Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oplossing in zicht voor verwijdering asbest

Gerelateerde onderwerpen :

Oplossing in zicht voor verwijdering asbest

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is een oplossing in zicht voor het asbestprobleem, dat zopas nog in de media opnieuw ter sprake is gekomen. Op 23 februari 2017 treedt immers de omgevingsvergunning in werking en bij de indiening van zo'n vergunning zal de aanvrager een sloopinventaris moeten toevoegen telkens wanneer de regelgeving dit vereist. Daardoor zullen slopers perfect weten of in een gebouw asbest zit. Bovendien treedt normaliter vanaf april 2017 een sloopbeheersysteem in werking, waardoor gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen na de sloop gescheiden blijven.

'De invoering van een sloopinventaris dateert al van mei 2009. De inventaris moet worden opgesteld vóór de afbraak of ontmanteling van bedrijfsgebouwen en gebouwen met een bouwvolume van 1.000 m³ of meer die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hebben. Zo'n inventaris beperkt zich niet tot een identificatie en oplijsting van de gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstromen die bij de sloop of ontmanteling zullen vrijkomen. De sloopinventaris geeft ook aan waar deze materialen zich in een gebouw bevinden', meldt de VCB.

Hoewel de inventaris een belangrijk instrument is bij de planning, uitvoering en opvolging van sloop- en ontmantelingswerken wordt die volgens de VCB vandaag nog te weinig opgemaakt. Zolang nog onvoldoende selectief gesloopt wordt, verhoogt het risico dat niet-gevaarlijke afvalstoffen verontreinigd geraken met gevaarlijke afvalstoffen, met asbest als belangrijkste contaminant.

Correcte prijszetting

'Door de integratie van de sloopinventaris in de aanvraagformulieren voor een omgevingsvergunning kan de overheid de inventarisatie van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen makkelijker afdwingen. Dat heeft ook voor de opdrachtgever belangrijke voordelen. Dankzij een correcte meetstaat bij de aanbesteding van de sloopwerken kan de sloper met kennis van zaken prijs geven. Het risico op onverwachte kosten daalt', oppert de VCB.

Ze wijst er tevens op dat het nieuwe eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten exploitanten van breekinstallaties ertoe verplicht om bij de aanvaarding van puin een onderscheid te maken tussen puin met een laag en met een hoog milieurisicoprofiel. Puin zal enkel een laag milieurisicoprofiel kunnen krijgen en goedkoper worden gebroken als het van een selectieve sloop komt en daarna een ketenzorgsysteem heeft doorlopen. Het verschil in verwerkingskost zal de bouwpartijen ertoe aansporen om gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest af te zonderen van niet-gevaarlijke afvalstoffen.

Bovendien krijgt de opdrachtgever dankzij de sloopinventaris en een sloopbeheersysteem de garantie dat alle afvalstoffen op een legale manier verwijderd worden. Dat is volgens de VCB trouwens niet alleen voor de opdrachtgever zelf een positieve zaak, maar voor de ganse gemeenschap.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vandersanden publiceert rapport Collectief Welzijn

Vandersanden publiceert rapport Collectief Welzijn

Baksteenfabrikant Vandersanden lanceerde zopas zijn rapport Collectief Welzijn 2021. Met dit rapport wil Vandersanden op jaarlijkse basis zijn inspanningen en resultaten in kaart brengen op vlak van duurzaamheid over vier werkterreinen: het[…]

11/05/2022 | MilieuOndernemingen
Sweco verwerft AB Soil Remediation Experts uit Erpe-Mere

Sweco verwerft AB Soil Remediation Experts uit Erpe-Mere

Eerste Industrial Water Innovation Award is voor Xylem

Eerste Industrial Water Innovation Award is voor Xylem

Leuven integreert circulaire principes in overheidsopdrachten

Leuven integreert circulaire principes in overheidsopdrachten

Meer artikels