Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oproep voor excellent bouwheerschap 2021

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Oproep voor excellent bouwheerschap 2021

De Prijs Wivina Demeester bekroont publieke opdrachtgevers die met hun voorbeeldige ontwikkelingstraject, doordachte aanpak en zin voor vernieuwing kwaliteit vooropstellen. Opdrachtgevers kunnen zich kandidaat stellen binnen de categorieën ‘Architectuuropdracht’, ‘Masterplan’ en ‘Kunst in opdracht’. Projecten kunnen vóór 17 mei worden ingediend bij de Vlaamse Bouwmeester.
Publieke en semipublieke bouwheren bepalen in belangrijke mate het architectonische gezicht van Vlaanderen. Met de Prijs Wivina Demeester wil het Team Vlaams Bouwmeester een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen.
 
De prijs bekroont die opdrachtgevers die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen. Met de Prijs Wivina Demeester wil men het belang van een voorbeeldig ontwikkelingstraject beklemtonen.
 
Het realiseren van een bouwwerk is een boeiende maar soms lastige uitdaging. Er is visie voor nodig, zowel architecturaal als functioneel, en de bouwheer moet rekening houden met de omgeving in al haar facetten. Niet alleen de vorm en functie van een gebouw zijn immers van belang, ook een goede dialoog met de eindgebruiker en de andere betrokkenen is essentieel.
 
De Prijs Wivina Demeester biedt publieke en semipublieke bouwheren de kans om aan te tonen hoe ze de samenwerking hebben aangepakt, de keuze voor het ontwerp hebben gemaakt en de actoren hebben betrokken bij de realisatie. De focus van de prijs is meer dan ooit het maatschappelijk voorbeeldige opdrachtgeverschap. In de beoordeling van de projecten gaat de aandacht vooral naar de bouwheer en het voorbeeldige traject dat die heeft doorlopen.
 
Opdrachtgevers krijgen met deze prijs de kans om met hun project naar buiten te treden, hun engagement en ervaring te delen en het beleid in Vlaanderen mee vorm te geven. Ze kunnen zich kandidaat stellen binnen drie categorieën, ingedeeld volgens de schaal van het project. Zowel masterplannen, architectuuropdrachten als kunst in opdracht komen in aanmerking.
 
De Prijs Wivina Demeester wordt georganiseerd in samenwerking met het Platform Kunst in Opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Inschrijvingen voor de editie 2021 kunnen gebeuren vóór 17 mei.
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/prijs-wivina-demeester-2021
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert eigen architectuurprijs

Brussel lanceert eigen architectuurprijs

Architectuur boomt in Brussel. Verspreid over de hele stad worden talloze ambitieuze projecten gerealiseerd en architectuurtalent van over de hele wereld spoelt steeds vaker in de Belgische hoofdstad aan. Tijd om deze bloeiende Brusselse[…]

09/04/2021 | ArchitectenPascal Smet
Haalbaarheidsstudie voor belevingscentrum op Duitse militaire begraafplaats Lommel

Haalbaarheidsstudie voor belevingscentrum op Duitse militaire begraafplaats Lommel

Politiezone Polder zoekt ontwerper voor nieuw kantoor

Politiezone Polder zoekt ontwerper voor nieuw kantoor

Ontwerpteam gezocht voor gebiedsontwikkeling van Droogdokkensite

Ontwerpteam gezocht voor gebiedsontwikkeling van Droogdokkensite

Meer artikels