Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Opmaak van as built-plannen

VlaWeBo organiseert op donderdag 21 januari in het auditorium van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) in de Fokkersdreef 21 in 1933 Sterrebeek een infosessie over de opmaak van as built-plannen.

De verplichting voor het aanleveren van GRB-conforme as built-plannen is een gevolg van het GRB-decreet (Grootschalig Referentiebestand). De opdrachtgever heeft de eindverantwoordelijkheid voor het doorsturen van deze plannen naar het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). Hij moet sinds 1 januari 2015 in de bestekken de zgn. GRB-skeletbestekken integreren, die de vereiste specificaties bevatten waaraan de op te maken as built-plannen moeten voldoen.

Op het terrein leven nog heel wat vragen over wat in bepaalde situaties precies wordt verwacht voor de opmaak van dergelijke GRB-conforme as built-plannen. Bovendien komen verschillende bestekbepalingen voor bij de diverse opdrachtgevers. Zo verwijst het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) naar een eigen instructiebundel voor de opmaak van het as built-dossier.

Tijdens deze infosessie voor landmeters van wegenbouwbedrijven, georganiseerd door de Vlaamse Wegenbouwers van VlaWeBo m.m.v. AGIV en AWV, zal dit nader worden toegelicht en verduidelijkt. Dit is het programma:

10.15 uur: Ontvangst.

10.30 uur: Toelichting Informatie Vlaanderen (AGIV) over GRB-skeletbestekken.

12 uur: Broodjeslunch.

12.45 uur: Toelichting Informatie Vlaanderen (AGIV) over as built-metingen.

14.15 uur: Koffiepauze.

14.30 uur: Toelichting AWV over integratie GRB-skeletbestekken in het Standaardbestek 250.

15 uur: Vragen.

15.30 uur: Einde.

De deelname is gratis voor VlaWeBo-leden, niet-leden betalen 85 ' inclusief btw per persoon. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 18 januari inschrijven door hun ingevulde inschrijvingsformulier te mailen naar jacqueline.schakenraad@confederatiebouw.be of te faxen naar 02 771 00 07. Voor meer informatie kan je terecht bij VlaWeBo, tel. 02 771 20 84.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Meer dan een jaar nu al betrekken de zowat 300 leerlingen, leraars en directie de nieuwe gebouwen van de Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem. Het stadbestuur koos bewust voor een BEN-school, maar wilde omwille van het pedagogische concept[…]

27/02/2021 | ScholenAkoestiek
Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'