Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oud-Heverlee investeert 14,8 miljoen €

Oud-Heverlee investeert 14,8 miljoen €

Foto: Wouter Hagens.

De gemeente Oud-Heverlee heeft zijn meerjarenplan voorgesteld. Deze legislatuur wordt 14,8 miljoen € geïnvesteerd. Er komt tevens een belasting op bijkomende wooneenheden en bouwkavels.

De grootste uitgaven zijn het ontwerpen en heraanleggen van de dorpskern van Sint-Joris-Weert, het aantrekkelijker maken van de dorpskern van Haasrode, het opmaken en uitvoeren van een beheersplan voor de beschermde dorpskern van Blanden, het realiseren van een park aan woonzorgzone De Kouter en het gefaseerd uitvoeren van het beheersplan van het Zoet Water en de werkzaamheden aan de as Zoet Water-Haasrode (Blandenstraat).

Andere grote ingrepen zijn het voortzetten van de werken aan de as Sint-Joris-Weert - Leuven (zowel de Waversebaan als de  Leuvensestraat), de ingrijpende (ver)nieuwbouw van de bibliotheeksite en het ontmoetingscentrum van Haasrode, de vernieuwing van de gebouwen in gebruik door de Stormvogels en de renovatie of vernieuwbouw van de parochiezaal van Oud-Heverlee. Er wordt ook fors geïnvesteerd in het klimaatactieplan, in snelheidscamera’s, de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, kwalitatieve middelen en IT voor de scholen.

Oud-Heverlee gaat ook een belasting heffen op bijkomende wooneenheden en bouwkavels. Wanneer eigenaars bijkomende woonmogelijkheden creëren door gronden te verkavelen of woningen op te splitsen, zorgt dit voor een aanzienlijke meerwaarde voor die eigenaars. Daartegenover staan dan meestal bijkomende noodzakelijke investeringen door de gemeente. Oud-Heverlee wil hierin een eerlijke fiscaliteit realiseren.

De hoogte van de belasting is evenredig met de grootte van de verkaveling volgens het principe: 1.000 € per kavel voor één bijkomende kavel. 2.000 € per kavel bij twee bijkomende kavels, enz. Hetzelfde principe geldt voor bijkomende wooneenheden. Een verkavelaar kan wel vrijgesteld worden van deze belasting als hij op 20% van de kavels via een sociale huisvestingsmaatschappij of verhuurkantoor sociale huisvesting realiseert.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sweco zet in publieke ruimte de mens op de eerste plaats

Sweco zet in publieke ruimte de mens op de eerste plaats

In een nieuw rapport beschouwt het ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau Sweco nabijheid, dichtheid en gedeelde snelheid als manieren om straten om te vormen tot broedplaatsen voor gezondheid en welzijn. ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau.[…]

Rome probeert duizenden iconische pijnbomen te redden

Rome probeert duizenden iconische pijnbomen te redden

Antwerpen wil van Groenplaats digitale toegangspoort maken

Antwerpen wil van Groenplaats digitale toegangspoort maken

N42 wordt veilige verbindingsweg

N42 wordt veilige verbindingsweg

Meer artikels