Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Overgangsmaatregel sociale koopprojecten voort beperkt

In een voorontwerp van decreet dat de Vlaamse regering net vóór de jaarwisseling goedkeurde, wordt voorgesteld om de overgangsregeling voor sociale koopprojecten voort te beperken. Enkel de bouw van sociale koopwoningen of de aanleg van sociale kavels en de bijbehorende aanleg of aanpassing van wooninfrastructuur, waarvoor de vereiste vergunningen ten laatste op 31 december 2017 zijn afgegeven en de werken ten laatste op 31 december 2018 zijn besteld, zullen nog in aanmerking komen voor een koopsubsidie.

Vanaf 1 januari 2017 moet de initiatiefnemer in het bezit zijn van zowel de vergunning voor de bouw van de sociale koopwoning of voor de aanleg van sociale kavels als - indien nodig - de vergunning voor de aanleg of aanpassing van de wooninfrastructuur. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor de gemengde projecten koop/huur. De Vlaamse regering heeft tevens een tweede lijst goedgekeurd van projecten die voldoen aan de overgangsmaatregel voor subsidiëring van sociale koop.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft in het verleden steeds gepleit om meer op maat van de lokale projecten te werken.

Als het lokale bestuur, in samenspraak met de huisvestingsmaatschappij, een concrete timing voorstelt op maat van de lokale actoren, zou een project financiering moeten kunnen krijgen, op voorwaarde uiteraard dat het voldoet aan de oorspronkelijke overgangsmaatregel in het programmadecreet.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af