Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk start in 2018

Opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk start in 2018

Midden 2017 moet er meer duidelijkheid zijn over de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk. De werkzaamheden op het terrein starten ten vroegste eind 2018. De kosten worden voorlopig geraamd op 75 miljoen '. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

De uitvoering van de werken wordt momenteel geraamd op 75 miljoen '.

Het kanaal speelt een cruciale rol in de versterking en uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding via de Leie richting Frankrijk. 'Het Seine-Scheldeproject is van cruciaal belang voor de omschakeling van wegtransport naar binnenvaart. Minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn daarbij de doelstellingen. De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een elementaire sleutel voor het welslagen van het Seine-Scheldeproject en kan een extra stimulans voor de binnenvaart in West-Vlaanderen betekenen', stelt Maertens.

Vier fases

Momenteel is voor het project kanaal Bossuit-Kortrijk de verkenningsfase nog lopende. Tijdens deze periode overlegt Waterwegen en Zeekanaal nv via klankbordgroepen of bilateraal met verschillende stakeholders en besturen. Deze fase wordt dit jaar beëindigd, waarna het onderzoekstraject van start gaat. 'Dat onderzoek moet tegen midden 2017 de beste oplossing filteren uit de brede waaier van mogelijkheden. Dit voorkeurscenario resulteert tijdens de uitwerkingsfase vervolgens tot één of meer projectbesluiten, die ten vroegste in het najaar van 2018 door de Vlaamse regering worden vastgesteld. Pas daarna komen we in de uitvoeringsfase', zo weet Bert Maertens. De projecttiming kan tijdens het verloop van de studie nog worden bijgesteld.

Kostprijs

De uitvoering van de werken om het kanaal Bossuit-Kortrijk op te waarderen, wordt momenteel geraamd op 75 miljoen '. De totale studiekost wordt geraamd op 7,5 miljoen '.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt