Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oplossing voor ‘weeswegen’ op komst

Oplossing voor ‘weeswegen’ op komst

Deze zomer worden de nog restende provinciewegen overgedragen naar het Vlaamse Gewest. De wegen worden door Vlaanderen in goede staat gebracht en vervolgens overgedragen aan de gemeenten, indien die dat wensen.

De overige wegen blijven eigendom van het Vlaamse Gewest. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger en partijgenoot Bert Maertens tijdens de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (N-VA)in het Vlaams Parlement.

Eind 2008 sloten de provincies en de Vlaamse overheid een protocol om de provinciewegen over te dragen. De provincies zouden de wegen van lokaal belang proberen overdragen naar de gemeenten. “Om de provincie de mogelijkheid te geven de wegen vóór de overdracht in goede staat te stellen, nam Vlaanderen per over te dragen weg de schulden van de provincie over”, verduidelijkt Bert Maertens.

Indien er vóór 1 januari 2012 geen akkoord werd gesloten tussen de provincie en de gemeente, zouden deze wegen worden overgedragen naar Vlaanderen, mits de provincie het bedrag aan schuldovername, dat nog niet was gebruikt voor verbeteringswerken aan de betrokken wegen, had teruggestort.

“De provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen weigeren nu deze middelen terug te betalen. Enkel de provincie Antwerpen is tot nog toe gedeeltelijk met geld over de brug gekomen. Hierdoor sleepte de discussie jaren aan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt duidelijk bij de betrokken provincies die weigeren het akkoord na te leven”, aldus Maertens.

Gewestweg

Vlaams minister Ben Weyts, die het dossier erfde van zijn voorganger, wil zo snel mogelijk een oplossing vinden voor deze weeswegen. “De ministeriële besluiten voor de overname van deze wegen zullen deze zomer getekend worden. Voor drie van de zeven weeswegen (de N148 in Antwerpen, de N494 in Kruishoutem en de N499 in Maldegem) heeft de minister ondertussen ook een akkoord kunnen sluiten met de gemeenten om deze in goede staat over te dragen. Wanneer de betrokken gemeente weigert de weg over te nemen, wordt dit een gewestweg”, legt Bert Maertens uit.

In West-Vlaanderen zijn dat delen van de N309 in Brugge en Zedelgem, N369 in Ieper en N391a in Avelgem. In Oost-Vlaanderen gaat het over een stuk van de N48 in Ronse. In West-Vlaanderen bleef de provincie verantwoordelijk voor het onderhoud van deze wegen. Deze zijn nu vaak in slechte staat. In de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen nam het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het beheer voor zich, en werd ook geïnvesteerd in de wegen, ondanks dat deze niet tot haar verantwoordelijkheid behoorden.

Hoewel deze weeswegen momenteel niet overgedragen zijn naar het Vlaamse Gewest, onderhoudt het deze wel. Het goede beheer van de weeswegen is voor de minister belangrijker dan financiële discussies met de provincies, hoe betreurenswaardig ook de houding van sommige provincies is. Zo werden in 2015 op de N499 in Maldegem nog voor 1,3 miljoen € aan werken uitgevoerd.

“Voor andere wegen zoals bv. de N148 in Antwerpen zijn grote infrastructuurwerken gepland. Voor de N494 in Kruishoutem werd voorgesteld dat het Agentschap Wegen en Verkeer het in goede staat stellen van de weg zou subsidiëren (raming 2,5 miljoen €), dit in het kader van een overname door de gemeente Kruishoutem. Dit werd tot voor kort echter steeds geweigerd door de gemeente, maar hierover bestaat nu een akkoord”, besluit Bert Maertens.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

TM RechterOever COmpleet tekent contract voor Rechteroever-project Oosterweel

TM RechterOever COmpleet tekent contract voor Rechteroever-project Oosterweel

Lantis, als opdrachtgever voor de Oosterweelverbinding, en Tijdelijke Maatschap RechterOever COmpleet, afgekort TM ROCO, ondertekenden zopas officieel het contract voor het deelproject Rechteroever. Dit project werd op 5 januari 2021 gegund aan[…]

Aanleg nieuwe groenpool Wonderwoud start in 2023

Aanleg nieuwe groenpool Wonderwoud start in 2023

Voorkeurscenario voor de N47 in Lokeren

Voorkeurscenario voor de N47 in Lokeren

Roeselare plant heraanleg Diksmuidsesteenweg

Roeselare plant heraanleg Diksmuidsesteenweg

Meer artikels