Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Overheden vragen kleinere, lichtere en goedkopere inspectieputten'

Vlaamse steden, gemeenten en andere rioolbeheerders willen voor hun rioleringsprojecten kleinere, lichtere en vooral goedkopere inspectieputten kunnen voorschrijven in hun bestekken en binnenkort zullen ze dat ook kunnen. Dat blijkt uit gesprekken in werkgroepen van Vlario.

Klassiek schrijven overheden in hun bestekken dat mantoegankelijke inspectieputten in de rijweg een inwendige diameter (voor ronde) of inwendige breedte (voor vierkante) van 1 m moeten hebben. Dat stond zo in het Standaardbestek. Kleinere putten, met inwendige diameter/breedte van 80 cm, mochten enkel als niet-mantoegankelijke verbindingsput gebruikt worden, maar door gebruik van moderne inspectietechnieken is dit argument tegen kleinere putten onder wegen steeds minder relevant. Bovendien is er op bouwplaatsen vaak niet genoeg plaats voor een grote put omdat steeds meer kabels en leidingen in de grond zitten. Daarnaast kampen alle voorschrijvers met krimpende budgetten, zodat een goedkopere variant meer dan welkom is. Kleinere putten zijn ook makkelijker te transporteren en te plaatsen dan grote.

Hogere eisen

In de nieuwe versie van het Standaardbestek mogen op vraag van verschillende voorschrijvers vanaf 1 mei ' onder bepaalde voorwaarden - de kleine putten wel als mantoegankelijke inspectieput in de rijweg gebruikt worden. 'Alleen wordt er lang getalmd met de herziening van de vereiste sterkteklassen waaraan die putten moeten voldoen. Dat voorspelt weinig goeds. Zo'n herziening zou kunnen leiden tot een afname van de wanddikte met wel 33% en zodoende zorgen voor veel minder verspilling van natuurlijke middelen. Voor de klassieke putten werd indertijd bepaald dat vierkante inspectieputten volgens de toepassing een dubbel zo hoge tot drie keer hogere sterktes moesten behalen dan ronde inspectieputten, zonder dat die hogere eis overtuigend onderbouwd werd. Ik hoop dat dat scenario zich niet herhaalt', stelt Peter-Paul Ooms van Martens beton, producent van vierkante inspectieputten.

Antwerpen

Door de hogere opgelegde sterkteklasse stijgt de prijs per geproduceerde vierkante put. In Nederland en nog wel meer Europese landen gelden voor vierkante en ronde inspectieputten nochtans dezelfde sterkteklassen. 'Overheden kunnen er overigens voor kiezen om in hun bestekken niet te verwijzen naar de Belgische norm. De stad Antwerpen heeft voor rioleringswerken een 'moederbestek' dat gebaseerd is op het Standaardbestek, maar met eigen bepalingen aan toegevoegd (zie kader). Omdat een grote stad meer smalle straatjes heeft, hebben ze daar nog meer en nog vaker dan een landelijke gemeente te maken met ruimtegebrek bij het aanleggen van rioleringen. Via hun eigen bepalingen kunnen ze reeds meer dan 15 jaar kleine, ook vierkante, inspectieputten met die dunnere wanden laten plaatsen. En daar zijn ze net zo tevreden over als over de grotere met de dikke wanden. Afwijken kan dus, maar het is veel makkelijker als het objectief en duidelijk in het Standaardbestek zou staan', weet Ooms.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse