zij worden zo eigenaar van een woning die minder waardevast is dan een energiezuinige woning.

Recente cijfers van Febelfin over het aantal hypothecaire kredieten bevestigen dit: er is een verschuiving van nieuwbouw naar kopen. Door een verzekering te voorzien ter vervanging van het aandeel eigen middelen, kan dit ongewenst effect tegengegaan worden. Potentiële bouwers en verbouwers krijgen een financiële buffer waardoor zij een kostenoptimale, energiezuinige woning kunnen bouwen. Het voordeel voor de financiële instellingen is dat hun portefeuille van hypothecaire kredieten meer energiezuinige en waardevaste woningen zal bevatten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

De beursgenoteerde metaalverwerkende groep Nyrstar, een onderdeel van Trafigura, sluit vanaf 1 september tijdelijk zijn zinksmelterij in het Nederlandse Budel. Het bedrijf legt de productie voorlopig stil door de hoge energiekosten.[…]

19/08/2022 | Ondernemingen
Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt