Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oplossing nodig voor zonnepanelen op sociale woningen

Oplossing nodig voor zonnepanelen op sociale woningen

De sociale huisvestingsmaatschappijen roepen de Vlaamse regering op om dringend het ‘split-incentive’-model mogelijk te maken voor investeringen in zonnepanelen en andere hernieuwbare energie.

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) is verbaasd over de berichtgeving in De Standaard en Het Nieuwsblad begin dit jaar over (het ontbreken van) zonnepanelen op sociale woningen. De suggestie dat de huisvestingsmaatschappijen (shm’s) hierdoor in gebreke blijven ten opzichte van de bewoners komt hard aan bij de vele medewerkers en bestuurders die net dag in dag uit werken om het verschil te maken voor de afgerond 150.000 gezinnen die ze een betaalbare en kwalitatieve woning bieden en structureel hun woonbehoefte oplossen.

“Maar vooral de teneur die lijkt te suggereren dat de Vlaamse shm’s geen zonnepanelen zouden ‘willen’ leggen en een duwtje in de rug nodig hebben vanuit de Vlaamse overheid om dit toch te doen, is niet juist. Het is net door het ontbreken van een regelgevend kader vanuit de Vlaamse overheid dat minstens 20.000 gezinnen in ssociale woningen nog geen zonnepanelen hebben”, klinkt het bij de VVH.

Split-incentive

“Momenteel maakt de regelgeving het niet mogelijk om de investering in zonnepanelen – toch enkele duizenden euro’s per woning - te recupereren, zelfs niet gedeeltelijk. De kostprijs wordt gedragen door de shm, de ‘winst’ is voor de sociale huurder. Dit zonder een verhoging in de huurprijs”, zegt Björn Mallants, directeur van de VVH.

Dat is natuurlijk geen model waarin de sector op grote schaal investeert in zonnepanelen. Zeker niet omdat de financiële situatie van de sector sowieso al zeer penibel is. Elk nieuwbouw- en renovatieproject van shm’s is verlieslatend. Het is voor de VVH gewoon geen optie om dat tekort groter te maken.

Vandaar dat de VVH begin 2016 het ‘split-incentive’ model lanceerde om investeringen in zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen mogelijk te maken. Hiervoor wordt voortgebouwd op buitenlandse voorbeelden, maar ook op bijvoorbeeld reeds bestaande ESCO-formules in eigen land. Concreet wordt de investering betaald via een deel van de bespaarde energiekost. Hierdoor is de operatie niet verlieslatend voor de shm. Wat overblijft is winst voor de sociale huurder. “Wij hebben dat het triple win-systeem genoemd, omdat het winst is voor huurder, verhuurder en de hele samenleving in de vorm van duurzaamheid”, aldus Mallants.

20.000 woningen

In de zomer van 2016 inventariseerde de VVH het potentieel. Minstens 20.000 Vlaamse sociale woningen zouden op korte termijn uitgerust kunnen worden met zonnepanelen zonder al te veel moeite. “Korte termijn, dat is in dit geval binnen het jaar. Ze hadden er dus al kunnen liggen als het regelgevende kader al was aangepast”, stipt de directeur van de VVH aan.

“De VVH heeft dit bepleit op de kabinetten van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). Dit werd ook meegegeven aan het Vlaamse parlement in het kader van een adviesvraag aan de Vlaamse Woonraad over duurzaamheid. Zowel in de sector als met buitenlandse collega’s is hierover veel van gedachten gewisseld. Het split-incentive-idee is meegenomen in de klimaatresolutie van het Vlaamse parlement en staat al twee jaar in de beleidsbrief van de minister van Wonen. De VVH had zich zelfs al voorbereid om hiervoor een grote groepsaankoop op poten te zetten”, stelt Mallants.

Wachten op regels

“Het is dan ook verbazend dat de aanpassing van de regelgeving nog altijd niet klaar is. Een aanpassing aan de Vlaamse Wooncode is namelijk nodig om dit te kunnen doen. Die code somt in detail op welke kosten kunnen doorgerekend worden aan de sociale huurder. En de doorrekening van investeringen in duurzame energie – in functie van de besparing op de energiefactuur – staat daar nu eenmaal niet in. Het is toch ontstellend dat deze simpele aanpassing, die anderhalf jaar geleden gelanceerd is en opgenomen als model in de klimaatresolutie van het Vlaamse parlement en in de beleidsbrieven van de minister van Wonen, nog steeds niet rond is. Waar blijft de regelgeving?”, vraagt Björn Mallants zich af.

Voor nieuwbouw is de regelgeving overigens recent, volgens de VVH op vraag van de sector, wel aangepast. Maar het grote potentieel en de grote besparing ligt natuurlijk in het bestaande patrimonium. En daar kunnen de shm’s nog steeds niet wat bijvoorbeeld private actoren wel kunnen, ook in sociaal wonen.

“De Vlaamse regering heeft de sleutel zelf in handen om op korte termijn een groot aantal sociale woningen met zonnepanelen uit te rusten. Een kleine aanpassing aan de regelgeving volstaat. Veel onderzoek is daar allemaal niet voor nodig, de modellen zijn bekend, de zonneatlas is in gebruik, de besparing kan je berekenen, woningen bouwen en renoveren is onze kernexpertise,… Waar wacht men nog op?”, besluit Mallants.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Vlaanderen maakt 5,5 miljoen euro vrij om asbestafbouw bij scholen en welzijnsinstellingen te versnellen. Daarmee zal in 165 scholen en 190 zorginstellingen effectief asbest kunnen verwijderd worden. Bij honderden andere instellingen kunnen ook[…]

12/08/2022 | AsbestVlaamse Regering
Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Meer artikels