Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oude Leuvense basisschool maakt plaats voor collectief woonproject

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Oude Leuvense basisschool maakt plaats voor collectief woonproject

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) gaat op zoek naar een organisatie die een collectief woonproject met sociaal oogmerk wil realiseren op het terrein van de voormalige basisschool De Boomgaard in de deelgemeente Kessel-Lo. De vereniging neemt de site dan voor 99 jaar in erfpacht. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 11 juni.
Het AGSL kocht onlangs de site van de voormalige basisschool De Boomgaard aan de Wilselsesteenweg 68 in Kessel-Lo aan. “We gaan de site niet zelf ontwikkelen, maar gaan op zoek naar een organisatie, vereniging, stichting of collectief van burgers om er een collectief woonproject met een sociale insteek te realiseren. We zijn ervan overtuigd dat er heel wat organisaties zijn met goede ideeën en concrete noden”, licht de Leuvense schepen van Wonen en voorzitter van AGSL Lies Corneillie toe.
 
Het kan bijvoorbeeld gaan over een cohousingproject of een wooncoöperatie die er betaalbare woningen realiseert. Maar het kan ook een welzijnsorganisatie zijn die er een inclusieve woonomgeving creëert voor mensen met een bijzondere woonnood. De organisatie die de site in erfpacht neemt, moet de site niet per definitie zelf bewonen.
 
“De aankoop van de site en deze oproep past in de nieuwe rol die het AGSL bij de nieuwe bestuursperiode kreeg toebedeeld. Het AGSL werd als het ware de projectontwikkelaar van de stad en is zo een belangrijk instrument voor betaalbaar wonen. We werken in die rol graag samen met organisaties in onze stad om zo het recht op wonen voor iedereen te realiseren”, aldus Lies Corneillie.
 
“Eerder gaf het AGSL de site van De Sijs aan de Geldenaaksebaan al in erfpacht. Cohousinggroep De Sijs realiseerde er een ecologisch cohousingproject. Met deze oproep geeft het AGSL verder invulling aan het charter Samenhuizen dat ze onlangs ondertekende.

Criteria

Voor basisschool De Boomgaard neemt de organisatie of vereniging de site voor 99 jaar in erfpacht en brengt ze zelf de financiële middelen samen om deze op een duurzame wijze in te zetten voor een hedendaags woonproject. De kandidaat mag geen speculatieve doelstellingen voor ogen hebben. Commerciële vennootschappen en projectontwikkelaars zijn uitgesloten.
 
Bovendien verwacht het AGSL van de kandidaat erfpachter dat hij het project op een duurzame wijze ontwikkelt met oog voor de sociale noden van de toekomstige bewoners, aandacht heeft voor de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten van het project en een meerwaarde creëert voor de buurt en haar bewoners.
 
Deze formule biedt volgens Lies Corneillie ook heel wat voordelen. De formule van erfpacht betekent dat geïnteresseerden de grond niet moeten kopen en dat scheelt heel wat geld. Daarnaast is het nu al duidelijk wat stedenbouwkundig mogelijk is op deze grond. Dat neemt heel wat obstakels weg voor wie er een collectief woonproject wilt opstarten.
 
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 11 juni. De kandidaten die geselecteerd werden hebben vervolgens tijd tot 1 oktober om een projectvoorstel in te dienen. Een deskundig samengestelde begeleidingscommissie zal de projectvoorstellen beoordelen en rangschikken. De commissie zal niet alleen kijken naar de identiteit en missie van de erfpachter, maar ook de visie op, en de haalbaarheid van het project evalueren en bijzondere aandacht besteden aan het sociale karakter, de architecturale kwaliteiten en de meerwaarde van het project voor de buurt.
 
Vervolgens wordt een onderhandse overeenkomst ondertekend met de hoogst gerangschikte erfpachter. De erfpachter krijgt vervolgens achttien maanden de tijd om een definitief projectdossier uit te werken. Na het bekomen van een omgevingsvergunning zal het AGSL de site overdragen aan de erfpachter, waarna die het project kan realiseren.
Schepen van Wonen Lies Corneillie op het terrein van de voormalige basisschool De Boomgaard
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Heylen vastgoed organiseerde een bootcamp voor nieuw personeel

Heylen vastgoed organiseerde een bootcamp voor nieuw personeel

Heylen Vastgoed organiseerde een tijdje geleden een succesvol bootcamp. Dat is een exclusieve en betaalde opleiding in de vastgoedsector. De doelgroep zijn schoolverlaters, pas afgestudeerden, mensen die op zoek zijn naar een[…]

"Dankzij de veerkracht van het personeel kon Thomas & Piron als eerste fabrikant zijn activiteiten hervatten"

"Dankzij de veerkracht van het personeel kon Thomas & Piron als eerste fabrikant zijn activiteiten hervatten"

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

3.000 noodwoningen voor slachtoffers van overstromingen

3.000 noodwoningen voor slachtoffers van overstromingen

Meer artikels