Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oproep voor Architectuurboek Vlaanderen 2016

Oproep voor Architectuurboek Vlaanderen 2016

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAI) publiceert volgend jaar opnieuw het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen. Editie 2016 wordt de twaalfde in deze reeks publicaties. De architectuurproductie in Vlaanderen en Brussel wordt onder de aandacht gebracht, evenals projecten van architecten uit Vlaanderen en Brussel overal in de wereld. Stedenbouwkundige ontwerpers, architecten, opdrachtgevers, landschapsarchitecten en anderen worden uitgenodigd om projecten van bijzondere architecturale kwaliteit in te zenden. Het moet gaan om projecten die werden opgeleverd na 1 mei 2013.

Ook deze nieuwe editie zal een bloemlezing zijn van kwalitatief hoogwaardige architectuur die de breedte van de productie reflecteert. Tegelijkertijd wil het VAI de nadruk leggen op projecten die nieuwe wegen bewandelen in de organisatie van het wonen en het werken in de verstedelijkte regio.

De noodzaak om architecturale concepten te ontwikkelen voor verdichting en een intelligente mengeling van functies blijft immers groot in Vlaanderen. Professionele bouwheren, ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties zijn zich steeds meer bewust van hun verantwoordelijkheid en de kansen die een geïntegreerde visie op de stedelijke en landschappelijke ontwikkeling en het woningaanbod biedt. Dit samenspel zal in het Architectuurboek 2016 bijzondere aandacht krijgen.

Het Architectuurboek Vlaanderen is de voorbije jaren uitgegroeid tot een publicatie waarin de gestaag groeiende kwaliteit van de architectuur in deze regio een grote zichtbaarheid krijgt. Maar sinds het begin is het Architectuurboek Vlaanderen ook een uitgave waarin deze architectuurproductie in de context van de maatschappelijke, politieke en ruimtelijke ontwikkelingen wordt besproken. Architecturale kwaliteit is immers ook altijd het resultaat van de wijze waarop gebouwen of stedenbouwkundige projecten inspelen op de context.

Op www.vai.be lees je welke plannen en foto's de redactie nodig heeft om het ingestuurde project te kunnen evalueren en aan welke voorwaarden de inzending moet beantwoorden.

Vanaf maandag 20 april is de oplaadmodule operationeel en kan je het inschrijvingsformulier, de projectfiche en de projecttekst online invullen en de gevraagde plannen en foto's digitaal opladen. Alle inzendingen moeten zowel digitaal als op papier'uiterlijk op woensdag 29 april 'ingestuurd zijn. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse