Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Overheden en nutsbedrijven moeten bodemprijzen weren bij aanbestedingen'

'Overheden en nutsbedrijven moeten bodemprijzen weren bij aanbestedingen'

De sector van de infrastructuurwerken lijdt zwaar onder het povere investeringsklimaat bij de overheid en nutsbedrijven. Dit leidde tot het verlies van 2.000 banen bij Vlaamse infrabedrijven in twee jaar. Bovendien werken heel wat bedrijven die grond-, graaf- en/of boringswerken uitvoeren, kabels en leidingen voor nutsinfrastructuur leggen of actief zijn in de wegenbouw of in andere infrastructuurwerken vaak met break-even of zelfs verlieslatende prijzen. Door het gebrek aan voldoende opdrachten dienen bedrijven immers te lage prijzen in om aan het werk te blijven. Bouwunie eist een eerlijk bouwondernemingsklimaat waarbij abnormaal lage prijzen geweerd worden bij openbare aanbestedingen en rekening gehouden wordt met andere criteria dan de prijs alleen.

Meer investeringen en onderhoudswerken nodig

De sector van de infrastructuurwerken beleeft moeilijke tijden, vooral door het gebrek aan opdrachten op de openbare markt en de te lage inschrijvingsprijzen van collega's. Hoe kleiner de te verdelen koek, hoe scherper de concurrentie en hoe zwaarder de druk op de prijzen; dat blijkt uit een onderzoek van Bouwunie bij haar leden in deze sector.

Behalve de schaarse opdrachten speelt ook de deloyale concurrentie, waarvan 83% van de ondervraagde bedrijven beweert last te hebben. Iets meer dan de helft ziet de oneerlijke concurrentie alleen maar toenemen. Het gaat in de eerste plaats om concurrentie via goedkopere buitenlandse bedrijven die in onderaanneming werken (volgens 68%) of via buitenlandse of Belgische schijnzelfstandigen (56%). Daarnaast ervaren infrabedrijven ook concurrentie van buitenlanders die hier als hoofdaannemer werken (24%) en van Belgische bedrijven die actief zijn in een ander (verkeerd) paritair comité of die misbruik maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid (18%). Oneerlijke concurrentie gebeurt dus via het niet respecteren van regels en voorschriften inzake veiligheid en milieu, door het gebruik van minderwaardige of niet-gekeurde materialen, via technische en kwalitatieve shortcuts, ' Alles is goed om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Overheden en nutsbedrijven moeten dringend meer investeren.

“Overheden en nutsbedrijven moeten dringend meer investeren en onderhoudswerken laten uitvoeren om de infrastructuur kwalitatief in orde en modern te houden. Alleen op die manier kan het werkvolume in onze sector weer op peil worden gebracht. De tijd dringt ook voor een eerlijk bouwondernemingsklimaat met transparante, concrete, stabiele en eenvoudige regels waaraan iedereen zich houdt. De huidige situatie is onhoudbaar en ondermijnt de sector', klaagt Ilse Baeck van nutsinfrastructuurbedrijf Canalco, tevens ondervoorzitter van Bouwunie Infra­struc­­tuurwerken.

Om het werkvolume op te krikken, heeft 61% van de bevraagde bedrijven het afgelopen jaar nieuwe opdrachtgevers of nieuwe markten gezocht. 37% heeft die ook gevonden. 63% is van plan om de komende maanden op zoek te gaan naar nieuwe opdrachtgevers of markten.

Te laag werkvolume

Tussen begin 2013 en begin 2015 gingen in Vlaamse infrabedrijven meer dan 2.000 arbeidersjobs verloren. 29% van de door Bouwunie bevraagde bedrijven geeft aan dat ze in het laatste halfjaar één of meer personeelseden moesten ontslaan omdat er te weinig werk voor hen was. 27% verwacht het volgende halfjaar met minder personeel te gaan werken. Deze ontslagen komen bovenop de grote afslankingsronde die de sector reeds uitvoerde.

'We merken in de sector dat er in de plaats een pak buitenlandse arbeiders die bij buitenlandse bedrijven werken, bijgekomen zijn', benadrukt Hervé Demeyere, bestuurslid van Bouwunie Infrastructuurwerken en zaakvoerder van Persyn nv.

Ook de uitvoering van openbare werken gebeurt volgens 15% van de bedrijven met verlies.

De winstgevendheid van de opdrachten die infrabedrijven uitvoeren en dus de prijzen die ze kunnen aanrekenen, laten te wensen over bij opdrachten van openbare besturen en vooral van nutsbedrijven waar bijna de helft van de bedrijven met break-even en 9% zelfs met verlieslatende prijzen moet werken. Ook de uitvoering van openbare werken gebeurt volgens 15% van de bedrijven met verlies. De bedrijven wijten dit ook hier aan het gebrek aan voldoende opdrachten (er zijn te veel spelers op een krappe markt, waardoor velen te lage prijzen indienen om toch maar aan het werk te kunnen blijven) en de zware regelgeving en administratieve rompslomp die de kosten vaak nodeloos verhogen. Bouwunie-leden vragen om abnormaal lage prijzen te weren bij openbare aanbestedingen en om daarnaast ook meer gewicht te geven aan andere criteria dan de prijs alleen. Bouwunie wil hierover grondig overleg.

KLIP

Het voorkomen van schade aan kabels en leidingen veroorzaakt door grond- of graafwerken ligt infrastructuurbedrijven nauw aan het hart. Bouwunie is al jaren vragende partij voor een correcte atlas van de ondergrond, een digitale databank met de juiste ligging van alle nutsleidingen die bedrijven eenvoudig en snel kunnen raadplegen. Op 1 januari 2016 treedt het nieuwe KLIP-decreet in werking. Vanaf dan is de digitale planafhandeling via het KLIP verplicht. 81% van de bevraagde bedrijven is daarvan op de hoogte. 73% zegt er klaar voor te zijn. Wie nog niet klaar is, moet vooral zijn personeel informeren (73%) en/of tablets (46%) of de juiste printers (9%) kopen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam