Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oplossing bouwgeschillen buiten de rechtbanken om

Minister van Economie Kris Peeters wil meer promotie voor geschillenbeslechting buiten de rechtbanken om. In de bouw wordt dit momenteel verzekerd door de Verzoeningscommissie Bouw, waarvan ook de Vlaamse architectenorganisatie NAV deel uitmaakt. Een nieuwe wet, die de Europese zogenaamde richtlijn ADR Consumenten omzet, voorziet immers dat bepaalde entiteiten hiervoor door de overheid zullen worden erkend.

De Verzoeningscommissie, die gesteund wordt door de fod Justitie, hoopt dat de overheid haar zal blijven steunen en de vereiste middelen zal uittrekken om haar werk voort te zetten. Zonder overheidssteun komt het bestaan van de commissie in gevaar, evenals het belang van de consument en de sector als rechtszoekende.

Om zich te ontplooien tot officieel geschillenorgaan in de zin van de nieuwe wet zal de commissie moeten beantwoorden aan bijkomende strenge eisen, zoals het respecteren van een termijn van 90 dagen om het geschil te regelen. Deze termijn kan slechts uitzonderlijk en eenmalig verlengd worden met nogmaals 90 dagen. Ongeveer 90% van de geschillen worden door de commissie nu reeds binnen deze termijnen behandeld.

De Verzoeningscommissie werd in 2001 opgericht door de Confederatie Bouw, Bouwunie, Test-Aankoop en de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België. Daar kwam later ook NAV bij. De commissie heeft als doel technische bouwgeschillen, waarbij een particuliere bouwheer betrokken is, op een snelle en goedkope manier te regelen met een minimum aan formaliteiten en rekening houdend met de standpunten van de betrokkenen.

Deze alternatieve geschillenregeling garandeert een snelle afhandeling (gemiddeld drie tot zes maanden, terwijl een gerechtelijke expertise vaak één jaar of langer aansleept, een geringe kostprijs, een behandeling conform de wet (met een procedurereglement met waarborgen voor de rechten van alle partijen) en een deskundige behandeling dankzij de inschakeling van ongeveer 250 deskundigen-bemiddelaars met minstens tien jaar ervaring op een welbepaald domein en verspreid over het ganse land.

Alle partijen moeten akkoord zijn om het geschil aan de commissie voor te leggen. Dit akkoord ontstaat na het begin van het geschil door het ondertekenen van een typebevoegdheidsclausule door de betrokkenen, ofwel (bij voorkeur) door het opnemen van het typebeding in het aannemings- en/of architectencontract. Vervolgens wordt een deskundige aangesteld die de partijen met elkaar tracht te verzoenen.

Wanneer dat niet lukt, stelt de expert een technisch bindend verslag op waarvan de partijen de bevindingen achteraf niet in twijfel kunnen trekken voor de rechter. Dit levert aldus een aanzienlijke tijdwinst op bij een eventuele gerechtelijke procedure. De ervaring leert dat deze formule ideaal is voor de oplossing van een bouwgeschil. In 75% van de gevallen wordt een verzoening bereikt.

Deze formule is veel eenvoudiger en goedkoper dan de rechtbank. Partijen kunnen zelf hun geschil afhandelen. Het inleiden van een dossier bij de commissie is gratis. Enkel de deskundige dient te worden betaald. Dit kost 200 ' zonder btw per partij.

Dit bedrag dekt de kosten van het eerste plaatsbezoek. Dat ene plaatsbezoek is in de meeste gevallen voldoende voor de expert-verzoener om een verzoeningsvoorstel op te stellen en, indien het voorstel niet wordt aanvaard, om een technisch verslag op te maken. Wordt de expertise complexer en vergt ze meer onderzoeksdaden, dan mag de expert meer prestaties aanrekenen, na goedkeuring van de partijen en tegen de door de commissie vastgelegde tarieven. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten