Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oplossingen waardoor houtskeletgevels voldoen aan de brandveiligheidseisen

Oplossingen waardoor houtskeletgevels voldoen aan de brandveiligheidseisen

Door verschillende bouwmaterialen te combineren verbetert men vaak de prestaties van de constructie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer gebouwen, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw, opgetrokken worden uit een betonnen ruwbouw en een houten gebouwschil. Zo'n houtskeletgevel voldoet gewoonlijk perfect aan de eisen op het vlak van thermische isolatie, maar de strengste brandveiligheidseisen kunnen in de praktijk enkele problemen opleveren.

De Belgische brandveiligheidsregelgeving legt een aantal maatregelen vast (besproken en geïllustreerd in het WTCB-Dossier 2013/3.8) die tot doel hebben brandoverslag tussen verdiepingen via de gevel te vermijden. Zo moet men voor middelhoge en hoge gebouwen:

inwendige brandoverslag vermijden door een brandwerende aansluiting (EI 60) te realiseren tussen de zijkant van de vloerplaat en de gevel;

uitwendige brandoverslag langs de buitenzijde van de gevel tegengaan door een vlamdicht gevelelement (E 60) te plaatsen dat minstens 1 m lang is;

de stabiliteit van het gevelskelet verzekeren door op elke verdieping brandwerende bevestigingen (R 60) aan te brengen.

Dit artikel vormt een aanvulling op het voornoemde WTCB-Dossier door oplossingen aan te reiken waarmee houtskeletgevels aan deze drie voorschriften voldoen. Deze maatregelen ' eventueel aangevuld met een aantal bijkomende constructieve schikkingen ' voldoen tevens aan de eisen op het vlak van akoestiek en energie.

Voor een ononderbroken gevel die tegen de zijkant van een vloerplaat ligt, moet de conformiteit met de voorschriften uit de regelgeving aangetoond worden aan de hand van een laboratoriumproef volgens de norm NBN EN 1364-3 of -4. In het kader van het door het IWT gefinancierde onderzoeksproject 'DO-IT Houtbouw' werd in samenwerking met het Technisch Centrum voor de Houtnijverheid (TCHN) een brandweerstandsproef uitgevoerd voor een ononderbroken houtskeletgevel die tegen de zijkant van een vloerplaat ligt. Dankzij deze proef konden er voor vlamdichte, aan een brandwerende betonvloer bevestigde houtskeletgevels nieuwe oplossingen voorgesteld worden die beantwoorden aan de brandveiligheidseisen in ons land.

Doelstellingen

Deze oplossingen moeten in hun geheel toegepast worden (aansluiting, houten gevelelement en betonvloer) om te beantwoorden aan de eisen voor hoge gebouwen (> 25 m). Het doel ervan is:

inwendige brandoverslag te vermijden door tussen de zijkant van de vloerplaat en de gevel een aansluiting EI 60 tot stand te brengen, en wel door:

over de volledige dikte van de vloerplaat (minstens 15 cm) een opvulling met rotswol met een minimale densiteit van 45 kg/m³ en een samendrukking van 20% te voorzien (zie afbeelding 1);

langs de binnenzijde van de houten gevel een spaanplaat aan te brengen die de isolatie goed samendrukt;

eventueel tussen de spaanplaat en de opvulling met rotswol een ononderbroken luchtdichtheidsmembraan te plaatsen. Dit luchtscherm mag hoogstens 1,5 mm dik zijn (zie afbeelding 2).

uitwendige brandoverslag vermijden door ter hoogte van de gevel een vlamdicht houtskeletelement E 60 te voorzien, en wel door:

verticale houten stijlen (minimale sectie: 38 x 190 mm) met een maximale tussenafstand van 600 mm aan te brengen;

over de volledige dikte van de verticale stijlen een opvulling met rotswol te voorzien (minimale dikte: 190 mm; minimale densiteit: 45 kg/m³);

de verschillende modules op elkaar te stapelen. Indien er om uitvoeringsredenen een vrije ruimte gelaten wordt tussen de bovenregel van de onderste module en de onderregel van de bovenste module moet die opgevuld worden met rotswol (minimale densiteit: 45 kg/m³; samendrukking: 20%);

erop toe te zien dat het gevelelement een ontwikkelde lengte (d.w.z. A + B + C + D; zie afbeelding 2) van minstens 1 m heeft. Het gevelelement kan als latei (2.1), als borstwering (2.2) of als een combinatie van beide (2.3) uitgevoerd worden;

rekening te houden met het feit dat de proef uitgevoerd werd zonder afwerkingsplaten aan de binnen- en de buitenkant, zodanig dat die bij de opstelling in kwestie niet noodzakelijk zijn voor de brandweerstand. De keuze voor deze platen zal dus afhangen van andere overwegingen, bijvoorbeeld op het vlak van akoestiek, hygrothermie en esthetiek.

de stabiliteit van het gevelskelet verzekeren door de gevel op elke verdieping aan de vloer te verankeren. Doordat ze zich boven de vloer bevinden, zijn deze ankers beschermd tegen de brand die onder de vloer woedt. Ze moeten echter wel in staat zijn om de erop aangrijpende belastingen te dragen (wind en permanente belastingen).

Bron: het artikel 'Nieuwe oplossingen voor houtskeletgevels die voldoen aan de brandveiligheidseisen' door ir. Yves Martin, hoofd van de afdeling Gebouwschil en Schrijnwerk. P. Poppe, hoofd van de afdeling Consultancy en E. Van Wesemael, technisch directeur van ISIB (Instituut voor de Brandveiligheid) in WTCB-Contact 2015-3. Er mag alleen verwezen worden naar het artikel zelf, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Dit najaar starten de infrastructuurwerken om het binnengebied Leurshoek in de Oost-Vlaamse gemeente Beveren te ontwikkelen. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met Danneels Development nv. Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo), projectregisseur van[…]

19/05/2022 | WedstrijdWoningbouw
Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst