Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oproep aan ontwerpers voor Usquare.brussels

Gerelateerde onderwerpen :

,
Oproep aan ontwerpers voor Usquare.brussels

© Foto’s: sau-msi.brussels (Reporters)

De Vrije Universiteit Brussel en de Université libre de Bruxelles lanceren een oproep aan ontwerpers voor de renovatie en reconversie van zeven gebouwen die behoren tot de voormalige rijkswachtkazerne op de hoek van de Kroonlaan en de Generaal Jacqueslaan in Elsene.

Het gaat om één van de eerste concrete realisaties in het kader van het project Usquare.brussels. De historische en architecturaal opmerkelijke gebouwen zullen worden omgevormd tot universitaire voorzieningen en openbare buurtvoorzieningen. In opdracht van het Brusselse Gewest treedt de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) op als projectontwikkelaar van Usquare.brussels.

In gebouw A, het hoofdgebouw met gevel aan de Generaal Jacqueslaan en een oppervlakte van ruim 4.000 m², komen een internationaal huis, een documentatiecentrum over duurzame ontwikkeling en een nieuw interdisciplinair en interuniversitair onderzoekscentrum dat is gewijd aan duurzame ontwikkeling in een stedelijke context.

De hoekgebouwen tussen de Generaal Jacqueslaan en de Kroonlaan en de Juliette Wytsmanstraat (gebouwen B, C en C’) bieden plaats aan het eerste Instituut voor Gevorderde Studies van Brussel: een belangrijk element voor de toekomstige internationale aantrekkingskracht van Usquare.brussels. In de oude manege in het midden van het terrein komt een hal voor duurzame voeding die aandacht zal besteden aan duurzaam en milieubewust consumeren, met onder meer een ruimte waar consumenten informatie krijgen over de impact van hun voedingsgewoontes op het milieu, een duurzame en biologische markt en een ‘sustainable foodcourt’, een gezellige plaats om iets te eten met vooral streek-, bio- en seizoensproducten.

Duurzame ontwikkeling en circulaire economie vormen de rode draad in deze opdracht. De kandidaten moeten dus innovatieve praktijken ontwikkelen voor het circulaire gebruik van hulpbronnen met een ecologische een sociaal-economische aanpak die de oude kazerne zal ontwikkelen tot een exemplarische site. De opdracht wordt uitgeschreven in het kader van het project ‘Internationale universiteitswijk’, dat de ULB, de VUB en het Brusselse Gewest uitwerken in de context van het operationeel programma  van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020 van het Brusselse Gewest.

Het budget voor de uitvoering van de werken bedraagt 10,3 miljoen € excl. btw. De gebouwen omvatten samen ongeveer 8.400 m² bruto bovengrondse oppervlakte. De uiterste datum voor de indiening van de vragen tot deelname is 22 januari 2018 om 12 uur. Het ereloon is vastgelegd op 14%. Er wordt een vergoeding van 15.000 € toegekend aan elk team dat wordt gevraagd om deel te nemen, op voorwaarde dat zij een regelmatige offerte hebben ingediend en de helft van de punten op de toekenningscriteria hebben behaald. De bouwmeester van het Brusselse Gewest begeleidt het project en zal het adviescomité assisteren bij de selectie en de toekenning.

De transformatie van de kazerne van Elsene tot een nieuwe duurzame en internationale buurt met een studentenwijk en universiteitsvoorzieningen wordt mogelijk gemaakt door een richtplan van aanleg dat het Brusselse Gewest heeft goedgekeurd en heeft ontwikkeld in samenwerking met de gemeente, de universiteiten en Europa. Dit richtplan moet bepaalde procedures volgen met enkele specifieke stappen tussen januari en december 2018:

  • Januari 2018: ontwerpplan en milieueffectenstudies.
  • Februari 2018: goedkeuring in eerste lezing door de gewestregering.
  • Maart-april 2018: openbaar onderzoek.
  • Mei-juni 2018: advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (raadgevend orgaan van de regering).
  • Oktober 2018: goedkeuring in tweede lezing door de regering van het eventueel aangevulde ontwerpplan na het openbaar onderzoek en adviezen van instanties zoals de GOC.
  • November 2018: indiening van het ontwerpplan bij de Raad van State om de wettelijkheid en regelmatigheid ervan te garanderen.
  • November-december 2018: goedkeuring in derde lezing door de regering.

Zodra het richtplan van aanleg is goedgekeurd kan de concrete uitvoering van de verschillende onderdelen van  Usquare beginnen nadat de nodige bouwvergunningen zijn verkregen.

De volgende termijnen zijn gepland:

  • Vanaf 2023: geleidelijke inrichting van de openbare ruimte van de site.
  • Tot 2023: renovatie en ontwikkeling van gebouwen waar de gedeelde en universitaire voorzieningen komen.
  • Tot 2025: renovatie en bouw van de studenten- en gezinswoningen en van de buurtvoorzieningen.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is de overheidsinstantie die belast is met de operationele uitvoering van de ruimtelijke ordening in de strategische gebieden die de regering van het Brusselse Gewest heeft bepaald. Ze treedt op  als projectontwikkelaar om de realisatie van de projecten te garanderen in co-constructie met de relevante private en publieke partners. In sommige gevallen neemt de MSI de rol op zich van de eigenaar van gebouwen en/of terreinen (meer dan 70 ha op het grondgebied van het Brusselse Gewest).

De MSI speelt tevens een rol als gangmaker van de site waar Usquare zal komen. Deze gedelegeerde opdracht kreeg de MSI van de regering van het Brusselse Gewest, dat de oude kazerne heeft gekocht van de federale staat (via fondsen van Beliris). De MSI coördineert de verschillende onderdelen van het project Usquare, maar beheert ook een aantal zaken zelf, dit in overleg met de andere actoren van de overheid en de universiteiten. De MSI zoekt ook naar privé-investeerders voor de universitaire woningen en de gezinswoningen en is de opdrachtgever van projecten in de openbare ruimte.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

In de West-Vlaamse gemeente Dentergem gaf burgemeester Koenraad Degroote het officiële startsein voor de ontwikkeling van een nieuwe woon- en kmo-zone met bijhorende verbindingsweg. Het gaat om de herbestemming van de voormalige brouwerij[…]

06/07/2022 |
Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

Warmte en koude uit vier natuurelementen

Warmte en koude uit vier natuurelementen

Meer artikels