Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oproep architectenpool

Gerelateerde onderwerpen :

AG Vespa lanceert voor de vijfde maal een oproep voor de samenstelling van een architectenpool. Het is de bedoeling om met zeven architecten een raam­overeenkomst aan te gaan waarbinnen vrij kleinschalige, maar boeiende architectuuropdrachten kunnen toegewezen worden.

De deelopdrachten hebben betrekking op bouw- en verbouwingsprojecten die ontwikkeld worden in het kader van het stedelijk grond- en pandenbeleid. Dit beleid wil via ingrepen op de woningmarkt een aantal stadswijken opwaarderen en de kwaliteit van het woningaanbod verhogen.

De opdrachten passen eveneens in de renovatie van het eigen patrimonium van AG Vespa, bestemd voor verhuur of erfpacht.

Kandidaturen zijn welkom tot vrijdag 4 december. Voor vragen en inlichtingen stuur je een mail naar architectenpool@vespa.antwerpen.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eén op de vijf bouwbedrijven is nog 100% actief

Eén op de vijf bouwbedrijven is nog 100% actief

Uit een pas uitgevoerde enquête van de Confederatie Bouw waaraan 806 bedrijven deelnamen, blijkt dat slechts 18% van de bouwondernemingen nog volledig aan de slag is. 38% is nog gedeeltelijk actief, 44% van de bouwondernemingen is[…]

Bouwunie vindt premie voor werkenden een goed idee

Bouwunie vindt premie voor werkenden een goed idee

Elektrosector vraagt ook hinderpremie

Elektrosector vraagt ook hinderpremie

Geen zomerbouwstop aan de kust?

Geen zomerbouwstop aan de kust?

Meer artikels