Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Orde van Architecten - Vlaamse Raad staat voor nieuwe uitdagingen

Orde van Architecten - Vlaamse Raad staat voor nieuwe uitdagingen

De nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten werd bijgewoond door nieuwe en oud-mandatarissen, partners en afgevaardigden van beroepsverenigingen en federaties.

© Isabelle Pateer

Nieuwe en oud-mandatarissen, partners en afgevaardigden van beroepsverenigingen en federaties woonden op vrijdag 2 februari in het BEL in het Brusselse Tour & Taxis de nieuwjaarsreceptie bij van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. Bart Van Caenegem, adjunct-kabinetschef Ruimtelijke Ordening bij Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, en minister van Justitie Koen Geens fungeerden als gastsprekers.

“Ook in deze nieuwe mandaatperiode (2018-2020) blijven digitalisering en netwerking belangrijke speerpunten voor de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. De Orde van Architecten speelt tevens achter de schermen een steeds grotere rol van betekenis. Zo is de Vlaamse Raad een belangrijke gesprekspartner in gewichtige dossiers zoals de omgevingsvergunning, de codextrein, de insolventiewetgeving en de green deals. Het is aan de nieuwe golf mandatarissen om de professionele banden met alle partners en de politiek voort te versterken”, opperde de herkozen voorzitter Marnik Dehaen.

Bekwaamheidsproef voor zelfstandige architecten

Hij stuurt aan op eensgezindheid in de Orde en met de beroepsverenigingen op drie vlakken: permanente vorming, de toegang tot het beroep en een eerlijke vergoeding gekoppeld aan een duidelijker takenpakket van de architect. “Permanente vorming is een door Europa opgelegde voorwaarde om erkend te kunnen blijven als vrij beroep. Het is in het belang van alle architecten dat we die permanente vorming organiseren, met de vrijheid voor elke architect om een passend vormingstraject uit te stippelen,” zo stelde hij.

Een tweede werkpunt voor de komende mandaatperiode is de hervorming van de verplichte stage en de toegang tot het beroep. “We stellen twee profielen voor waarin het beroep van architect kan worden uitgeoefend: een eerste profiel dat architecten toelaat om autonoom het beroep van architect uit te oefenen, in eigen naam op te treden en als dusdanig aansprakelijk te zijn; en een tweede profiel voor architecten die onder de supervisie en verantwoordelijkheid van die eerste architect werken. Wie als zelfstandige architect aan de slag wil en kiest voor 100% verantwoordelijkheid zou eerst een bekwaamheidsproef moeten afleggen. De Orde van Architecten moet controleren of iemand geschikt is om als zelfstandig en autonoom architect te functioneren”, verklaarde de voorzitter. Een nieuwe deontologische norm nr. 3 met de invoering van typecontracten inclusief werktijdaanduiding vormt een derde einddoel.

Omgevingsloket

“We zullen anders moeten bouwen, creatiever en bij voorkeur op de meest geschikte locaties. Op dat punt doen we een beroep op jullie creatieve geesten en vragen we jullie medewerking”, vroeg Bart Van Caenegem. Hij beloofde ook een performant Omgevingsloket dat kan worden bijgestuurd en kan inspelen op de wijzigende regelgeving. “Het zal tevens mogelijk worden om met behoud van datastructuur en dossierstukken nieuwe versies van een project in te dienen zodat de inhoud voor alle actoren transparant en correct blijft. Ook de gebruikersinterface wordt nog verbeterd”, meldde hij.

De adjunct-kabinetschef Ruimtelijke Ordening benadrukte eveneens dat feedback en constructieve voorstellen om het loket nog beter te laten functioneren meer dan welkom zijn. Hij gaf tevens nog een aantal andere nieuwigheden mee. Zo wordt in het as-builtattest een tolerantiemarge van kracht. De afwijkingen in maatvoering die inherent verbonden zijn aan het bouwproces zullen voortaan beschouwd worden als beantwoordend aan de verleende vergunning. Een andere nieuwigheid is een eenmalige verlenging van de vervaltermijn van een vergunning met twee jaar in geval van overmacht. En in het nieuwe Instrumentendecreet wordt een uitgebreide set aan stedenbouwkundige tools aangeboden.

Koen Geens

Minister van Justitie Koen Geens belichtte de hervorming van het vennootschapsrecht en de nieuwe insolventiewet. De 13 vennootschappen onder het huidige stelsel worden gereduceerd tot vier: de maatschap, de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de naamloze vennootschap. De bij architecten drie meest voorkomende basisvormen blijven dus voortbestaan. De bvba wordt omgevormd tot bv en ontdaan van haar administratieve overbelasting. Ze krijgt ook een ander kapitaalsregime om de vennootschap zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De nv wordt enkel voorbehouden voor echt grote ondernemingen. Op 1 november treedt het nieuwe vennootschapsrecht in werking.

Met de nieuwe insolventiewet zullen ook vrije beroepers, onder wie architecten, binnen de scope van het insolventierecht vallen. De nieuwe wet laat toe dat niet alleen handelaars, maar ook vrije beroepen en alle natuurlijke personen met een zelfstandige beroepsactiviteit failliet kunnen gaan. Ze treedt grotendeels in werking op 1 mei.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam BDR-Carton 123 Architecten realiseert Kappaertsite

Ontwerpteam BDR-Carton 123 Architecten realiseert Kappaertsite

Op de Kappaertsite realiseert Zwevegem een creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus waar de Kunstacademie, de Klim Op en de vakantiewerking over enkele jaren een onderkomen zullen vinden. Voor de procedure deed de gemeente Zwevegem mee aan de[…]

01/12/2021 | ProjectenArchitecten
Gent zoekt ontwerper voor renovatie en nieuwbouw historische schoolsite

Gent zoekt ontwerper voor renovatie en nieuwbouw historische schoolsite

De Gentse Haard zoekt ontwerper voor vervangingsbouw

De Gentse Haard zoekt ontwerper voor vervangingsbouw

Tentoonstelling blikt terug op 40 jaar architectuurwedstrijden

Tentoonstelling blikt terug op 40 jaar architectuurwedstrijden

Meer artikels