Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Overheid hield voor één post geen rekening met ingediende prijzen

Gerelateerde onderwerpen :

Het bestek van de aanbestedende overheid bevatte verschillende posten. Van één post daarvan wist de overheid echter dat die finaal niet zou uitgevoerd worden, want verboden door de verkavelingsvoorwaarden. Bij de beoordeling van de offertes hield de aanbestedende overheid dan ook geen rekening met de voor die post ingediende prijzen. Een gepasseerde inschrijver stelde zich vragen bij die gang van zaken. Terecht, oordeelde de Raad van State.

Artikel 100 laatste lid van het kb van 15 juli 2011 'plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren' geeft aan dat een overheid in principe rekening moet houden met de totale som van alle posten van de opdracht. In dit geval bleek dat de voor die ene post bezwarende verkavelingsvoorwaarden reeds werden vastgelegd vóór de aanbestedende overheid haar opdracht bekendmaakte. Toch had ze in haar meetstaat die ene post opgenomen.

De verkavelingsvergunning met de betreffende voorwaarden werd ook niet als opdrachtdocument in het bestek opgenomen, zodat er geen sprake is van tegenstrijdigheid in de opdrachtdocumenten. Daardoor kon de aanbestedende overheid geen argumenten in haar voordeel putten uit een eerder door de Raad van State geveld arrest (nr. 230.466 van 10 maart 2015). Met het oog op het waarborgen van een eerlijke mededinging overgaan tot het schrappen van een post is een optie wanneer in de opdrachtdocumenten tegenstrijdige informatie zit met betrekking tot die post. In deze zaak was er echter geen sprake van een tegenstrijdigheid in de opdrachtdocumenten, omdat de verkavelingsvergunning niet in het bestek opgenomen was.

Dit bracht de Raad van State tot het besluit dat de aanbestedende overheid in dit geval bij de beoordeling van de offertes ten onrechte geen rekening hield met de voor die ene post ingediende prijzen (arrest van 10 april 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

In onze vorige bijdrage gingen wij nader in op de civielrechtelijke as-pecten van deze casus. Wij namen het voorbeeld van een bestaand kantoorgebouw waarop door partij X een erfpachtrecht werd toegekend aan partij Y en waarbij X nu aan Z een[…]

11/10/2021 | Wetgeving
Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht? Een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Meer artikels