Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Opleidings- en tewerkstellingsplan voor de bouw in de maak

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Opleidings- en tewerkstellingsplan voor de bouw in de maak

Om de 20.000 vacatures in de Vlaamse bouw te kunnen invullen is het kabinet van minister Hilde Crevits al enige tijd bezig met de uitwerking van een plan van aanpak in overleg met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en met de sector. De klemtoon ligt daarbij op een uitbreiding van het werkplekleren.
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) verwacht dat het mogelijk moet zijn om nog vóór 24 maart hierover tot een akkoord te komen. Dan komt het Vlaams Bouwoverlegcomité samen, de jaarlijkse overlegvergadering van de sector met de Vlaamse regering.

Werkplekleren bestaat in verschillende vormen: duale leertrajecten in het secundair onderwijs, individuele beroepsopleidingen in de ondernemingen voor werkzoekenden en allerlei stageformules. De bouwbedrijven staan uitdrukkelijk open voor dergelijke formules.
 
Daarnaast bestaat een groeiend aantal mogelijkheden van werkplekleren na de aanwerving. Jongeren krijgen dan in het bedrijf een meer ervaren mentor naast zich en nieuwkomers krijgen zeker in het begin van hun carrière op de bouwplaats of in het atelier de nodige bijscholing.

Het kabinet van minister Crevits is al enige tijd hierover een beleid aan het uitwerken, samen met de VDAB, Constructiv, de VCB en de andere sociale partners van de bouw. Het is de bedoeling de diverse werkplekinstrumenten intensiever en meer vacaturegericht te gebruiken dan voorheen.
 
Dat betekent minder lange opleidingen in de opleidingscentra maar een snellere kennismaking met de bouwrealiteit en een vlottere integratie op de bouwplaatsen of in de werkateliers. Met deze instrumenten moet het mogelijk zijn meer werkzoekenden in de bouwsector in te schakelen.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Bij renovaties komen in een gebouw vaak kleine en minder kleine problemen naar boven. Is de stabiliteit van het gebouw in orde of moeten sommige scheuren nader onderzocht worden? Zit er radon in de bodem? Hoe luchtdicht is het gebouw en waar[…]

29/09/2022 |
Hogere bouwopleidingen gaan in dalende lijn

Hogere bouwopleidingen gaan in dalende lijn

Bouw steeds minder aantrekkelijk voor scholieren

Bouw steeds minder aantrekkelijk voor scholieren

Circulaire leerbox voor scholen

Circulaire leerbox voor scholen

Meer artikels