Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Opmaak van as built-plannen

VlaWeBo organiseert op donderdag 21 januari in het auditorium van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) in de Fokkersdreef 21 in 1933 Sterrebeek een infosessie over de opmaak van as built-plannen.

De verplichting voor het aanleveren van GRB-conforme as built-plannen is een gevolg van het GRB-decreet (Grootschalig Referentiebestand). De opdrachtgever heeft de eindverantwoordelijkheid voor het doorsturen van deze plannen naar het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). Hij moet sinds 1 januari 2015 in de bestekken de zgn. GRB-skeletbestekken integreren, die de vereiste specificaties bevatten waaraan de op te maken as built-plannen moeten voldoen.

Op het terrein leven nog heel wat vragen over wat in bepaalde situaties precies wordt verwacht voor de opmaak van dergelijke GRB-conforme as built-plannen. Bovendien komen verschillende bestekbepalingen voor bij de diverse opdrachtgevers. Zo verwijst het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) naar een eigen instructiebundel voor de opmaak van het as built-dossier.

Tijdens deze infosessie voor landmeters van wegenbouwbedrijven, georganiseerd door de Vlaamse Wegenbouwers van VlaWeBo m.m.v. AGIV en AWV, zal dit nader worden toegelicht en verduidelijkt. Dit is het programma:

10.15 uur: Ontvangst.

10.30 uur: Toelichting Informatie Vlaanderen (AGIV) over GRB-skeletbestekken.

12 uur: Broodjeslunch.

12.45 uur: Toelichting Informatie Vlaanderen (AGIV) over as built-metingen.

14.15 uur: Koffiepauze.

14.30 uur: Toelichting AWV over integratie GRB-skeletbestekken in het Standaardbestek 250.

15 uur: Vragen.

15.30 uur: Einde.

De deelname is gratis voor VlaWeBo-leden, niet-leden betalen 85 ' inclusief btw per persoon. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 18 januari inschrijven door hun ingevulde inschrijvingsformulier te mailen naar jacqueline.schakenraad@confederatiebouw.be of te faxen naar 02 771 00 07. Voor meer informatie kan je terecht bij VlaWeBo, tel. 02 771 20 84.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af