Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Opleidingsmodules OiRA bouw en hout

 

OiRA staat voor 'Online Interactive Risk Assessment' en is een initiatief van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Het is een gratis tool die, vooral voor kleinere bedrijven, een handig instrument is om de wettelijk verplichte risicoanalyses en de daaraan gebonden maatregelen voor te bereiden en uit te voeren. Voor België bestaan reeds OiRA-tools voor o.m. de hout- en de meubelsector en de bouwsector.

Ondernemingen zijn bij wet verplicht om een preventiebeleid te voeren omtrent de veiligheid en het welzijn van de werknemers. De hoeksteen om risico's te identificeren en daarvoor preventiemaatregelen uit te werken is de risicoanalyse. In grote bedrijven wordt die gestuurd door een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB). Voor kleinere ondernemingen is dit niet zo vanzelfsprekend en wordt algemeen vastgesteld dat vele wettelijke verplichtingen niet nagekomen worden.

Preventiegids

Net daar wringt het schoentje: vaak beseft de zaakvoerder zelf niet welke verantwoordelijkheden op zijn schouders rusten. 'Welke verantwoordelijkheden' Welke stappen dienen ondernomen te worden' Wie kan daarbij helpen'': het zijn maar enkele van de meest gestelde vragen. OiRA is een specifieke preventiegids, een leidraad waarbij de onderneming stap voor stap begeleid wordt bij het inventariseren van de verschillende risico's, het bepalen van gepaste preventiemaatregelen en het aanspreken van dienstverleners die daarbij kunnen helpen. Zo wordt reeds een eerste risicoanalyse gemaakt en wordt hulp geboden om een actieplan op te maken op korte termijn (jaaractieplan) en op langere termijn (globaal preventieplan).

Opleidingsmodule

Het preventie-instituut voor de bouw, navb-cnac Constructiv, en de sectorale dienst Veiligheid en Welzijn van het OpleidingsCentrum Hout (OCH) ontwikkelden voor kleinere ondernemingen een opleidingsmodule waarbij de door de overheid gesteunde risicoanalysetool 'OiRA' (Online Interactive Risk Assessment of online interactieve risicoanalysetool) nader toegelicht wordt. Over deze preventiematerie worden voor bedrijven waar zowel bouw- als houtactiviteiten plaatsvinden enkele informatieavonden georganiseerd.

Vaak beseft de zaakvoerder zelf niet welke verantwoordelijkheden op zijn schouders rusten.

Zowel de bouw- als de houtsector beschikken over een eigen OiRA, maar wat voor bedrijven waar gemengde activiteiten plaatsvinden' Tijdens een algemene kennismakingssessie (met medewerking van de arbeidsinspectie) wordt het belang van een degelijk preventiebeleid onderstreept en worden OiRA en de mogelijkheden ervan toegelicht. Gedurende een tweede bijeenkomst krijgen de deelnemers de kans om individueel een OiRA-sessie op maat van hun bedrijf te starten waarbij ze begeleid worden door mensen van navb-cnac Constructiv en het OpleidingsCentrum Hout.

Deelnemen

De algemene kennismakingssessies vinden plaats in Gent (25 oktober) en Zolder (8 november), telkens van 19 tot 21 u. In Gembloux is er op 27 oktober een Franstalige uiteenzetting. De diepgangsessies zijn voorzien in Diest (29 november) en Gent (6 december) van 18.30 tot 21.30 u. In Gembloux is er een Franstalige sessie op 8 december. Wie de kennismakingsronde bijwoonde, geniet voorrang bij de tweede reeks. De sessies zijn gratis mits je vooraf inschrijft. Meer informatie vind je op och-cfb.be/opleidingoira.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Voor de 23ste editie van de Staalbouwwedstrijd van sectororganisatie Infosteel wordt de jaarlijkse succesformule voortgezet. Het doel van de wedstrijd is om projecten met opmerkelijke staalconstructies onder de aandacht te brengen van alle[…]

Federaties F.E.E. en Techlink fusioneren

Federaties F.E.E. en Techlink fusioneren

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Meer artikels