Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oproep voor slimme logistieke oplossingen via binnenvaart

Gerelateerde onderwerpen :

,
Oproep voor slimme logistieke oplossingen via binnenvaart

© ©ArTo - stock.adobe.com

De stad Antwerpen lanceert een oproep naar slimme mobiliteitsoplossingen voor de Antwerpse regio. De focus ligt op oplossingen via binnenvaart voor vrachtverkeer voor de bouw en stedelijke distributie. Inschrijven kan tot 28 september.

Bouwlogistiek en stedelijke distributie creëren enorm grote volumes aan logistieke stromen in de stad. Al dat materiaal wordt momenteel nog steeds overwegend getransporteerd via de weg. Anderzijds is de binnenvaart een ideale oplossing voor het vervoeren van grote volumes op korte tijd, aangezien er aanzienlijk meer vracht op een schip past. Voornamelijk de bouw-, afval- en horecasector bieden opportuniteiten.

Sinds oktober 2015 ligt er een terminal voor binnenvaart in het zuiden van de stad, aan Blue Gate Antwerp. De 200 m lange kaaimuur is aangelegd door de Vlaamse Waterweg en is onderdeel van het Blue Gate Antwerp-project, een samenwerking tussen de stad Antwerpen, Vlaanderen en privébedrijven. Eén van die bedrijven, Van Moer, baat de kaaimuur uit. De stad bekijkt hoe de overslag van goederen op deze kade kan geoptimaliseerd worden en hoe stadsdistributie op de site van Blue Gate kan geïntegreerd worden.

In het traject ‘logistieke optimalisaties’ onderzoekt Antwerpen ook in andere delen van de stad kansrijke locaties en een manier om de logistiek voor materialen voor stadsdistributie te verbeteren.

“Op korte termijn willen we al een aantal testprojecten voor stadslogistiek via binnenvaart inrichten, op verschillende locaties. Er zullen hiervoor open oproepen worden georganiseerd, elk met de focus op een specifieke locatie. Daarna mag de beste kandidaat per locatie zijn proefproject daar uitvoeren. Bedrijven kunnen immers een belangrijke rol opnemen om de mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid in de Antwerpse regio te verbeteren”, stelt schepen van Mobiliteit Koen Kennis.

Via de pilootprojecten wil de stad meer te weten komen over wat haalbaar en wenselijk is met betrekking tot:
de aanvoer en afvoer van (bouw)materialen via binnenvaart in de stad;
logistieke activiteiten gericht op stedelijke distributie;
de operationele organisatie van deze activiteiten en wat die van een toekomstige projectlocatie vraagt;
positieve impact op verkeerscongestie en een modal shift in functie van de geplande infrastructuurwerken en doorstroming op hoofdwegen.

Kempeneiland

De eerste locatie voor een proefproject is inmiddels bekend. “De projectlocatie  heeft een oppervlakte van ongeveer 7.000 m² en ligt tussen de Asiadok-Westkaai en de kade van het Asiadok, een dok dat bij het stadshavengebied hoort”, aldus Koen Kennis. Het terrein is verhard. Het wordt uitgebreid met een kadestrook over de volledige lengte (ongeveer 60 m) van de toegewezen ligplaats.

De geselecteerde kandidaat staat in voor alle kosten verbonden aan de inrichting, het opstarten, de uitvoering en de ontbinding van het pilootproject. Het terrein zal na 1 jaar, bij de afloop van het pilootproject, weer in oorspronkelijke staat onder het beheer van AG Vespa komen.     

Kandidaten kunnen informatie opvragen bij AG Vespa, info@vespa.antwerpen.be of tel 03 259 28 10. Projectvoorstellen worden ten laatste verwacht op vrijdag 28 september om 14 uur. Ze moeten onder gesloten omslag en met vermelding ‘Oproep pilootproject Kempeneiland’ afgeleverd worden bij AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen.

Om na te gaan of de projecten ook effectief voldoende verkeer van de wegen halen, wordt gekeken naar verschillende indicatoren zoals de impact op de logistieke keten, het wegennet en de leefomgeving. Voorts wordt rekening gehouden met de reikwijdte en organisatie van de activiteiten, de meest geschikte locaties en de noodzakelijke infrastructuur en investeringsbehoefte.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse scholen krijgen 24 miljoen voor bouwprojecten

Vlaamse scholen krijgen 24 miljoen voor bouwprojecten

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft 24 miljoen € toegekend aan scholenbouwprojecten. Er gaat 15 miljoen naar grote werken, zoals een volledige nieuwbouw. De overige 8,8 miljoen gaat naar kleinere verbouwings- en[…]

District Antwerpen stelt meerjarenplan voor

District Antwerpen stelt meerjarenplan voor

Onderzoek naar open ruimte netwerk in en rond Brussel

Onderzoek naar open ruimte netwerk in en rond Brussel

Ontwerp- en onderzoeksteam gezocht voor ruimtelijke ontwikkeling stationsomgevingen

Ontwerp- en onderzoeksteam gezocht voor ruimtelijke ontwikkeling stationsomgevingen

Meer artikels